Въведение

Помагате да се подобри политиката в Европа – като участвате в Наградите за Иновации в политиката!

Ние разпознаваме и подкрепяме политиците, които имат смелостта да тръгнат по нов път, такива които са креативни и постигат реални резултати – независимо от партийната си принадлежност и регионалното ниво, както и на базата на нашите Европейски ценности: социален баланс /справедливост, демокрация и човешки права. Ние представяме тяхната иновативна работа на преден план, така че да служи като извор на вдъхновение.

КАТЕГОРИИ И КРИТЕРИИ

Наградите „Иновации в политиката“ са представени в девет категории: качество на живот, икономика, екология, образование, демокрация, дигитализация, права на човека, регионално развитие, общност и коронарна криза.

Освен основния критерий „Иновации“, за всички номинирани проекти се прилагат и два други критерия: участие и устойчивост.