Vårt uppdrag

VÅRA VÄRDERINGAR ÄR HOTADE

Vi vill se politiken i Europa förbättras

 

Från 2017 och varje år framöver kommer The Innovation in Politics Institute dela ut “The Innovation in Politics Awards“ för politiskt arbete som förbättrar våra liv som européer, och även förenar och inspirerar oss.

Vårt uppdrag är att uppmärksamma och stödja de politiker i Europa som har modet att bryta ny mark, är kreativa och når resultat – oavsett partitillhörighet och regional nivå. The Innovation in Politics Awards tar deras innovativa arbete ut i rampljuset, visar upp det som ett exempel och en förebild för andra.

Vi har skapat det här initiativet för att vi vill att europeisk politik förbättras. Vi kan se att gamla, sedan årtionden beprövade politiska instrument inte lever upp till medborgarnas förväntningar. Vår livskvalitet är beroende av politik. Detsamma gäller våra europeiska värderingar – mänskliga rättigheter, social jämlikhet och demokrati.

Dessa värden är för närvarande hotade – från insidan av nationalister som vill splittra oss i små, svaga länder, och från utsidan av globala förändringar. Om det är så att vi måste titta en osäker framtid i vitögat, kan vi inte överleva med ledare som väjer undan vid minsta antydan till fara.

Mot denna bakgrund kommer finalisterna av The Innovation in Politics Awards bilda ett växande nätverk av trovärdiga och väl ansedda politiker som arbetar för ett starkare Europa.