W skrócie

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY, JAK DZIAŁAMY I DLACZEGO

Tu znajdziesz opis naszej inicjatywy

 

THE INNOVATION IN POLITICS AWARDS

 

Ustanowiliśmy Nagrody dla Innowacji w Polityce po to, by odnaleźć i wyróżnić najbardziej przełomowe działania polityczne w Europie.

Powołujemy także jury składające się z ponad tysiąca Europejczyków, którzy zdecydują, kto ma zdobyć doroczne nagrody. Wszyscy obywatele Europy są zaproszeni do udziału w tym wydarzeniu.

Prezentujemy pracę odważnych i kreatywnych polityków ze wszystkich szczebli władzy i wszystkich demokratycznych partii w Europie, aby mogła ona służyć jako źródło inspiracji dla innych. więcej

ORGANIZACJA USŁUGOWA

Jesteśmy ogólnoeuropejską organizacją usługową, działającą na rzecz polityków i instytucji politycznych.
 
Bez względu na to, czy chcesz przyciągać regionalne inwestycje biznesowe, tworzyć nowe miejsca pracy w zakresie cyfryzacji czy zwiększać zaangażowanie obywateli: dzięki naszej ogólnoeuropejskiej sieci biur możemy wyłaniać najlepsze praktyki dotyczące polityki i tworzenia prawa w Europie. więcej
 
Dzięki niezwykłemu formatowi konferencyjnemu gromadzimy najzdolniejsze umysły polityczne w Europie, wykorzystując ich doświadczenie do identyfikowania najlepszych rozwiązań w konkretnych zadaniach politycznych. więcej

DLACZEGO TO ROBIMY

Jesteśmy zdania, że wciąż malejące zaufanie obywateli do polityki stanowi zagrożenie dla europejskiego społeczeństwa. Widzimy fatalne konsekwencje tego stanu rzeczy, w niemal każdym europejskim kraju. Dlatego właśnie jakość polityki w Europie musi ulec poprawie. Nagrody dla Innowacji w Polityce mają służyć dostrzeżeniu innowacyjnych rozwiązań z dziedziny polityki w całej Europie i przedstawieniu ich na forum publicznym, tak by mogły być źródłem inspiracji dla innych.

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy bezpartyjną grupą obywateli.

Do wykonania tego zadania zaprosiliśmy grupę przedsiębiorców, byłych polityków, artystów, ekspertów ds. komunikacji, facylitatorów i innych aktywnych obywateli.

Tutaj przedstawiamy naszych założycieli i członków zespołu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ludziach, z którymi współpracujemy, zapoznaj się z naszymi partnerami.

GDZIE NAS MOŻNA ZNALEŹĆ

Nasza główna siedziba znajduje się w Wiedniu, w Austrii. Wspólnie z naszymi partnerami ustanowiliśmy przedstawicielstwa krajowe w Belgii, Bułgarii, Francji, Grecja , Finlandia, Niemczech, Irlandii, Włoszech, na Litwie, w Polsce, Słowacja, Szwecji, Szwajcarii oraz w Wielkiej Brytanii.

Przedstawiciele krajowi udzielają informacji i wsparcia w lokalnych językach. Do udziału są również zaproszeni obywatele i politycy ze wszystkich państw członkowskich Rady Europy.