Kaip vyksta procesas

SĄŽININGAS, SKAIDRUS IR GALUTINIS

Jūs nominuojate projektus. Jūs išrenkate laureatus. Visais kitais dalykais pasirūpiname mes

Projektas gali pretenduoti į apdovanojimus už inovacinę politinę veiklą dviem būdais:

PILIEČIŲ NOMINACIJA

Visi piliečiai gali nominuoti projektą. Jei projektas atitinka formalius kriterijus, Politinių inovacijų institutas susisieks su projekto įgyvendintoju (-a) ir paskatins pateikti projektą.

Projekto autoriui pateikus

Projekto sumanytojas(-a) gali pateikti savo projektą, tai yra pristatyti jį apdovanojimų svetainėje, jei šis projektas atitinka esminius kriterijus.

WHAT NEXT?

Pateiktas projektas bus vertinamas Politinių inovacijų institute:

  • Ar jis atitinka visus formalius kriterijus?
  • Ar netrūksta reikiamos informacijos, pvz., nuotraukų?
  • Kai projektas pateikiamas ne anglų kalba, jis išverčiamas vertinimo komisijos nariams.

Pasibaigus projektų teikimo terminui ir jų tinkamumo peržiūrai, jie pristatomi piliečių vertinimo komisijai.

Devyni geriausi kiekvienos šios kategorijos projektų balai pasieks paskutinį 2020 m. Spalio mėnesį. Iš jų didžiausias balas bus pasiektas kiekvienoje iš devynių kategorijų naujoviškos politikos veiksmams 2020 m.

VERTINIMO KRITERIJAI

Žiuri visus pateiktus projektus vertina pagal šiuos tris kriterijus:

NovatoriŠkumĄ

Kad projektas pretenduotų į apdovanojimą, jis visų pirma turi išsiskirti novatoriškumu, siūlyti naują konkrečios problemos sprendimą savo įtakos srityje (savivaldybė, regionas, šalis).

Tai nereiškia, kad jis turi tapti „pirmuoju pasaulyje“. Svarbu, kad projekte atsiskleistų naujas požiūris į šalyje arba regione, kuriame jis pastaruoju metu buvo įgyvendinamas, sprendžiamas problemas, ir atitiktų vietinę kultūrą ir poreikius.

Tai nereiškia, kad jis turi tapti „pirmuoju pasaulyje“. Svarbu, kad projekte atsiskleistų naujas požiūris į šalyje arba regione, kuriame jis pastaruoju metu buvo įgyvendinamas, sprendžiamas problemas, ir atitiktų vietinę kultūrą ir poreikius. adaptation to the local culture and needs.

DalyvavimĄ

Projektams suteikiami papildomi balai, jei jie motyvuoja piliečius aktyviau arba novatoriškiau įsitraukti į veiklą, buria įvairių visuomenės sluoksnių ir skirtingų politinių pažiūrų atstovus.

TVARUMĄ

Projektams suteikiami papildomi balai, jei jie lemia ilgalaikes teigiamas žmonių, kuriems yra skirti, gyvenimo permainas, o jų rezultatai gerokai pranoksta įdėtas finansines lėšas.