INOVACIJŲ MAINAI

SĄJUNGININKA IŠ PIRMO ŽVILGSNIO

Sėkmingų konkrečių sričių politinės veiklos projektų sumanytojai perteikia savo įgūdžius ir patirtį, taip pat nurodo, kokių veiksmų imtis, o kokių vengti, itin motyvuojančio dialogo metu

Dalijimosi inovacine politinės veiklos patirtimi konferencijų formatas specialiai sukurtas siekiant rasti konkrečių politinių užduočių sprendimus. Šis dalijimasis remiasi sėkmingos politinės veiklos visoje Europoje patirtimi ir suteikia galimybę rengti išskirtinius kūrybingus susitikimus su politikais, ekspertais ir Europos piliečiais (žr. toliau pateiktas nuorodas arba apsilankykite nuorodų saite (nuoroda)).

Dalijimosi inovacinės politinės veiklos patirtimi konferencijų formatas labai veiksmingai padeda:

  • patvirtinti idėjos reikalingumą;
  • sumažinti riziką;
  • paspartinti iniciatyvos įgyvendinimą; motyvuoti jūsų komandą ir partnerių tinklą;
  • gauti pirminių žinių.

Jei norite gauti daugiau informacijos ar turite konkrečią užklausą, susisiekite su:

Ronny Zuckermann, Founder and Senior Strategist: service@innovationinpolitics.eu