Glaustai

KĄ, KODĖL IR KAIP MES DAROME

Čia rasite mūsų iniciatyvos pristatymą

 

APDOVANOJIMAI UŽ INOVATYVIAS POLITINES INICIATYVAS

 

Siekdami išaiškinti ir įvertinti novatoriškiausias politines iniciatyvas Europoje, mes įsteigėme apdovanojimus už inovatyvias politines iniciatyvas.

Mes taip pat subursime vertinimo komisiją, kurią sudarys daugiau nei tūkstantis Europos piliečių. Ši komisija spręs, kam atiteks kasmetiniai apdovanojimai. Kviečiame visus Europos piliečius teikti savo kandidatūras.

Pristatome drąsių ir kūrybingų politikų, atstovaujančių visiems Europos valdymo lygiams ir visoms demokratinėms partijoms, projektus, kad jie galėtų tapti įkvėpimo šaltiniu kitiems. daugiau informacijos

PASLAUGAS TEIKIANTI ORGANIZACIJA 

Mes esame organizacija, teikianti paslaugas visos Europos politikams ir politinėms institucijoms.

Jei siekiate pritraukti regioninio verslo investicijas, didinti vaikų galimybes ar skatinti piliečių dalyvavimą, galime jums pasiūlyti geriausių politinės veiklos ir politinių strategijų pavyzdžių. daugiau

Dalijimasis inovacinės politinės veiklos patirtimi. Šis neįprastas konferencijų formatas padeda mums suburti Europos politinės veiklos šviesulius ir naudojantis jų patirtimi atrasti geriausius būdus konkretiems politiniams uždaviniams spręsti. daugiau

KODĖL MES TAI DAROME

Mes įžvelgiame neišvengiamą grėsmę, kurią mūsų Europos visuomenei kelia mažėjantis piliečių pasitikėjimas politine veikla. Jau šiandien patiriame baisias šios tendencijos pasekmes beveik visose Europos šalyse. Kaip tik todėl ir būtina tobulinti politinę veiklą Europoje.

KAS MES ESAME

Mes esame nešališka privačių piliečių grupė.

Mes surinkome verslininkų grupę, buvusius politinius specialistus, menininkus, komunikacijos ekspertus, tarpininkus ir kitus aktyvius piliečius šiai užduočiai atlikti.

Čia galite rasti įvadas į mūsų įkūrėjų ir komandos narių čia. Jei norite daugiau sužinoti apie žmones, su kuriuo dirbame, pažvelkite į mūsų partnerius.

KUR MES ESAME 

Pagrindinė mūsų buveinė įsikūrusi Vienoje, Austrijoje. Kartu su savo partneriais įsteigėme atstovybes Belgijoje, Bulgarijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Slovakija, Švedijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Mūsų atstovybės šiose šalyse teikia informaciją ir paramą vietine kalba. Kviečiame piliečius ir politikus iš visų Europos Tarybos valstybių narių dalyvauti mūsų veikloje.