KRAJINY

RAKÚSKO/Hlavné sídlo

EDWARD STRASSER (CEO)

Edward Strasser je spoluzakladateľom Innovation in Politics Awards. Venuje sa politike a public relations. Od roku 2000 je partnerom v Skills Group, poprednej rakúskej PR firme. Predtým pracoval pre generálneho tajomníka rakúskej sociálnodemokratickej strany. Inicioval niekoľko politických projektov vrátane tlačovej agentúry pre záležitosti migrantov v roku 2011. Je spoluzakladateľom internetovej platformy crowdfundingového financovania projektov občianskej spoločnosti respekt.net. Edward prednáša na katedre komunikácie Viedenskej univerzity a v minulosti bol generálnym tajomníkom Rakúskej asociácie odborníkov na PR. V projektoch sa zameriava na vytváranie kontaktov a spoluprácu naprieč politickým spektrom.

Belgicko

STEPHEN BOUCHER

Stephen Boucher je zakladateľom a CEO dreamocracy, think and do tanku, ktorý sa venuje mobilizácii kolektívnej inteligencie pre verejné blaho. Je autorom Petit Manuel de créativité politique-Comment libérer l’audace Collective (Malá príručka politickej kreativity). V minulosti bol generálnym riaditeľom spoločnosti consoGlobe.com, najväčšieho francúzskeho online média v oblasti udržateľného životného štýlu a riaditeľom sekcie európskej politiky v European Climate Foundation (ECF). Predtým štyri roky spoluviedol inštitút Jacquesa Delorsa. Vyštudoval Harvard Kennedy School of Government a Sciences Po v Paríži. V súčasnosti prednáša o záležitostiach súvisiacich s politikou inovácie, civic technology a politickým vplyvom na Sciences Po v Paríži, Solvay Brussels School a Université Catholique v Louvain.

Bulharsko

ALEXANDER DOURCHEV

Alexander Dourchev je zakladateľom All Channels Communication group Bulgaria (ACCG), poprednej bulharskej komunikačnej agentúry. Zastúpenie Európskej Komisie v krajine je partnerom a kľúčovým klientom All Channels od roku 2006. V roku 2013 si All Channels za svojho komunikačného partnera zvolila aj kancelária Európskeho parlamentu v Bulharsku. Alexander pracoval s takmer všetkými politickými stranami v Bulharsku na rôznych projektoch. Je profesorom na bulharskej American University a na Sofia University. Má magisterský titul z politického manažmentu a verejnej poliky z New Bulgarian University, a tiež certifikát z národného programu manažmentu zručností pre mladých lídrov a politikov z Bulgarian School of Politics. Alexander bol predsedom Bulharskej asociácie PR agentúr v rokoch 2011 až 2014 a jej podpredsedom v rokoch 2009 až 2011.

Fínsko

ALPO RÄINÄ

Alpo Räinä je predsedom Fínskej MLT asociácie komunikačných agentúr, ako aj výkonným riaditeľom a spoločníkom v helsinskom Mailand Communications. Pracuje s takmer všetkými fínskymi politickými stranami na projektoch v oblasti public affairs, a na iniciatívach podporujúcich rozvoj prosperujúcej a demokratickej spoločnosti a podnikateľského prostredia. Komunikačná agentúra MTL usiluje o posilnenie pozície komunikácie, ako aj úlohy otvorených a slobodných médií vo Fínsku a Európe. Alpo sa osobitne zaujíma o skúmanie a rozvoj kultúrnych identít vo verejných organizáciách a súkromných spoločnostiach, viac ako tridsať rokov poskytoval konzultácie klientom naprieč hranicami. Má magisterský titul z univerzity v Oulu a executive MBA z univerzity Aalto.

Francúzsko

LENA MOROZOVA-FRIHA

Lena Morozova-Friha je výkonnou riaditeľkou parížskeho proeurópskeho think a action tanku Europanova. Jeho poslaním je presadzovať silnú, politickú a demokratickú Európu prostredníctvom podpory verejnej diskusie, mladých talentovaných jednotlivcov a spájaním najlepších odborníkov okolo zdieľaných európskych hodnôt a záujmov s cieľom navrhovania inovatívnych a kreatívnych riešení lokálnym a európskym politikom. V tomto rámci Lena a jej tím riadili celoeurópske projekty zahŕňajúce odborníkov, politikov, organizácie a študentov z celej Európy. Ako absolventka Sorbonny a College of Europe má Lena rozsiahle skúsenosti z inštitúcii EÚ, medzinárodného súkromného sektoru a z médií. Vo Francúzsku žije od roku 2003, predtým žila a študovala v Uzbekistane, na Ukrajine, v Rusku, Nemecku, USA, Španielsku, Belgicku a Poľsku. Je presvedčená, že budúcnosť európskeho projektu leží v rukách inovatívnych ľudí, ktorí poznajú realitu občanov a sú schopní budovať dôveru v ich budúcnosť. Novú kapitolu rozvoja aktivít think tanku Europanova Lena začala zapojením sa do Innovation in Politics Awards.

Nemecko

Josef Lentsch

JOSEF LENTSCH

Josef Lentsch je spoločníkom a konateľom Innovation in Politics Institute Germany. Má 20 rokov skúseností v oblasti politických a administratívnych inovácií. V roku 2012 sa stal spoluzakladateľom a členom predstavenstva NEOS, najúspešnejšieho rakúskeho politického start-upu od konca druhej svetovej vojny. V 2014 sa stal zakladajúcim riaditeľom NEOS Lab, think and do tanku strany. Predtým pôsobil ako medzinárodný riaditeľ v Royal Society of Arts in London, a ako spoluzakladateľ a konateľ UNIPORT, najväčšej rakúskej firmy poskytujúcej kariérne poradenstvo pre študentov a absolventov. V roku 2018 vydal knihu “Political Entrepreneurship”. Josef je nadšenec do navrhovania a prototypovania nových politík, formátov a organizácií, ktoré môžu byť aplikované tak, aby prinášali skutočnú zmenu pre politikov aj občanov. Má titul MSc z psychológie na Viedenskej univerzite, a MPA z verejnej správy na Harvarde.

Grécko

DIMITRIS ROULIAS

Dimitris je fyzik, absolvoval postgraduálne štúdium astrofyziky na Aténskej univerzite. Po pracovných skúsenostiach z popredného IT časopisu v 90-tych rokoch, z oddelenia Corporate communication v spoločnosti IBM Hellas, od roku 1993 ako manažér komunikácie a vedúci tlačovej kancelárie pre Grécko, sa Dimitris stal výkonným riaditeľom OgilvyOne. V roku 2005 začal pracovať pre Communication Effect, grécku pobočku firmy Edelman a o tri roky neskôr sa stal konateľom PR agentúry OUT OF THE BOX. Agentúra poskytuje celé spektrum PR služieb. Dimitris je tiež generálnym tajomníkom EDEE (Helénskej asociácie reklamných a komunikačných agentúr) a zastupuje Grécko v ICCO (International Communication Consultancies Organization).

Írsko

JOAN O’FLYNN

Joan o’Flynn má viac ako 20 rokov rozsiahlych skúseností s prácou v oblasti sociálnej politiky, rovnosti a rozvoja komunít vo verejnom a neziskovom sektore. Joan tiež vyučuje sociálnu politiku a politickú komunikáciu a je členkou predstavenstva Irish Penal Reform Trust.

Taliansko

MARTIN SLATER

Martin Slater je zakladateľom a CEO skupiny Noesis Group, ktorá je jednou z popredných talianskych komunikačných agentúr. Má rozsiahle skúsenosti s prácou v súkromnom aj verejnom sektore. Po získaní titulu z University of Essex pokračoval v PhD štúdiu na Massachusetts Institute of Technology. Špecializoval sa na štúdium európskej politiky, niekoľko rokov učil a venoval sa výskumu na univerzitách v Harvarde, Clarku (USA), Essexe (UK) a v Turíne (Taliansko). Neskôr na britskom ministerstve financií radil ministrom v oblasti poľnohospodárskych a obchodných politík. V roku 1992 v Miláne založil komunikačnú firmu. Predtým robil rozsiahly výskum talianskej politiky a bol tiež profesorom na univerzite v Turíne. Martin si v Taliansku vytvoril rozsiahlu sieť kontaktov. Vďaka podnikaniu získal nový pohľad na význam politiky pre hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj krajiny. Politici môžu skutočne zmeniť životy ľudí, a to pozitívne aj negatívne.“

Litva

DALIA BANKAUSKAITĖ

Dalia Bankauskaitė pôsobí ako fellow v Center for European Policy Analysis (CEPA) vo Washingtone a ako Media Program Director vo Vilnius Institute of Policy Analysis (VIPA). Zameriava sa na strategickú komunikáciu, odolnosť spoločnosti a budovanie dôvery, mobilizáciu a motiváciu spoločnosti ako súčasť state craftingu. Má rozsiahle skúsenosti z oblasti integrovanej komunikácie a marketingu vo verejnom aj súkromnom sektore aj z projektového manažmentu v sfére európskej integrácie v Litve, na Ukrajine, v Bosne a Hercegovine a v Gruzínsku. Okrem toho má diplomatickú skúsenosť z litovského veľvyslanectva v Moskve. Dalia má magisterský titul z London School of Economics and Political Science a titul EMBA z Baltic Management Institute (BMI) v Litve. 

Poľsko

JULIA KOZAK

Julia Kozak je členkou rady expertov v think tanku aj Poľskej akadémie PR expertov. Má 20 ročné skúsenosti v oblasti integrovanej komunikácie. Založila poľskú pobočku firmy FleishmanHillard, medzinárodnej PR a komunikačnej agentúry, ktorú viedla 13 rokov. Julia a jej tím založili jednu z prvých PR agentúr v Poľsku. Riadila projekty a komunikáciu pre popredné poľské a medzinárodné firmy a inštitúcie. Spolupracovala s tímami z viac ako 20 krajín v Európe, Ázii, Severnej Amerike a Austrálii, plánovala komunikačné aktivity pre viac ako 200 firiem, súkromných a verejných organizácií, získala množstvo poľských aj medzinárodných ocenení. Štyri roky bola viceprezidentkou Association of Public Relations Companies (PPRCA) a 11 rokov bola členkou Americkej obchodnej komory.

SLOVAKIA

Michaela Benedigová

Michaela Benedigová je  konateľkou a riaditeľkou spoločnosti Seesame, najväčšej slovenskej PR agentúry. Ako zakladateľka slovenskej PR scény sa Michaela o svoje know-how v oblasti reputačného manažmentu a komunikácie podelila a od roku 2003 prednášala na Slovenskej technickej univerzite. Od roku 2019 pôsobí ako poradkyňa primátora Bratislavy. Okrem toho je viceprezidentkou a členkou predstavenstva Americkej obchodnej komory na Slovensku. V minulosti Michaela prednášala o PR a reputačnom manažmente na Paneurópskej univerzite v Bratislave, pracuje tiež pre humanitárnu organizáciu Magna.

Švédsko

LISA PELLING

Lisa Pelling je hlavnou analytičkou štokholmského nezávislého think tanku Arena Idé, ktorý je financovaný predovšetkým švédskym odborovým hnutím. Arena Idé je súčasťou Arena Group, spolu s vydavateľstvom Atlas, komunikačnou a konzultačnou agentúrou Arena Opinion a spolu s popredným kultúrnym a politickým magazínom Arena. Lisa bola v roku 2002 vymenovaná za politickú poradkyňu švédskeho ministra pre rozvoj a migráciu a v roku 2005 pre švédskeho ministra zahraničných vecí. Predtým, ako prišla do Arena Idé bola v roku 2013 programovou manažérkou pre migráciu v think tanku Global Challenge. V tom istom roku absolvovala PhD v odbore politológie na Viedenskej univerzite. Lisa Pelling je stĺpčekárkou v digitálnych novinách Dagens Arena a často vystupuje ako expertka a komentátorka v iných médiách, napríklad v švédskej štátnej televízii SVT a vo verejnoprávnom rozhlase SR.

Švajčiarsko

DANIEL HELLER

Daniel je partnerom spoločnosti Farner Consulting, poprednej agentúry pre komunikačné poradenstvo vo Švajčiarsku, s pobočkami v Zürichu, Berne, Lausanne a St. Gall. Má viac ako 25 rokov skúseností v oblasti strategického vedenia, podnikového riadenia a krízovej komunikácie. Daniel vo Farner Consulting vedie PR oddelenie, predsedá inovačnej rade a vedie Farners Innovation and Startup Communications Desk. Bol dlhoročným členom parlamentu v švajčiarskom kantóne Aargau, 10 rokov bol predsedom parlamentnej skupiny „Freisinnig Demokratische Partei“ (FDP). Okrem toho je Daniel predsedom predstavenstva Cantonal Hospital Baden, kliniky Barmelweid, finančného inštitútu Clientis Bank Küttigen Erlinsbach a Reuss Private Group. Daniel má PhD z histórie a politických vied z univerzity v Zürichu.

Veľká Británia

riley thorold

Riley je globálny programový manažér RSA, kde spolupracuje s externými partnermi a medzinárodnou sieťou RSA pre kolegov na budovanie globálnych pracovných programov. Vykonáva tiež prácu RSA na priaznivejšej demokracii, ktorá nedávno zahŕňala podporu stretnutí viacerých občanov a koordináciu sietí partnerského učenia v oblasti deliberatívnej demokracie“ miestnych orgánov Spojeného kráľovstva.