INNOVATIONSUTBYTE

VÄNNER FRÅN FÖRSTA ÖGONKASTET

Initiativtagare till framgångsrika politiska projekt inom olika områden delar med sig av sina kunskaper, erfarenheter och insikter i en öppen, konstruktiv dialog

The Innovation in Politics Exchange  – Konferensen om utbyte inom Innovation in Politics utformades särskilt för att hitta lösningar på specifika politiska uppgifter. Utbytet bygger på kunskaper från framgångsrikt politiskt arbete över hela Europa och ger en unik kreativ utformning för möten med politiker, experter och europeiska medborgare här.

Innovation in Politics Exchange Utbytesträffarna/konferenserna genererar på ett effektivt sätt:

  • Genomförbarhetstestning
  • Riskminimering
  • Stöd till ditt eget projekt
  • Motivation till ditt team och ditt nätverk
  • Möjlighet att ha direktkontakt med initierade personer som arbetat aktivt i liknande projekt

För mer information, vänligen kontakta:

Ronny Zuckermann, Founder and Senior Strategist: service@innovationinpolitics.eu