OBČIANSKA POROTA

1 000 EURÓPANOV

My ľudia rozhodneme o tom, čo je inovatívna politika

POROTA zložená z 1000 EURÓPANOV

Pozývame všetkých európskych občanov, aby sa uchádzali o členstvo v porote. 1 000 občanov – reprezentatívna vzorka zástupcov európskeho obyvateľstva z hľadiska štátnej príslušnosti, pohlavia a veku – bude náhodne vybraných zo všetkých prijatých prihlášok.

STAŇTE SA porotcom A pridajte SA k SKUPINe OBČANOV, KTORÁ SA ZAVIAZALA K ZLEPŠENIU POLITIKY V EURÓPE!

Porotcovia nie sú finančne odmeňovaní, ale všetci sa zúčastňujú tomboly. Na slávnostné odovzdávanie cien (dátum a miesto konania budú oznámené) pozveme desať porotcov ako našich hostí, vrátane cestovných výdavkov a ubytovania.

BodovaniE

Porota hodnotí všetky projekty online pomocou zabezpečenej intranetovej hlasovacej platformy. Body sa udeľujú na základe kritérií ocenenia. Medzi finalistov postúpia projekty s najvyšším počtom bodov a ich vlastníci budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien.