Wstęp

ZASŁUGUJEMY NA LEPSZE

Pomóż ulepszyć politykę w Europie – biorąc udział w konkursie Nagrody dla Innowacji w Polityce!

Naszą misją jest dostrzeganie i wspieranie tych polityków w Europie, którzy mają odwagę przełamywać schematy, są twórczy i skuteczni – niezależnie od tego z jaką partią polityczną są związani i na jakim szczeblu administracyjnym działają. Nagrody dla Innowacji w Polityce wynoszą ich działania na pierwszy plan, stawiając za przykład do naśladowania dla innych.

KATEGORIE I KRYTERIA

Nagrody Innovation in Politics awards przyznawane są w dziesięć kategorii: Jakość życia, Gospodarka, Ekologia, Edukacja, Demokracja, Cyfryzacja, Prawa Człowieka, Rozwój Regionalny, Wspólnota i kryzys koronowy.

Oprócz podstawowego kryterium Innovation, do wszystkich nominowanych projektów stosuje się dwa inne kryteria: uczestnictwo i zrównoważony rozwój.

JAK MOŻNA SIĘ ZAANGAŻOWAĆ

Zapraszamy do przyłączenia się do naszych wysiłków. Oferujemy kilka form uczestnictwa: