JURYn

EN JURY BESTÅENDE AV 1 000 EUROPÉER

Alla europeiska medborgare är välkomna att ansöka om att bli medlemmar i juryn. 1 000 européer – representativa för den europeiska befolkningen med avseende på nationalitet, kön och ålder – kommer att slumpmässigt väljas från alla inkomna ansökningar.

BLI EN JURYMEDLEM OCH BLI EN DEL AV EN GRUPP MEDBORGARE SOM ENGAGERAR SIG FÖR ATT FÖRBÄTTRA POLITIKEN I EUROPA!

Du är inbjuden att registrera dig för Awards Jury 2021 här

POÄNGSÄTTNING

Juryn utvärderar alla projekt online med hjälp av en säker röstningsplattform på intranätet. Poäng delas ut på grundval av de uppsatta kriterierna. Finalisterna kommer att bestå av de högst rankade projekten och projektägarna kommer att bjudas in till prisutdelningen.