Представяне

ДОВЕРИЕ В ПРАКТИКАТА

Независимо дали искате да привлечете регионални бизнес инвестиции, да
подобрите възможностите за деца или да увеличите участието на гражданите:
ние откриваме най-успешните най-добрите политически практики и политики в Европа

ИЗПРОБВАНЕ НА ВАШАТА КОНЦЕПЦИЯ – ЧРЕЗ ДЕМОНСТРИРАНЕ НА НАЙ-ДОБРАТА ПРАКТИКА

Вземането на решение за правилната политика за постигане на определена политическа цел става все по-сложно. Днес всяка политическа инициатива се нуждае от доказване на концепцията – и намаляване на риска. Ние даваме тези доказателства като ви покажем, кои подходи наистина работят. Ние определяме – и ви предоставяме – успешни и най-добри практики от цяла Европа, в подкрепа на вашата инициатива. Също така ви водим политици зад тези проекти за да работят заедно с вашите хора, така че екипа ви, експертите и медиите да се вдъхновят от техният успешен пример.
 

УБЕЖДАВАМЕ ПРИЯТЕЛ, ОПРОВЕРГАВАМЕ ВРАГЪТ

Много по-лесно е да се въведе вече успешна политика отколкото само да се планира. По вероятно е вече някои политици в Европа да се са изправяли пред същата задача, пред която сте изправени и вие. Някои от тях вече ще са въвели елементи от вашият подход в техните страни, региони, или общини. С нашата мрежа от офиси в цяла Европа ние откриваме и документираме тези проекти за вас. Така че разумни, доказани добри практики от широк политически спектър да могат да подкрепят вашата кауза.
 

НАШИТЕ РЕСУРСИ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ВАШИТЕ НУЖДИ

С нашите годишни Награди за Иновации в политиката ние откриваме най-новаторските инициативи във всички важни области на политиката в цяла Европа. Тази колекция от най-добри практики е нашият основен ресурс. В допълнение ние изпълняваме специални проучвателни задачи за нашите партньори. Например: Федералното министерство на труда в Австрия, за което ние открихме най-успешните проекти за създаване на работни места за трайно безработни лица над 50-те
(вижте документацията BackToWorkNowHandout)

За повече информация или конкретни запитвания, моля свържете се с:

Рони Цукерман, старши стратег: rz@innovationinpolitics.eu