ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΥΑΛΑ ΔΕΝ ΣΚΕΦΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ

ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΈΝΑ ΒΡΑΒΕΊΟ ΠΟΥ ΑΠΟΝΈΜΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για τη συμμετοχή στα βραβεία.

ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ

Τα Βραβεία Πολιτικής Καινοτομίας χωρίζονται σε εννέα κατηγορίες:

Κοινότητα

Ενδυνάμωση, εμπλοκή των πολιτών, κοινωνική συνοχή
Τιμούμε το τοπικό και περιφερειακό πολιτικό έργο που ενισχύει τον αμοιβαίο σεβασμό, τη συνεργασία και την ειρηνική συνύπαρξη.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Συμμετοχή, Διαφάνεια, Αυτοπροσδιορισμός

Τιμούμε το πολιτικό έργο που αυξάνει τη συμμετοχή των πολιτών – στη διαμόρφωση της γνώμης και στη λήψη αποφάσεων.

Ψηφιοποίηση

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Τεχνολογία της Πληροφορίας

Τιμούμε το πολιτικό έργο που εφαρμόζεται και βελτιώνει τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών για την ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών και των κυβερνητικών υπηρεσιών.

Οικολογία

Κλίμα, Προστασία του Περιβάλλοντος, Ενέργεια, Βιωσιμότητα

Τιμούμε το πολιτικό έργο που υιοθετεί μια υπεύθυνη προσέγγιση για την συμφιλίωση της ανάγκης μας για ενέργεια, κινητικότητα, στέγαση και φαγητό με τις ανάγκες του περιβάλλοντός μας – καθώς η ευημερία μας εξαρτάται από αυτήν.Κλίμα, Προστασία του Περιβάλλοντος, Ενέργεια, Βιωσιμότητα

Οικονομία

Αγορά εργασίας, επιχειρηματικό περιβάλλον, οικονομικά

Τιμούμε το καινοτόμο πολιτικό έργο που υποστηρίζει ένα λειτουργικό επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ευρώπη και διασφαλίζει την ευημερία μας, την ανεξαρτησία μας και την ευρωπαϊκή μας αυτοδιάθεση. Θέλουμε ακμάζουσες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις και μια Ευρώπη ανοιχτή σε νέες ευκαιρίες, που προσελκύει τα καλύτερα μυαλά στην τεχνολογία και τη διαχείριση.

Εκπαίδευση

Μάθηση, διδασκαλία, ένταξη, ενδυνάμωση 

Τιμούμε το πολιτικό έργο που προωθεί την εκπαίδευση, διευκολύνει τη μάθηση, την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Γυναίκες Υποθέσεις, Ισότητα, Δικαιώματα Μειονοτήτων

Τιμούμε το πολιτικό έργο που προωθεί τη συνύπαρξη, παρά τις αντικρουόμενες προσωπικές πολιτικές απόψεις. Ψάχνουμε για τους πολιτικούς ηγέτες που θα πάρουν θέση για την ισότητα ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τον πολιτικό ή άλλο προσανατολισμό, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή άλλους παράγοντες.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Υγειονομική περίθαλψη, Κοινωνική ασφάλιση, Στέγαση, Κινητικότητα

Τιμούμε το πολιτικό έργο που ανοίγει την εύκολη πρόσβαση στις σύγχρονες υπηρεσίες υγείας και μας παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον διαβίωσης – επειδή όλοι θέλουμε να ζήσουμε μια υγιή και ασφαλή ζωή.

κρίση κορόνα

Τιμούμε εξαιρετικές πολιτικές καινοτομίες στην αντιμετώπιση της κρίσης covid-19 σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε όλα τα πολιτικά επίπεδα.


Η κριτική επιτροπή αξιολόγησε όλα τα έργα της 10ης κατηγορίας «Περιφερειακή ανάπτυξη» σημαντικά χαμηλότερα από τα έργα άλλων κατηγοριών. Επομένως, αυτή η κατηγορία έχει αφαιρεθεί από τη φετινή παρουσίαση των φιναλίστ και των νικητών.

ΤΥΠΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑ

Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν ορισμένα τυπικά κριτήρια που πρέπει να πληροί ένα project, ώστε να γίνει δεκτό:

  • ΕΥΡΩΠΗ: Έργα γίνονται δεκτά μόνο από χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.
  • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ: Ένας πολιτικός ή μια ομάδα πολιτικών πρέπει να διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην πραγματοποίηση του έργου. Αυτό περιλαμβάνει εκλεγμένους και διορισμένους αντιπροσώπους σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης σε όλες τις χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που ήταν ενεργοί κατά τη στιγμή έναρξης του έργου.
  • ΧΡΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ: Το έργο πρέπει να έχει χρηματοδοτηθεί, τουλάχιστον μερικώς, με δημόσιους πόρους (χρήματα ή άλλους πόρους)
  • ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ: Κάθε έργο πρέπει να έχει απτό και ουσιαστικό αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών. Οι επικοινωνιακές εκστρατείες, οι εκδηλώσεις, οι επιστημονικές μελέτες και αναλύσεις, καθώς και τα projects στο στάδιο του σχεδιασμού, δεν γίνονται δεκτά.
  • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Αποκλείονται τα έργα που θίγουν τις αξίες που εκφράζονται στην οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου με οποιονδήποτε τρόπο.