Mūsų misija

MŪSŲ VERTYBĖMS KYLA GRĖSMĖ

Mes siekiame tobulinti politinę veiklą Europoje

 

Mūsų misija – pristatyti ir remti Europos politikus, turinčius drąsos kūrybingai diegti naujoves ir gebančius pasiekti realių rezultatų, nepriklausomai nuo jų politinių pažiūrų ir veiklos regiono. Mes siekiame atkreipti dėmesį į jų novatorišką veiklą, rodydami ją kaip gerosios praktikos pavyzdį.

Mes darome tai, kad tobulintume politinę veiklą Europoje. Mat ištisus dešimtmečius naudojamos, regis, išbandytos ir patikrintos politinės priemonės vis dažniau neatitinka piliečių lūkesčių. Mūsų gyvenimo kokybę nuo gimimo iki mirties lemia politika. Tą patį galima pasakyti ir apie bendrąsias Europos vertybes, tokias kaip žmogaus teisės, socialinė sanglauda ir demokratija.

Pastaruoju metu šioms vertybėms iškilo grėsmė – ir vidinė dėl nacionalistų, siekiančių suskaidyti mus į mažas ir silpnas šalis, ir išorinė, susijusi su pasaulyje vykstančiais pokyčiais. Susidūrę su neapibrėžtumo kupina ateitimi, mes nesugebėsime išgyventi, jei mūsų lyderiai krūpčios nuo menkiausios pavojaus užuominos.

Atsižvelgdami į tai, mes kuriame sparčiai besiplečiantį patikimų ir gerbiamų politikos įgyvendintojų, siekiančių savo darbu sustiprinti Europą, tinklą.