ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΞΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Βοηθήστε να βελτιώσουμε την πολιτική στην Ευρώπη – συμμετέχοντας στα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική!

Αναγνωρίζουμε και υποστηρίζουμε εκείνους τους πολιτικούς που έχουν το θάρρος να καινοτομήσουν, που είναι δημιουργικοί και επιτυγχάνουν πραγματικά αποτελέσματα – ανεξαρτήτως της κομματικής ταυτότητας και του περιφερειακού επιπέδου, και με βάση τις ευρωπαϊκές μας αξίες: κοινωνική ισορροπία, δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα. Φέρνουμε στο προσκήνιο το καινοτόμο έργο τους, έτσι ώστε να μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΉΡΙΑ

Τα βραβεία καινοτομίας στην πολιτική παρουσιάζονται σε εννέα κατηγορίες: ποιότητα ζωής, οικονομία, οικολογία, εκπαίδευση, Δημοκρατία, ψηφιοποίηση, ανθρώπινα δικαιώματα και Κοινότητα.

Εκτός από το βασικό κριτήριο της καινοτομίας, δύο άλλα κριτήρια ισχύουν για όλα τα υποψήφια έργα: συμμετοχή, βιωσιμότητα και κρίση κορόνα.