URUCHOMIENIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLITYCZNEJ W JOHANNESBURGU

W dniu 2 marca 2020 r. rozpoczął się pierwszy tydzień politycznego inkubatora start-upów, czyli miejsca, w którym rozpoczynają działalność przedstawiciele polityczni w krajach afrykańskich.

Inkubator prowadzony jest przez Instytut Innowacji Politycznych we współpracy z Fundacją Wolności im. Friedricha Naumanna i Międzynarodówką Liberalną. Inicjatywa opiera się na badaniach i metodologii przedstawionej w książce „Political Entrepreneurship: How to build successful centrist political start-ups” (“Przedsiębiorczość polityczna: Jak budować udane, centrowe startupy polityczne”) Josefa Lentscha. Program składa się z trzech intensywnych bloków tematycznych trwających jeden tydzień każdy zakończonych dniami pokazowymi.

W ramach nowatorskiego programu, światowej klasy praktycy i międzynarodowi eksperci intensywnie pracują z politycznymi startupami nad ich pomysłami, aby nadać im najlepszą możliwą formę i udoskonalić ich prezentację wyborcom. Każdy cykl kończy się dniem pokazowym, podczas którego startupy polityczne prezentują się starannie wyselekcjonowanej publiczności. Z czasem inkubator chce przyczyniać się do tworzenia globalnej społeczności liberalnych przedsiębiorców politycznych i innowacyjnych polityków.

„Cieszę się, że wraz z naszymi partnerami, Liberal International i Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, udało nam się uruchomić pierwszy inkubator polityczny tego rodzaju”, mówi Josef Lentsch, partner Instytutu Innowacji Politycznych. „W oparciu o to, czego dowiemy się budując działania prototypowe, Instytut Innowacji Politycznych będzie dążył do powielenia i rozszerzenia programu na cały świat. »