ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑΣ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ Η ΓΝΩΣΗ ΘΕΛΕΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καινοτομία στη Συμβουλευτική Πολιτικής βέλτιστης
 

Η Καινοτομία στη Συμβουλευτική Πολιτικής συνδυάζει τη δική μας εκτεταμένη εμπειρία με μαθήματα από άλλες χώρες, περιφέρειες ή δήμους.

Αναπτύσσουμε το έργο σας με άμεσο διάλογο με την ομάδα σας, εξετάζοντας θέματα πολιτικής, χάραξης πολιτικής και επικοινωνίας καθώς και αξιοπιστίας και μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για συγκεκριμένες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με:

Ronny Zuckermann, Ιδρυτής και ανώτερος στρατηγός: service@innovationinpolitics.eu