Osallistua

LES GRAND ESPRITS NE PENSENT PAS PAREIL

Tämän palkinnon jakavat Euroopan kansalaiset

Luokat

The Innovation in Politics Awards -palkinnot jaetaan yhdeksän kategoriassa:

Digitalisointi

Teknologia

We honour political work that contributes to an increasingly fast-paced technological changes.

DEMOKRATIA

Osallistuminen, Läpinäkyvyys, Itsemääräämisoikeudet

Haluamme palkita politiikkaa, joka lisää kansalaisten osallistumista – mielipiteenmuodostuksessa ja päätöksenteossa.

IHMISOIKEUDET

Naisasia, Tasa-arvo, Vähemmistöjen oikeudet

Haluamme palkita politiikkaa, joka edistää rinnakkaiseloa huolimatta ihmisten vastakkaisista poliittisista näkemyksistä. Etsimme poliittisia johtajia, jotka kannattavat tasa-arvoa riippumatta rodusta, väristä, sukupuolesta, kielestä, uskonnosta, poliittisesta tai muusta suuntauksesta, kansallisuudesta tai yhteiskuntaluokasta, varallisuudesta, perhetaustasta tai muista tekijöistä.

YHTEISÖ

Voimaantuminen, Kansalaistoiminta

Haluamme palkita paikallista ja alueellista politiikkaa, joka lisää keskinäistä kunnioitusta, yhteistoimintaa ja rauhanomaista rinnakkaiseloa.

EKOLOGIA

Ympäristönsuojelu, Energia

Haluamme palkita politiikkaa, joka sovittaa vastuullisesti energian, liikkuvuuden, asumisen ja elintarviketuotannon tarpeemme ympäristön kanssa – meidän kaikkien hyvinvointi riippuu siitä.

ALUEELLINEN KEHITYS

Kaupunkien strateginen suunnittelu

Kunnioitamme poliittista työtä, jolla tuetaan koulutusta, työpaikkojen luomista, kilpailukykyä, elämänlaadun parantamista ja kestävää kehitystä muilla kuin kaupunkialueilla.

talous

Työmarkkinat, Liiketoimintaympäristö, Teknologia, Rahoitus

Haluamme palkita innovatiivista politiikkaa, joka tukee liike-elämää Euroopassa ja turvaa hyvinvointia, itsenäisyyttä ja eurooppalaista itsemääräämisoikeuttamme. Haluamme kasvavia ja kilpailukykyisiä yrityksiä sekä Euroopan, joka on avoin uusille mahdollisuuksille ja houkuttelee parhaita osaajia.

ELÄMÄNLAATU

Terveydenhuolto, Sosiaaliturva, Asuminen, Liikkuvuus

Haluamme palkita politiikkaa, joka takaa helpon pääsyn ajanmukaisiin terveyspalveluihin ja varmistaa meille turvallisen asumisympäristön – me kaikki haluamme elää terveinä ja turvassa.

Corona kriisi

Kunnioitamme erinomaisia poliittisia innovaatioita käsiteltäessä COVID-19-kriisiä kaikkialla Euroopassa ja kaikilla poliittisilla tasoilla.


Tuomaristo on arvioinut kaikki 10. kategorian "Aluekehitys" hankkeet huomattavasti huonommin kuin muiden luokkien hankkeet. Siksi tämä luokka on poistettu tämän vuoden finalistien ja voittajien esityksestä.

MUODOLLISET KRITEERIT

Pyydämme ottamaan huomioon, että kilpailuun osallistuville projekteille on muutamia muodollisia vaatimuksia:

EUROOPPA: Mukaan hyväksytään projekteja ainoastaan Euroopan neuvoston jäsenmaista.

POLIITIKOT: Poliitikon, ryhmän poliitikkoja tai muiden yhteiskunnallisten vaikuttajien on täytynyt olla projektissa avainroolissa. Tähän joukkoon kuuluvat Euroopan neuvoston jäsenmaissa luottamushenkilöt ja virkamiehet, jotka ovat olleet toimessaan aktiivisia projektin alkaessa..

VERONMAKSAJIEN RAHAT: Projekti on täytynyt rahoittaa ainakin osaksi julkisilla varoilla.

VAIKUTUS: Jokaisella projektilla on täytynyt olla mitattavissa olevia aineellisia vaikutuksia kansalaisten elämään. Viestintäkampanjat, tapahtumat, tieteelliset tutkimukset ja analyysit tai vasta suunnitteilla olevat projektit eivät voi osallistua.

IHMISOIKEUDET: Projektit, jotka millään tavoin vähättelevät kansainväliseen ihmisoikeuksien julistukseen sisältyviä arvoja suljetaan automaattisesti pois