COUNTRIES

SZYBKO ROSNĄCA SIEĆ KONTAKTÓW

Poznaj ludzi, których naprawdę warto poznać

AUSTRIA / SIEDZIBA CENTRALI

EDWARD STRASSER (CEO)

Nagrody dla Innowacji w Polityce zostały zainicjowane przez Edwarda Strasser’a, który w swojej karierze piastował funkcje zarówno w polityce, jaki i w public relations. Od 2000r. jest partnerem w The Skills Group, wiodącej agencji PR w Austrii. Wcześniej, Edward był pracownikiem w biurze sekretarza generalnego Partii Social-Demokratycznej w Austrii. Zainicjował kilka projektów z dziedziny polityki, w tym agencję prasową do spraw migracji w 2011r.; jest też współzałożycielem respekt.net, internetowej platformy crowdfundingowej na rzecz projektów społeczeństwa obywatelskiego. Edward Strasser jest wykładowcą na Uniwersytecie Wiedeńskim, na Wydziale Komunikacji; był również Sekretarzem Generalnym Austriackiego Związku Profesjonalistów PR. Jego działania koncentrują się wokół projektów budujących powiązania i współpracę pomiędzy różnymi dziedzinami polityki.

Belgia

STEPHEN BOUCHER

Stephen Boucher jest założycielem i dyrektorem generalnym Dreamokracji, Think and do Tank’a poświęconego mobilizacji zbiorowej inteligencji dla wspólnego dobra. Jest autorem Petit manuel de créativité politique – Comment libérer l’audace collective („Mały podręcznik kreatywności politycznej”). Wcześniej był dyrektorem generalnym consoGlobe.com, jednego z największych francuskich mediów internetowych poświęconych zrównoważonemu stylowi życia, oraz dyrektorem ds. polityki europejskiej w Europejskiej Fundacji Klimatycznej (ECF). Absolwent Harvard Kennedy School of Government and Sciences Po Paris, przez cztery lata przed ECF współkierował Jacques Delors Institute. Obecnie wykłada w Sciences Po w Paryżu, Solvay Brussels School i Université Catholique de Louvain w tematach związanych z innowacyjnością polityki, technikami obywatelskimi i wpływem politycznym.

Bułgaria

ALEXANDER DOURCHEV

Alexander Dourchev jest założycielem All Channels Communication Group Bulgaria (ACCG), wiodącej agencji komunikacyjnej w Bułgarii. Biuro przedstawicielskie Komisji Europejskiej w kraju było partnerem i kluczowym klientem All Channels od 2006r. W 2013r. biuro Parlamentu Europejskiego w Bułgarii również wybrało All Channels na swojego zaufanego partnera w zakresie komunikacji. Aleksander pracował z niemal wszystkimi partiami politycznymi w Bułgarii przy różnorodnych projektach. Jest profesorem na Uniwersytecie Amerykańskim w Bułgarii oraz Uniwersytecie Sofijskim. Ma tytuł naukowy z dziedziny zarządzania politycznego i polityki publicznej na New Bulgarian University, jak również certyfikat krajowego programu umiejętności zarządczych dla młodych liderów i polityków z Bulgarian School of Politics. Alexander był przewodniczącym Bułgarskiego Związku Agencji PR w latach 2011-2014 i zastępcą przewodniczącego w latach 2009 – 2011.

 

Finlandia

ALPO RÄINÄ

Alpo Räinä jest prezesem Fińskiego Stowarzyszenia Agencji Komunikacyjnych MTL oraz dyrektorem zarządzającym i partnerem w helsińskiej firmie Mailand Communications. Współpracuje z niemal wszystkimi fińskimi partiami politycznymi w projektach i inicjatywach public affairs, które wspierają rozwój zamożnego i demokratycznego społeczeństwa i życia gospodarczego. MTL Communications Agencies działają w celu wzmocnienia pozycji komunikacji, jak również roli otwartych i wolnych mediów w Finlandii i Europie. Szczególnie zainteresowany badaniami i rozwojem tożsamości kulturowych w organizacjach publicznych i firmach prywatnych, Alpo od trzydziestu lat prowadzi konsultacje ze swoimi klientami ponad granicami. Posiada tytuł magistra Uniwersytetu Oulu oraz tytuł Executive MBA Uniwersytetu Aalto.

 

Francja

LENA MOROZOVA-FRIHA

Lena Morozova-Friha jest Dyrektorem Zarządzającym pro-europejskiego ośrodka analityczno-wdrożeniowego Europanova, mieszczącego się w Paryżu. Misją ośrodka jest promocja silnej politycznie i demokratycznie Europy poprzez stymulowanie debaty publicznej, promowanie młodych talentów i skupianie najbystrzejszych umysłów wokół wspólnie wyznawanych europejskich wartości i interesów, w celu zainspirowania lokalnych i europejskich decydentów innowacyjnymi i kreatywnymi pomysłami. W ramach działań ośrodka Lena wraz z zespołem zarządzała pan-europejskimi projektami, w których brali udział eksperci, politycy, organizacje i studenci z całej Europy. Absolwentka Sorbony i College of Europe, Lena ma szerokie powiązania i doświadczenia w pracy z instytucjami UE, międzynarodowym sektorem prywatnym oraz mediami. Od 2003r. mieszka we Francji, ale mieszkała też i studiowała w Uzbekistanie, na Ukrainie, w Rosji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Belgii i Polsce. Przekonana, że przyszłość Europejskich Projektów leży w rękach innowatorów, którzy rozumieją realia zwykłych mieszkańców i umieją wzbudzić zaufanie co do ich przyszłości, Lena rozpoczęła nowy rozdział w działalności Europanova poprzez włączenie się do Nagród dla Innowacji w Polityce.

 

Niemcy

Josef Lentsch

JOSEF LENTSCH

Josef Lentsch jest partnerem zarządzającym Innovation in Politics Institute Germany. Posiada 20-letnie doświadczenie w dziedzinie innowacji politycznych i administracyjnych. W 2012 roku został współzałożycielem i członkiem zarządu NEOS, najbardziej udanego start-upu politycznego Austrii od II wojny światowej. W 2014 roku został Dyrektorem Założycielem NEOS Lab, ośrodka analityczno-dostawczego partii. Wcześniej pracował jako dyrektor ds. międzynarodowych w Royal Society of Arts w Londynie, a także jako współzałożyciel i partner zarządzający UNIPORT, największym austriackim centrum karier dla studentów i absolwentów. W 2018 roku Springer opublikował książkę „Przedsiębiorczość polityczna”. Josef jest pasjonatem projektowania i tworzenia prototypów nowych polityk, formatów i organizacji, które można skalować tak, aby naprawdę zmienić zarówno polityków, jak i obywateli. Posiada tytuł magistra psychologii Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz tytuł magistra administracji publicznej Uniwersytetu Harvarda.

 

Grecja

DIMITRIS ROULIAS

Dimitris jest fizykiem z podyplomowymi studiami Astrofizyki na Uniwersytecie Ateńskim. W latach 90-tych pracował w wiodącym magazynie IT, IBM Hellasâ w departamencie komunikacji korporacyjnej, a od 1993 r. jako kierownik działu komunikacji i dyrektor biura prasowego dla Grecji. Następnie został dyrektorem zarządzającym OgilvyOne. W 2005 roku opuścił Ogilvy Group na rzecz Communication Effect, filii agencji Edelman w Grecji. 3 lata później dołączył do agencji OUT OF THE BOX PR, stając się Partnerem Zarządzającym. OUT OF THE BOX PR obejmuje pełne spektrum usług public relations. Dimitris pełni również funkcję sekretarza generalnego w zarządzie EDEE (Greckie Stowarzyszenie Agencji Reklamowych i Komunikacyjnych) oraz reprezentuje Grecję w ICCO (Międzynarodowa Organizacja Konsultantów Komunikacyjnych).

 

Irlandia

JOAN O’FLYNN

Joan O’Flynn ma ponad 20 lat rozległego doświadczenia w pracy nad polityką społeczną, równością i rozwojem społeczności w sektorze publicznym i wolontariackim. Joan uczy również polityki społecznej i komunikacji politycznej oraz jest członkiem zarządu Irish Penal Reform Trust.

Włochy

MARTIN SLATER

Martin Slater jest założycielem i prezesem Noesis Group, jednej z wiodących firm z dziedziny komunikacji. Ma bogate doświadczenie w pracy zarówno dla sektora prywatnego jak i publicznego. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Essex, zdobył doktorat w Massachusetts Institute of Technology. Specjalizując się w studiach nad europejską polityką, Martin przez szereg lat wykładał i prowadził badania na uniwersytetach: Harvard i Clark (USA), Essex (UK) i Turyn (Włochy) zanim przeniósł się do Ministerstwa Skarbu Wielkiej Brytanii, gdzie doradzał ministrom w sprawach rolnictwa i prawa handlowego. W 1992r. Slater założył firmę komunikacyjną w Mediolanie. Wcześniej, prowadził zakrojone na szeroką skalę badania włoskiej polityki, był również profesorem na Uniwersytecie w Turynie. Martin rozwinął we Włoszech szeroką sieć kontaktów. Prowadzenie własnego biznesu dało mu nowe spojrzenie, pomocne w zrozumieniu wagi jaką sfera polityczna ma dla ekonomicznego, społecznego i kulturalnego rozwoju kraju. „Politycy mogą w istotny sposób zmienić ludzkie życie, zarówno w dobry, jak i zły”

 

Litwa

DALIA BANKAUSKAITĖ

Dalia Bankauskaitė jest stypendystką Adjunct Center for European Policy Analysis (CEPA) w Waszyngtonie, D.C. oraz dyrektorem programowym wileńskiego Instytutu Analiz Polityki (VIPA). Jej badania skupiają się na komunikacji strategicznej, budowaniu odporności i zaufania społeczeństwa, mobilizacji i motywacji społeczeństwa jako rzemiosła państwowego. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy z sektorem publicznym i prywatnym w zakresie zintegrowanej komunikacji i marketingu oraz zarządzania projektami na Litwie, Ukrainie, w Bośni i Hercegowinie, Gruzji w dziedzinie integracji europejskiej. Ponadto posiada doświadczenie dyplomatyczne w Ambasadzie Litwy w Moskwie. Pani Bankauskaitė ukończyła studia magisterskie w LSE, UK oraz EMBA w Baltic Management Institute (BMI) na Litwie.

 

Polska

JULIA KOZAK

Julia jest członkiem Rady Ekspertów w THINKTANK (niezależnym centrum analitycznym, służącym jako platforma do wymiany doświadczenia i poglądów na temat zarządzania, przywództwa i kwestii związanych z globalizacją), oraz Polskiej Akademii Ekspertów PR. Julia posiada 20-letnie, szerokie doświadczenie w zakresie zintegrowanej komunikacji. Otworzyła polski oddział FleishmanHillard, międzynarodowej agencji public relations i zintegrowanej komunikacji i prowadziła go przez 13 lat. Julia, wraz z zespołem, stworzyła jedną z pierwszych firm oferujących public affairs w Polsce. Zarządzała projektami i komunikacją dla wiodących polskich i międzynarodowych firm i instytucji. Julia współpracowała z zespołami z ponad 20 krajów w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Australii; planowała działania komunikacyjne dla ponad 200 organizacji z sektora prywatnego i publicznego, zdobywając w tym czasie wiele polskich i międzynarodowych nagród branżowych. Przez cztery lata piastowała funkcję wiceprzewodniczącej Związku Firm Public Relations (ZFPR) a przez 11 lat była członkiem American Chamber of Commerce.

 

Słowacja

Michaela Benedigová

Michaela Benedigová jest partnerem zarządzającym i dyrektorem w Seesame, największej słowackiej agencji PR. Będąc jednym z założycieli słowackiej sceny PR, Michaela od 2003 roku, jako wykładowca na Politechnice Bratysławskiej, dzieli się swoim know-how w zakresie zarządzania reputacją i komunikacji. Ponadto, od 2019 roku pracuje jako doradca prezydenta Bratysławy. Inne obszary jej działalności to wiceprzewodniczenie i członkostwo w zarządzie Amerykańskiej Izby Handlowej na Słowacji. W przeszłości Michaela Benedigová była również zaangażowana jako wykładowca Public Relations i Zarządzania Reputacją na Uniwersytecie Pan European University w Bratysławie i pracuje dla Magna, organizacji humanitarnej.

Szwecja

LISA PELLING

Lisa Pelling jest głównym analitykiem w Arena Idé, sztokholmskim, niezależnym think tank’u, który finansowany jest głównie przez Szwedzki ruch związków zawodowych. Arena Idé, wraz z domem wydawniczym Atlas, firmą konsultingową z dziedziny komunikacji i promocji, oraz wiodącym magazynem kulturalnym i politycznym Arena, tworzą Arena Group. Lisa została powołana na doradcę politycznego przy Szwedzkim Ministerstwie Rozwoju i Migracji w 2002r. oraz przy Szwedzkim Ministerstwie Spraw Zagranicznych w 2005r. Zanim rozpoczęła pracę w Arena Idé w 2013r., była szefową programu ds. migracji w think tank’u Global Challenge. W tym samym roku ukończyła studia doktoranckie, otrzymując tytuł doktora nauk politycznych na Uniwersytecie w Wiedniu. Lisa Pelling ma swoją kolumnę w dzienniku internetowym Dagens Arena i często występuje jako ekspert i komentator w mediach, takich jak szwedzka telewizja publiczna SVT oraz publiczne radio SR.

 

Szwajcaria

DANIEL HELLER

Daniel jest partnerem w Farner Consulting, szwajcarskiej, wiodącej agencji doradztwa komunikacyjnego z biurami w Zurychu, Bernie, Lozannie i St. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w zakresie przywództwa strategicznego, ładu korporacyjnego, spraw korporacyjnych i komunikacji kryzysowej. Daniel kieruje działem Public Affairs w Farner Consulting, przewodniczy Radzie Innowacji i odpowiada za dział innowacji i Startup Communications Desk. Przez 10 lat był wieloletnim posłem do parlamentu w kantonie Aargau w Szwajcarii, przez 10 lat był przewodniczącym grupy parlamentarnej „Freisinnig Demokratische Partei” (FDP). Oprócz tego Daniel jest prezesem zarządu szpitala kantonalnego Baden, kliniki Barmelweid, instytutów finansowych Clientis Bank Küttigen Erlinsbach i Reuss Private Group. Daniel posiada tytuł doktora historii i nauk politycznych Uniwersytetu w Zurychu.

Wielka Brytania

riley thorold

Riley jest globalnym menedżerem programu w RSA, gdzie współpracuje z partnerami zewnętrznymi i międzynarodową siecią stypendystów RSA w celu budowania globalnych programów pracy. Prowadzi również prace RSA nad demokracją deliberacyjną, która ostatnio obejmowała wspieranie kilku zgromadzeń obywatelskich i koordynowanie „deliberatywnej sieci nauczania równorzędnego demokracji” brytyjskich władz lokalnych.