Нашите Офиси

Бързо растяща мрежа

Запознайте се с хора, които наистина искате да срещнете

Австрия / Централно управление

ЕДУАРД ЩРАСЕР

 

Наградите за Иновации в политиката са съосновани от Едуард Щрасер, чиято професионална кариера включва позиции в политиката и връзки с обществеността. От 2000 година той е партньор в Skills Group, водеща Австрийска PR компания. Преди това, Едуард е бил член на персонала на Генералния секретар на Социалдемократическата партия в Австрия. Той е инициатор на няколко политически проекти, включително прес агенция по мигрантските въпросите през 2011 г., и е съосновател на respekt.net, интернет-базирана платформа за груповото финансиране проекти на гражданското общество. Едуард Щрасер е лектор във Виенският Университета Катедра Реклама, а преди това е бил Генерален Секретар на Австрийската асоциация на Специалистите Връзки с обществеността. Неговата политическа работа се фокусира върху проекти за създаване на контакти и сътрудничество с целият политически спектър.

Белгия

СТИВЪН БАУЧЕР

 

Стивън Баучер е основателят и CEO на dreamocracy, think/do tank целящ да мобилизира колективния интелект за общото благо. Той е авторът на Petit manuel de créativité politique – Comment libérer l’audace collective („Кратък наръчник за политическа креативност“). Преди това е бил CEO на consoleGlobe.com, най-голямата Френска онлайн медия за устойчиви начини на живот, и директор на Европейската политика в Европейската Климатична Фондация (ECF). Завършил Harvard Kennedy School of Government and Sciences Po Paris, той е бил партньор директор в институтът Jacques Delors за четири години преди да се присъедини към ECF. Текущо преподава материя, свързана с политическата иновативност, граждански технологии и политическо влияние в Sciences Po in Paris, the Solvay Brussels School and the Université Catholique de Louvain.

България

АЛЕКСАНДЪР ДУРЧЕВ

 

Александър Дурчев е основателят на All Channels Communication group България (ACCG), водеща българска рекламна агенция. Представителният офис на Европейската Комисия в страната е партньор и основен клиент на All Channels от 2006 г. През 2013 г. Офиса на Европейският Парламент в България също избира All Channels за доверен партньор в рекламата. Александър е работил почти с всички политически партии в България по различни политически проекти. Той е професор в Американският Университет в България както и в Софийски Университет. Той има магистърска степен по политически мениджмънт и публична политика от Нов Български Университет, както и сертификат от националната програма „ Управленски умения“ за млади лидери и политици от Българско Училище за Политика. Александър е бил председател на Българската асоциация на PR агенциите от 2011-2014 и неин заместник-председател между 2009 и 2011 г.

Финландия

ALPO RÄINÄ

Alpo Räinä е председател на финландската асоциация на мтлантикомуникационните агенции, както и на изпълнителния директор и партньор в базираните в Хелзинки съобщения. Работи с почти всички финландски политически партии в проекти и инициативи в областта на публичните дела, които подпомагат развитието на проспериращо и демократично общество и бизнес живот. Комуникационните агенции за МТЛ работят за укрепване на позицията на комуникацията, както и ролята на свободните медии във Финландия и Европа. Особено заинтересовани от проучване и развитие на културни идентичности в публични организации и частни компании, Alpo се консултира с клиентите си зад граница от тридесет години. Магистър е от университета ВОУ и магистърска степен по MBA от университета в Аалто.

Франция

ЛЕНА МОРОЗОВА-ФРИХА

 

Лена Морозова-Фриха е Изпълнителен директор на базираният в Париж проевропейски мозъчен тръст и тръст за действие Europanova (Европанова). Неговата мисия е да се насърчи силна, политическа и демократична Европа чрез поощряване на обществен дебат, подпомагане на млади талантливи хора и обединяване на най-ярките умове около общо споделяните европейските ценности и интереси, с цел да предложат иновативни и творчески идеи на местните и европейски лица отговорни за вземане на решения. В тази структура Лена и нейният екип ръководят общоевропейски проекти, включващи експерти, политици, организации и студенти от цяла Европа. Завършила Сорбоната и Европейският Колеж, Лена има богат опит и връзки с хора в институциите на ЕС, в интернационалния частен сектор и медиите. Установява се във Франция през 2003, тя е живяла и учила в Узбекистан, Украйна, Русия, Германия, САЩ, Испания, Белгия и Полша. Убедена, че бъдещето на Европейския Проект се намира в ръцете на иновативни хора, свързани с действителното положение на гражданите и в състояние да изградят доверие в бъдещето им, Лена започна нова глава в развитието на дейностите на Europanova, като се присъедини към Наградите за Иновации в политиката.

 

Германия

Josef Lentsch

Йозеф Ленш

Йозеф Ленч е управляващ партньор на Института за иновации в политиката В Германия. Има 20-годишен опит в политическите и административните иновации. През 2012 г. става съосновател и учредителен член на борда на NEOS, най-успешния политически старт на Австрия от Втората световна война. През 2014 г. става директор на NEOS Lab, който мисли и прави танк. Преди това работи като директор на „Международен“ в Кралското дружество по изкуствата в Лондон и като съосновател и управляващ партньор на UNIPORT, най-голямата австрийска служба за кариери за студенти и завършили тестема. През 2018 г. Спрингър публикува книгата си „Политическо предприемачество“. Йозеф е страстен за разработването и създаването на прототипи на нови политики, формати и организации, които могат да бъдат мащабирани, за да се окаже истинско влияние както за политиците, така и за гражданите. Притежава специалност „Психология“ от Университета във Виена и мзФв а в публичнаадминистрация от Харвардския университет.

Гърция

Димитрис Румяс

Димитрис е физик с следдипломно образование по астрофизика в Атинския университет. Но след работа с водещо ИТ списание през 90-те, отдел „Корпоративни комуникации“ на IBM Hellas’ от 1993 г. като ръководител на отдел „Комуникации“ и ръководител на пресслужбата за Гърция, Димитрис става управляващ директор на OgilvyOne. През 2005 г. напуска групата за комуникационни ефекти на Ogilvy, филиалът на Еделман в Гърция и 3 години по-късно се присъединява към OUT OF THE BOX PR агенция, ставайки управляващ партньор. OUT OF THE BOX обхваща пълния спектър от услуги за връзки с обществеността. Димитрис също така служи като генерален секретар в управителния съвет на EDEE (Гръцкаасоциация на рекламните и комуникационните агенции) и представлява Гърция в ICCO (Международна организация за консултантски комуникации).

Ирландия

Джоан О’Флин

Джоан О’Флин има над 20 години богат опит в работата по социална политика, равенство и общностно развитие в публичния и доброволческия сектор. Joan също така преподава комуникации в социалната политика и политиката и е член на Управителния съвет на Ирландското доверие в наказателните реформи.

Италия

МАРТИН СЛЕЙТЪР

 

Мартин Слейтър е основател и Главен Изпълнителен Директор (CEO) на Noesis Group, една от водещите Италиански рекламни компании. Той има богат опит от работата в частния и публичния сектор. След придобиването на висше образование от Университета в Есекс той завършил и докторантура в Масачузетския технологичен институт. Специализира в изучаването на европейска политика, след това Мартин преподава и провежда научни изследвания в продължение на няколко години в университетите в Харвард, Кларк (и двете САЩ), Есекс (Великобритания) и Торино (Италия) преди да се премести в Министерството на финансите на Обединеното кралство, където той съветва министрите по селскостопански и търговски политики. През 1992, Слейтър създава рекламна компания в Милано. Преди това е задълбочено е изследвал Италианските политици, а също така е бил професор в Университета в Торино. Мартин е разработил широки мрежи в рамките на Италия. Управляването на собствен бизнес му дава нова перспектива в разбирането на значението на политиката за икономическото, социално и културно развитие на страната. „Политиците могат да доведат до реална промяна в живота на хората, като в положителен, така и в отрицателен аспект.“

 

Литва

ДАЛИЯ БАНКАУСКАЙТЕ

 

Далия Банкаускайте е Допълнителен Сътрудник в Центъра за Ервопейски Политически Анализи (CEPA) във Вашингтон, D.C и Директор на Медиините Програми към Института за Политически Анализ във Вилнюс (VIPA). Фокусът на разучаванията и са стратегическа комуникация, обществена издръжливост и изграждане на доверие, обществената мобилизация и мотивация като държавно дело. Тя има обширен професионален опит в дела с държавни и частни сектори на интегрираните комуникации и маркетинг, както и проектен мениджмънт в сферата на Европейска интеграция в Латвия, Украйна, Босна и Херцеговина и Грузия. Допълнително, тя има дипломатически опит с Латвийското Посолство в Москва. Госпожа Банкаускайте притежава Магистърска степен от LSE, UK и EMBA от Балтийския Институт за Мениджмънт в Литва.

 

Полша

ДЖУЛИЯ КОЗАК

 

Джулия Козак е член на съвета от експерти в мозъчен тръст (център за независим анализ служещ като платформа за обмяна на опит и мнения по въпросите на управлението, водачеството и глобализацията) и Полската академия за PR експерти. Тя има 20 години богат опит в областта на интегрираната реклама. Тя основава Полския офис на FleishmanHillard, международна агенция за връзки с обществеността и интегрирана реклама, и ръководи компанията 13 години. Джулия и екипът й стартират една от първите компании за връзки с обществеността в Полша. Тя е ръководила проекти и реклама за водещи Полски и международни компании и институции. Джулия е работила с екипи от над 20 страни в Европа, Азия, Северна Америка и Австралия, планирала е рекламни дейности за повече от 200 компании и частни и публични организации, печелейки редица Полски и международни награди. Тя е била Заместник-Председател на Асоциацията на компаниите работещи в областта Връзки с обществеността (PPRCA) в продължение на 4 години и член на Американската търговска камара 11 години.

 

Словакия

Михаела Бенедигова 

Михаела Бенедигова е управляващ партньор и директор на Seesame, най-голямата словашка PR агенция. Като един от основателите на словашката PR сцена, Michaela е в състояние да премине на ноу-хау си за управление на репутацията и комуникация като преподавател в Техническия университет в Братислава от 2003 насам. От 2019 г. е съветник на кмета на Братислава. Другите й области на дейност включват вицепрезидентите и членовете на Борда на Американската търговска камара в Словакия. В миналото Михаела Бенедигова е работила като преподавател в областта на връзките с обществеността и управлението на репутацията в Паневропейски университет Братислава и работи за хуманитарната организация Магна.

Швеция

ЛИСА ПИЛИНГ

 

Лиса Пилинг е Аналитик Ръководител в независимият мозъчен тръст Arena Idé базиран в Стокхолм, който се финансира основно от шведското профсъюзно движение. Arena Idé е част от Arena Group, заедно с издателска къща Atlas, Реклама и Консултантски услуги по кампании Arena Opinion и водещото културно и политическо списание Arena. Лиса е била назначена за политически съветник на Шведския Министър за развитие и миграция през 2002 и на шведския външен министър през 2005 г. Преди да се присъедини към Arena Idé през 2013 тя е била Програмен Мениджър по миграцията в Global Challenge, мозъчен тръст. През същата година, тя завършва докторска степен по Политически науки във Виенския Университет. Лиса Пилинг води рубрика във вестника Daily Digital Newspaper Dagens Arena и често се появява като експерт и коментатор в други медии като Шведската държавна телевизия SVT и общественото радио SR.

 

Швейцария

ДАНИЕЛ ХЕЛЕР

Даниел е партньор в Farner Consulting, Швейцария, водеща агенция в комуникационните консултации с офиси в Цюрих, Берн, Лозана и Санкт Гален. Има над 25 години опит в стратегическото ръководство, управление, корпоративни дела и кризисни комуникации. Даниел оглавява отдел Обществени дела в Farner Consulting, председателства Innovation Board и ръководи Farners Innovation and Startup Communications Desk. Дългогодишен член е на парламента Canton od Aargau, Швейцария, 10 години е председател на парламентарната група “Freisinnig Demokratische Partei” (FDP). Също така, Даниел е председателят на Управителния съвет на Кантонална Болница Баден, Клиника Barmelweid, финансовите институции Clientis Bank Küttigen Erlinsbach и Reuss Private Group. Даниел има докторантура по история и политология от Цюрихския университет.

 

Обединено кралство

РАЙЛИ ТОРОЛД

Райли е Глобален програмен мениджър в RSA, където работи с външните партньори и международната мрежа от колеги на RSA за изграждане на глобални програми за работа. Той ръководи също така работата на RSA за съвещателна демокрация, която наскоро включва подкрепа на няколко граждански събрания и координиране на „мрежа за обучение на съвещателни демократично управление“ на местните органи на Обединеното кралство.