NAŠE POSLANIE

NAŠE HODNOTY SÚ OHROZENÉ

CHCEME, ABY SA POLITIKA V EURÓPE ZLEPŠILA

Naším poslaním je oceniť a podporovať tých politikov v Európe, ktorí majú odvahu robiť veci inak, sú kreatívni a dosahujú výsledky – bez ohľadu na ich stranícku príslušnosť a región. Upriamujeme pozornosť na ich inovatívnu prácu a predstavujeme ju ako príklad osvedčených postupov pre ostatných.

Robíme to preto, lebo chceme zlepšiť európsku politiku. Vidíme, že desaťročia staré, zabehnuté politické nástroje čoraz menej spĺňajú očakávania občanov. Od politiky závisí naša kvalita života. Rovnako aj európske hodnoty – ľudské práva, sociálna rovnováha a demokracia.

Tieto hodnoty sú v súčasnosti ohrozené − či už zvnútra nacionalistami, ktorí sa nás snažia rozdeliť na malé, slabé krajiny, alebo globálnymi zmenami zvonku. Čeliť neistej budúcnosti nemôžeme s lídrami, ktorí ustúpia pri najmenšom náznaku nebezpečenstva.

Vzhľadom k tomuto stavu vytvárame rastúcu sieť dôveryhodných a renomovaných politikov, ktorí pracujú pre silnejšiu Európu.