GREAT MINDS
DO NOT
THINK ALIKE

Participation

Tämän palkinnon jakavat Euroopan kansalaiset.
Kategoriat

The Innovation in Politics Awards -palkinnot jaetaan kahdeksassa kategoriassa:


1

SIVISTYS JA KULTTUURI (CIVILISATION)

Taiteet, koulutus, tiede ja eurooppalainen yhteiskunta

Haluamme palkita politiikkaa, joka edesauttaa eurooppalaisen sivilisaation kukoistusta ja edistää taiteiden, koulutuksen ja tieteiden kehitystä.

2

DEMOKRATIA

Osallistuminen, Läpinäkyvyys, Itsemääräämisoikeudet

Haluamme palkita politiikkaa, joka lisää kansalaisten osallistumista – mielipiteenmuodostuksessa ja päätöksenteossa.

3

IHMISOIKEUDET

Naisasia, Tasa-arvo, Vähemmistöjen oikeudet

Haluamme palkita politiikkaa, joka edistää rinnakkaiseloa huolimatta ihmisten vastakkaisista poliittisista näkemyksistä. Etsimme poliittisia johtajia, jotka kannattavat tasa-arvoa riippumatta rodusta, väristä, sukupuolesta, kielestä, uskonnosta, poliittisesta tai muusta suuntauksesta, kansallisuudesta tai yhteiskuntaluokasta, varallisuudesta, perhetaustasta tai muista tekijöistä.

4

YHTEISÖLLISYYS

Voimaantuminen, Kansalaistoiminta

Haluamme palkita paikallista ja alueellista politiikkaa, joka lisää keskinäistä kunnioitusta, yhteistoimintaa ja rauhanomaista rinnakkaiseloa.

5

EKOLOGIA

Ympäristönsuojelu, Energia

Haluamme palkita politiikkaa, joka sovittaa vastuullisesti energian, liikkuvuuden, asumisen ja elintarviketuotannon tarpeemme ympäristön kanssa – meidän kaikkien hyvinvointi riippuu siitä.

6

PROSPERITY

Liike-elämä, Teknologia, Rahoitus

Haluamme palkita innovatiivista politiikkaa, joka tukee liike-elämää Euroopassa ja turvaa hyvinvointia, itsenäisyyttä ja eurooppalaista itsemääräämisoikeuttamme. Haluamme kasvavia ja kilpailukykyisiä yrityksiä sekä Euroopan, joka on avoin uusille mahdollisuuksille ja houkuttelee parhaita osaajia.

7

Työmarkkinat

Työmarkkinat

Haluamme palkita innovatiivista politiikkaa, joka tukee tasa-arvoisia työmahdollisuuksia ja oikeudenmukaista tulonjakoa, sillä molemmat ovat välttämättömiä yhteiskunnan tasapainon kannalta. Haluamme nähdä enemmän politiikkaa, joka tuo työpaikkoja ja taloudellista turvaa kaikille eri ikäryhmille.

8

ELÄMÄNLAATU

Health care, Social security, Housing, Mobility

Haluamme palkita politiikkaa, joka takaa helpon pääsyn ajanmukaisiin terveyspalveluihin ja varmistaa meille turvallisen asumisympäristön – me kaikki haluamme elää terveinä ja turvassa.

Muodolliset kriteerit


Pyydämme ottamaan huomioon, että kilpailuun osallistuville projekteille on muutamia muodollisia vaatimuksia:


  • EUROOPPA: Mukaan hyväksytään projekteja ainoastaan Euroopan neuvoston jäsenmaista.
  • POLIITIKOT: Poliitikon, ryhmän poliitikkoja tai muiden yhteiskunnallisten vaikuttajien on täytynyt olla projektissa avainroolissa. Tähän joukkoon kuuluvat Euroopan neuvoston jäsenmaissa luottamushenkilöt ja virkamiehet, jotka ovat olleet toimessaan aktiivisia projektin alkaessa..
  • VERONMAKSAJIEN RAHAT: Projekti on täytynyt rahoittaa ainakin osaksi julkisilla varoilla.
  • VAIKUTUS: Jokaisella projektilla on täytynyt olla mitattavissa olevia aineellisia vaikutuksia kansalaisten elämään. Viestintäkampanjat, tapahtumat, tieteelliset tutkimukset ja analyysit tai vasta suunnitteilla olevat projektit eivät voi osallistua.
  • IHMISOIKEUDET: Projektit, jotka millään tavoin vähättelevät kansainväliseen ihmisoikeuksien julistukseen sisältyviä arvoja suljetaan automaattisesti pois