Zgłoś projekt

Ważna informacja - Proszę przeczytać

  • Szukamy innowacyjnych projektów politycznych, a nie ogólnych pomysłów. Projekt powinien być przełomowy w konkretnym środowisku - niezależnie od tego, że można by uznać go za zwyczajny gdzie indziej.
  • Uprawnieni do uczestnictwa są wszyscy politycy w Europie, wybrani lub mianowani i aktywni w czasie realizacji projektu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że praca polityczna w Europie przybiera różne formy - jeśli nie są Państwo pewni, czy ta definicja ma do Państwa zastosowanie, proszę mimo wszystko zgłosić swój projekt!
  • Język: opis projektu można przesłać w języku urzędowym dowolnego kraju członkowskiego Rady Europy. Jednakże wszystkie opisy projektów, które nie wpłyną w języku angielskim, zostaną przez nas przetłumaczone na język angielski, tak aby jury składające się z 1000 obywateli europejskich mogło je ocenić. Jeśli będziecie Państwo w stanie przesłać swój tekst w języku angielskim, ułatwi nam to zadanie.
  • Zgłoszenie projektu jest bezpłatne. Wszyscy finaliści nagród mogą również wziąć udział w uroczystej gali. Finaliści pokrywają własne koszty podróży i zakwaterowania.
  • We have a deadline: the deadline for project submissions is 15 July 2020, extended to 27 July.

Dane osobowe

informacje dotyczące właściciela projektu

Twoje dane osobowe i rola w projekcie.

Do głównego kontaktu potrzebny jest numer telefonu!
+Dodaj osobę

INFORMACJE O PROJEKCIE

Informacje odnoszące się do projektu

KategorieW jakiej kategorii konkursu Nagrody dla Innowacji w Polityce chciałbyś zgłosić swój projekt? Każdy projekt musi być przypisany do co najmniej jednej kategorii, a maksymalnie do dwóch. Szczegółowy opis wszystkich kategorii znajduje się w załączniku. Proszę zaznaczyć swój wybór.

Informacje uzupełniające można załączyć tutaj:

Twój projekt zostanie oceniony przez 1.000 jurorów z całej Europy. Dlatego wszystkie materiały tekstowe i dźwiękowe powinny być w języku angielskim (lub z angielskimi napisami w materiale wideo). Logotypy, materiały wizualne itp. z tekstem w innych językach także mogą być załączane. Wszystkie Państwa materiały zostaną przedstawione jury, jednakże materiały niedostępne w języku angielskim mogą być niezrozumiałe dla jurorów i oceniane jedynie pod kątem wizualnym.

Dozwolone formaty plików:

  • Obrazy: .jpg, .jpeg, .png, .gif, .ico
  • Dokumenty: .pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .odt, .xls, .xlsx, .psd
  • Audio: .mp3, .m4a, .ogg, .wav
  • Video: .mp4, .m4v, .mov, .wmv, .avi, .mpg, .ogv, .3gp, .3g2
  • Limit rozmiaru pliku: 20MB (dla większych plików proszę podać link poniżej)

Pamiętaj, że zdjęcie Twojego projektu zrobione np. przez dziennikarza lub uczestnika nie daje Ci automatycznie prawa do rozpowszechniania i używania tego zdjęcia. W takim przypadku upewnij się, że posiadasz pisemną zgodę pomysłodawcy na wykorzystanie zdjęcia w nagrodzie. Upewnij się, że również i ta zgoda została uwzględniona w nagrodzie.

If you wish to provide your submission as a Word document instead, you can download the submission template here!

For any further assistance, please contact our HelpDesk at awards@innovationinpolitics.eu or call us at +43 660 713 7000.