ПРОЦЕС

СПРАВЕДЛИВО, ПРОЗРАЧНО И ОКОНЧАТЕЛНО

Вие номинирате проектите. Вие избирате победителите. А ние се грижим за всичко останало

Проект може да участва в Наградите за Иновации в политиката по два начина:

Гражданска номинация

Всеки гражданин може да номинира проект. Ако проектът покрива официалните критерии, Института за Иновации в политиката ще се свърже с политика отговорен за него и ще ги насърчи да го подаде за участие в Наградите.

Подаване на собствен проект

Всеки политик може да подаде негов или неин собствен проект през страницата на Наградите, ако той отговаря на важните критерии.

КАКВО СЛЕДВА?

След като проекта е внесен Института за Иновации в политиката го оценява:

  • Покрива ли всички официални критерии?
  • Липсва ли информация, напр. снимки?
  • Ако внесеният проект е различен от Английския, дали е преведен за журито.

След крайният срок за внасяне и след като всички проекти са финализирани, ще бъдат представени на гражданското жури.

Десетте проекта с най-висок резултат (точки) във всяка категория ще бъдат обявени за финалисти в средата на Октомври 2020. От тези финалисти, проектът с най-висок резултат във всяка от Девет категории ще получи „Награда за Иновации в политиката“.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Журито оценява всички участващи проекти съгласно следните три критерия:

Иновативност

За да се разглежда за награда един проект, на първо място, той трябва да разкрива иновативен характер, новаторски подход като същевременно с това трябва да се справя с предизвикателството в своята сфера на влияние (община, регион, страна).

Не е необходимо иновацията „да е първата в света“. Това което е от значение е новият подход в страна или регион, където проектът е реализиран в последните години, и умело адаптиране към местната култура и потребности.

Ако искате да получите представа за решенията на журито, просто погледнете в нашия Шоурум. Там може да откриете финалистите от миналата година и всички печеливши проекти. Тези проекти се считат за иновативна политика.

Участие

Проектите получават допълнително точки, ако мотивира гражданите да участват в него по един широк или по-специален начин, ако обединява хората от различните части на обществото или с различни политически гледни точки.

 

Устойчивост

Проектите получават допълнително точки, ако създават трайно подобрение в живота на всички, засегнати от проекта, и даването на висок резултат във връзка с инвестираният финансов ресурс.