SHOWCASING

THE PROOF IS IN THE PUDDING

Oavsett om du vill locka regionala investerare, förbättra barns förutsättningar eller öka delaktigheten bland [dina?] medborgare: vi identifierar den mest framgångsrika politiken och politisk best practice i Europa

BEVISA DIN IDÉ – GENOM ATT LYFTA FRAM EXEMPEL PÅ PROJEKT SOM FUNGERAR

Att välja rätt strategi för ett specifikt politiskt mål blir allt svårare. Idag behöver politiska initiativ kunna bevisa sin genomförbarhet och strategier för att minimera risker. Vi tillhandahåller sådan kvalitetssäkring genom att visa upp de strategier som faktiskt fungerar. Vi identifierar – och tillhandahåller – framgångsrika best practice-projekt runt om i Europa som stöd för ditt projekt. Dessutom sammankopplar vi politikerna bakom best practice-projekten med er så att ert team, era experter och media kan inspireras av deras framgångsrika exempel.

ÖVERTYGA VÄNNER, MOTBEVISA FIENDER

Det är enklare att genomföra en förändring om du kan visa att det är en beprövad strategi som fungerar väl. Många politiker i Europa har sannolikt brottats med samma svårigheter som du. Några av dem har redan genomfört delar av din strategi i sina länder, regioner, eller kommuner. Med vårt breda kontaktnät och kontor runt om i Europa kan vi identifiera och dokumentera lämpliga projekt åt dig, så att rimliga, väl valda strategier från ett brett politiskt spektrum kan användas som stöd för din sak.

VÅRA RESURSER FINNS FÖR DINA BEHOV

Med hjälp av våra årliga utmärkelser för politisk innovation, Innovation in Politics Awards, kan vi identifiera de mest banbrytande politiska initiativen inom alla viktiga politiska områden runt om i Europa. Den här samlingen av best practice-projekt är vår huvudsakliga tillgång. Vi tar även på oss specialuppdrag från våra samarbetspartners. Ett exempel: vi identifierade de mest framgångsrika arbetsmarknadsinsatserna för att skapa arbete till långtidsarbetslösa personer över 50 år åt the det österrikiska arbetsmarknadsdepartementet. (BackToWorkNowHandout)

För mer information, vänligen kontakta:

Ronny Zuckermann, Founder and Senior Strategist: service@innovationinpolitics.eu