PROSESSI

OIKEUDENMUKAINEN, AVOIN JA LOPULLINEN

Sinä nimeät projektit. Sinä valitset voittajat. Me hoidamme kaiken muun

Projekti voi osallistua Innovation in Politics Awards -palkintoon kahdella tavalla:

Kansalainen ehdottaa sopivaa projektia

Kuka tahansa Euroopan maan kansalainen voi ehdottaa projektia palkinnonsaajaksi, jos projekti täyttää. kriteerit. Innovation in Politics Institute on yhteydessä poliitikkoihin ja kannustaa heitä lähettämään projektinsa kilpailuun.

Projektin omistaja lähettää ehdotuksen

Poliitikko, virkamies tai muu yhteiskunnallinen toimija voi lähettää verkkosivuston kautta ehdolle oman projektinsa, jos yllä mainitut ehdot täyttyvät.

WHAT NEXT?

Kun projektin tiedot on toimitettu, Innovation in Politics Institute arvioi sen:

  • Täyttääkö se kriteerit
  • Puuttuuko informaatiota, kuvia tms.
  • Jos ehdotus on toimitettu muulla kuin englanninkielellä, se käännätetään tuomaristoa varten

Kun ilmoittautumisaika on ummessa ja kaikki projektit ovat valmiita katsottavaksi, ne lähetetään tuomaristolle .

ARVIOINTIKRITEERIT

Tuomaristo arvioi projektit kolmen kriteerin perustella:

 

Innovatiivisuus

Ollakseen palkintokelpoinen, projektin tulee ensisijaisesti osoittaa innovatiivisuutta ja esitellä uusia toimintatapoja samalla kun se vastaa johonkin merkittävään haasteeseen vaikutusalueellaan (kunta, maakunta, koko maa).

Innovaation ei tarvitse olla ”ensi kertaa maailmassa -tasoa”. Tärkeintä on, että lähestymistapa on uusi maassa tai alueella, missä hanke on toteutettu, sekä sen taitava sovittaminen paikalliseen kulttuuriin ja tarpeisiin.

Jos haluat tutustua tarkemmin tuomariston päätöksiin, löydät Showroom-sivulta aiemmat finalistit sekä kaikki voittaneet projektit. Näitä hankkeita pidettiin parhaina esimerkkeinä innovatiivisesta politiikasta.

Osallistaminen

Projektit saavat lisäpisteitä, jos ne motivoivat erityisellä tavalla kansalaisia osallistumaan, jos ne yhdistävät ihmisiä yhteiskunnan eri tasoilta tai saattavat yhteen erilaisten poliittisen näkökantojen edustajia.

 

Kestävyys

Projektit saavat lisäpisteitä, jos niistä syntyy kestäviä parannuksia niiden vaikutuspiirissä olevien henkilöiden elämään sekä jos projektien panos-tuotos-suhde on hyvä.