ÚVOD

ZASLÚŽIME SI VIAC

POMôžte nám zlepšiť Politiku v Európe – účasťou na Innovation in politics Awards!

Oceňujeme a podporujeme tých politikov, ktorí majú odvahu robiť veci inak, sú kreatívni a dosahujú reálne výsledky – bez ohľadu na ich stranícku príslušnosť a región, a na základe európskych hodnôt sociálnej rovnováhy, demokracie a ľudských práv. Prinášame ich inovatívnu prácu do popredia, aby mohla slúžiť ako zdroj inšpirácie.

KATEGÓRIE A KRITÉRIÁ

Ocenenia Innovation in Politics sú v prezentované desať kategórií: kvalita života, ekonomika, ekológia, vzdelávanie, demokracia, digitalizácia, ľudské práva, komunita a corona krízy.

Okrem základného kritéria inovácie sa na všetky nominované projekty vzťahujú dve ďalšie kritériá: participácia a udržateľnosť.