ΑΝΤΑΛΛΑΓΉ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΏΝ

ΣΎΜΜΑΧΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΜΑΤΙΆ

Οι πρωτοπόροι επιτυχημένων πολιτικών projects σε έναν συγκεκριμένο τομέα της πολιτικής παρέχουν την τεχνογνωσία, την εμπειρία τους και τα dos-and-don’ts σε έναν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό διάλογο

Η δομή του συνεδρίου της Ανταλλαγής Καινοτομίας στην Πολιτική σχεδιάστηκε ειδικά για την εξεύρεση λύσεων για συγκεκριμένα πολιτικά καθήκοντα. Η Ανταλλαγή βασίζεται στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί από επιτυχημένες πολιτικές εργασίες από όλη την Ευρώπη και παρέχει μια μοναδική, δημιουργική δομή για συναντήσεις με πολιτικούς, εμπειρογνώμονες και ευρωπαίους πολίτες.

Τα συνέδριαΑνταλλαγής Καινοτομίας στην Πολιτική δημιουργούν με έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο:

  • Απόδειξη της ιδέας
  • Μείωση ρίσκου
  • Ώθηση για τη δική σας πρωτοβουλία
  • Κίνητρο της ομάδας και του δικτύου συνεργατών σας
    Πρόσβαση στο “first person do-how”

    Για περισσότερες πληροφορίες ή για συγκεκριμένες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με:

Ronny Zuckermann, Founder και Senior Strategist: service@innovationinpolitics.eu