PROJEKT PARTYCYPACYJNY ANNE HIDALGO W PARYŻU: WYPOWIEDZ SIĘ.

Od 2014 r. budżet partycypacyjny Paryża umożliwia obywatelom głosowanie na projekty opracowane i przedłożone przez innych obywateli. Każdego roku na tę inicjatywę przeznacza się 100 mln euro. W roku 2016 wzięło w niej udział ponad 150 000 mieszkańców, wybierając 219 projektów, które są obecnie realizowane przez miasto Paryż. Kilka miesięcy po tym, jak została wybrana, burmistrz Paryża Anne Hidalgo postanowiła zacieśnić współpracę z miastem, a mieszkańcy dostarczali jej pomysłów i podejmowali decyzje dotyczące jego przyszłości. Dlatego też w 2014 roku ponad 40 000 osób głosowało nad 15 propozycjami przedstawionymi przez Radę Miasta.

W drugim roku 2015, po uruchomieniu nowej strony internetowej poświęconej temu tematowi, mieszkańcy Paryża zgłosili ponad 5 000 pomysłów, na które głosowało ponad 67 000 osób. W 2016 roku miasto postanowiło zarezerwować część budżetu dla obszarów najbardziej potrzebujących. Kolejną część zarezerwowano na projekty młodzieżowe i edukacyjne, do udziału w których zachęcano szkoły, a głosy dzieci decydowały o sposobie wydatkowania tych pieniędzy.