V SKRATKE

ČO, PREČO A AKO ROBÍME

Tu nájdete prehľad našej iniciatívy

THE INNOVATION IN POLITICS AWARDS

 

Cenu za inovácie v politike sme vytvorili, aby sme mohli identifikovať a oceniť najprevratnejšie politické projekty v Európe.

Každoročne zostavujeme porotu zloženú z viac ako 1000 európskych občanov, aby rozhodli, kto by mal získať toto výročné ocenenie. Všetkých európskych občanov pozývame, aby sa zapojili.

Prezentujeme prácu odvážnych a kreatívnych politikov zo všetkých úrovní riadenia politiky a zo všetkých demokratických strán v Európe, aby mohli slúžiť ako zdroj inšpirácie pre ostatných. Viac

ORGANIZÁCIA

Sme celoeurópska organizácia slúžiaca politikom a politickým inštitúciám.

Innovation in Politics Showcasing: či už chcete prilákať regionálne podnikateľské investície, vytvárať nové pracovné miesta najmä v oblasti digitalizácie alebo zvýšiť participáciu občanov. Vďaka našej celoeurópskej sieti dokážeme identifikovať najúspešnejšie postupy a politiky v Európe. Viac

The Innovation in Politics Exchange: v nezvyčajnom formáte konferencie zhromažďujeme najlepších odborníkov z oblasti politiky v Európe, pričom využívame ich expertízu na identifikáciu najlepších riešení pre konkrétne politické problémy. Viac

PREČO TO ROBÍME

Neustále klesajúcu dôveru občanov v politiku vnímame ako bezprostrednú hrozbu pre európsku spoločnosť. Fatálne následky tohoto procesu pozorujeme v takmer každej európskej krajine. To je dôvod, prečo potrebujeme zlepšiť politiku v Európe.

KTO SME

Sme nestranícka skupina občanov.

Na realizáciu tejto úlohy sme zhromaždili skupinu podnikateľov, bývalých politikov, umelcov, komunikačných expertov, sprostredkovateľov a ďalších aktívnych občanov.
Prehľad našich zakladateľov a členov tímu nájdete tu. Ak sa chcete dozvedieť viac o ľuďoch, s ktorými pracujeme, pozrite sa na našich partnerov.

KDE SÍDLIME

Naše hlavné sídlo je v rakúskej Viedni. Spolu s našimi partnermi sme založili lokálne zastúpenia v Belgicku, Bulharsku, Francúzsku, Fínsku, Nemecku, Grécku, Írsku, Taliansku, Litve, Poľsku, na Slovensku, vo Švédsku, Švajčiarsku a Veľkej Británii.

Lokálni zástupcovia poskytujú informácie a podporu v miestnych jazykoch. Zúčastniť sa môžu aj občania a politici zo všetkých členských krajín Rady Európy.