OBČIANSKA POROTA

1 000 EURÓPANOV

My ľudia rozhodneme o tom, čo je inovatívna politika

POROTA zložená z 1000 EURÓPANOV

Pozývame všetkých európskych občanov, aby sa uchádzali o členstvo v porote. 1 000 občanov – reprezentatívna vzorka zástupcov európskeho obyvateľstva z hľadiska štátnej príslušnosti, pohlavia a veku – bude náhodne vybraných zo všetkých prijatých prihlášok.

STAŇTE SA porotcom A pridajte SA k SKUPINe OBČANOV, KTORÁ SA ZAVIAZALA K ZLEPŠENIU POLITIKY V EURÓPE!

Pozývame vás, aby ste sa zaregistrovali do poroty Awards 2021 tu

BodovaniE

Porota hodnotí všetky projekty online pomocou zabezpečenej intranetovej hlasovacej platformy. Body sa udeľujú na základe kritérií ocenenia. Medzi finalistov postúpia projekty s najvyšším počtom bodov a ich vlastníci budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien.