INNOVATION CONSULTING

ZNALOSTI NIEKEDY POTREBUJÚ SÚKROMIE

Pre váš projekt vám poskytneme know-how iniciátorov projektov najlepšej politickej praxe z celej Európy

Innovation in Politics Consulting kombinuje našu vlastnú rozsiahlu expertízu s poznatkami z iných krajín, regiónov obcí.

Rozvíjame váš projekt v priamom dialógu s vašim tímom, berúc do úvahy politické záležitosti, opatrenia a komunikáciu, ako aj dôveryhodnosť a dlhodobé výsledky.

Pre viac informácií alebo konkrétne otázky, prosím kontaktujte:

Ronny Zuckermann, Founder and Senior Strategist: Service@innovationinpolitics.eu