Proces

FÉROVÝ A TRANSPARENTNÝ

vy nominujete projekty. vy vyberiete víťazov. my sa Postaráme o všetko ostatné

Projekt môže vstúpiť do Innovation in Politics Awards dvoma spôsobmi:

OBČiANSKA NOMINÁCIA

Každý občan môže nominovať projekt. Ak projekt spĺňa formálne kritériá, Innovation in Politics Institute kontaktuje politika zaň zodpovedného a povzbudí ho, aby projekt prihlásil.

prihlásenie AUTOROM PROJEKTU

Politik môže prihlásiť svoj vlastný projekt prostredníctvom webovej stránky ocenenia, ak spĺňa podstatné kritériá.

ČO ĎALEJ?

Po prihlásení projektu, Innovation in Politics Institute hodnotí:

  • Spĺňa projekt všetky formálne kritériá?
  • Chýbajú nejaké informácie, napríklad obrázky?
  • Ak je prihláška v inom ako anglickom jazyku, zabezpečí preklad pre porotu.

Po uplynutí lehoty na prihlasovanie a po dokončení prihlášok budú projekty predložené občianskej porote.

Medzi finalistami postúpi deväť projektov v každej kategórii s najvyšším skóre. Z týchto finalistov získa najlepšie hodnotený projekt v každej kategórii „Cenu za inováciu v politike“.

HODNOTIACE KRITÉRIÁ

Porota posúdi všetky zúčastnené projekty podľa týchto troch kritérií:

Inovácia

Na to, aby bol projekt posúdený na ocenenie, musí v prvom rade preukázať inovatívny charakter, ktorý originálnym spôsobom prekonáva výzvy v oblasti pôsobenia projektu (obec, región, krajina).

Inovácia nemusí byť „prvou na svete“. Čo sa počíta, je nový prístup v krajine alebo regióne, v ktorom bol projekt realizovaný v posledných rokoch, a tiež šikovné prispôsobenie miestnej kultúre a potrebám.

Ak chcete lepšie porozumieť rozhodovaniu poroty, stačí sa pozrieť do nášho showroomu. Tam nájdete finalistov z minulého roka a všetky víťazné projekty. Tieto projekty boli považované za inovatívnu politiku.

participácia

Projekty získavajú dodatočné body, ak motivujú občanov k rozsiahlej alebo špecifickej forme účasti, ak spájajú ľudí z rôznych častí spoločnosti alebo s rôznymi politickými názormi. Navyše, tiež získavajú body ak posilňujú dôveru v demokratické procesy a inštitúcie.

Udržateľnosť

Projekty získavajú dodatočné body, ak vytvárajú trvalé zlepšenia v životoch všetkých dotknutých osôb, a ak prinášajú vysokú pridanú hodnotu vo vzťahu k finančným nákladom.