Η αποστολή μας

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΑΠΕΙΛΗ

ΘΈΛΟΥΜΕ Η ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ ΝΑ ΒΕΛΤΙΏΣΕΙ

Αποστολή μας είναι να αναγνωρίσουμε και να υποστηρίξουμε αυτούς τους πολιτικούς στην Ευρώπη που έχουν το θάρρος να σπάσουν νέους έδαφος, να είναι δημιουργικοί και να επιτύχουν αποτελέσματα – ανεξάρτητα από την υπαγωγή των κομμάτων και το περιφερειακό επίπεδο. Φέρνουμε το καινοτόμο έργο τους στο προσκήνιο, παρουσιάζοντας το ως παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών για τους άλλους.

Το κάνουμε αυτό επειδή θέλουμε να βελτιωθεί η Ευρωπαϊκή πολιτική. Μπορούμε να δούμε ότι τα χρόνια, δοκιμασμένα και δοκιμασμένα πολιτικά μέσα μειώνονται ολοένα και περισσότερο από τις προσδοκίες των πολιτών. Η ποιότητα ζωής μας ζει και πεθαίνει από την πολιτική. Το ίδιο κάνουν και οι ευρωπαϊκές αξίες μας – ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνική ισορροπία και Δημοκρατία.

Αυτές οι αξίες είναι τώρα υπό απειλή – τόσο από εθνικιστές στο εσωτερικό που θέλουν να μας χωρίσουν σε μικρές, αδύναμες χώρες όσο και από τις εξωτερικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν βρεθούμε να αντιμετωπίζουμε ένα αβέβαιο μέλλον, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε με ηγέτες που φοβούνται ακόμα και στην παραμικρή υποψία κινδύνου.

Σε αυτό το πλαίσιο, διαμορφώνουμε ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο αξιόπιστων πολιτικών που εργάζονται για μια ισχυρότερη Ευρώπη.

Αυτές οι αξίες είναι τώρα υπό απειλή – τόσο από εθνικιστές στο εσωτερικό που θέλουν να μας χωρίσουν σε μικρές, αδύναμες χώρες όσο και από τις εξωτερικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν βρεθούμε να αντιμετωπίζουμε ένα αβέβαιο μέλλον, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε με ηγέτες που φοβούνται ακόμα και στην παραμικρή υποψία κινδύνου.

Σε αυτό το πλαίσιο, διαμορφώνουμε ένα αναπτυσσόμενο δίκτυο αξιόπιστων πολιτικών που εργάζονται για μια ισχυρότερη Ευρώπη.