Introduktion

VI FÖRTJÄNAR BÄTTRE

Hjälp till att förbättra politiken i Europa – genom att delta i Innovation in Politics Awards!

Vårt uppdrag är att uppmärksamma och stödja de politiker i Europa som har modet att bryta ny mark, är kreativa och når resultat – oavsett partitillhörighet och regional nivå. The Innovation in Politics Awards tar deras innovativa arbete ut i rampljuset, visar upp det som ett exempel och en förebild för andra.

KATEGORIER OCH KRITERIER

 

The Innovation in Politics Awards är uppdelade i nio kategorier: Livskvalitet, ekonomi, ekologi, utbildning, demokrati, digitalisering, mänskliga rättigheter, gemenskap och korona kris.

Förutom kärnkriteriet Innovation gäller två andra kriterier för alla nominerade projekt: Deltagande och hållbarhet.