FAIR,
TRANSPARENT
AND FINAL

How it works

You nominate the projects. You choose the winners. We take care of everything else.

A project can enter the Innovation in Politics Awards in two ways:


1

Kansalainen ehdottaa sopivaa projektia


Kuka tahansa Euroopan maan kansalainen voi ehdottaa projektia palkinnonsaajaksi, jos projekti täyttää. kriteerit. Innovation in Politics Institute on yhteydessä poliitikkoihin ja kannustaa heitä lähettämään projektinsa kilpailuun.


2

Projektin omistaja lähettää ehdotuksen


Poliitikko, virkamies tai muu yhteiskunnallinen toimija voi lähettää verkkosivuston kautta ehdolle oman projektinsa, jos yllä mainitut ehdot täyttyvät.


What next?

Kun projektin tiedot on toimitettu, Innovation in Politics Institute arvioi sen:

  • Täyttääkö se kriteerit
  • Puuttuuko informaatiota, kuvia tms.
  • Jos ehdotus on toimitettu muulla kuin englanninkielellä, se käännätetään tuomaristoa varten

Kun ilmoittautumisaika on ummessa ja kaikki projektit ovat valmiita katsottavaksi, ne lähetetään tuomaristolle .Arviointikriteerit

Tuomaristo arvioi projektit neljän kriteerin perustella:


1

Innovatiivisuus


Ollakseen palkintokelpoinen, projektin tulee ensisijaisesti osoittaa innovatiivisuutta ja esitellä uusia toimintatapoja samalla kun se vastaa johonkin merkittävään haasteeseen vaikutusalueellaan (kunta, maakunta, koko maa).


Innovaation ei tarvitse olla "ensi kertaa maailmassa -tasoa". Tärkeintä on, että lähestymistapa on uusi maassa tai alueella, missä hanke on toteutettu, sekä sen taitava sovittaminen paikalliseen kulttuuriin ja tarpeisiin.


Jos haluat tutustua tarkemmin tuomariston päätöksiin, löydät Showroom-sivulta aiemmat finalistit sekä kaikki voittaneet projektit. Näitä hankkeita pidettiin parhaina esimerkkeinä innovatiivisesta politiikasta.


2

Osallistaminen


Projektit saavat lisäpisteitä, jos ne motivoivat erityisellä tavalla kansalaisia osallistumaan, jos ne yhdistävät ihmisiä yhteiskunnan eri tasoilta tai saattavat yhteen erilaisten poliittisen näkökantojen edustajia.


3

Luottamuksen rakentaminen


Projektit saavat lisäpisteitä, jos ne vahvistavat luottamusta demokratiaan ja instituutioihin.


4

Kestävyys


Projektit saavat lisäpisteitä, jos niistä syntyy kestäviä parannuksia niiden vaikutuspiirissä olevien henkilöiden elämään sekä jos projektien panos-tuotos-suhde on hyvä.