8 RZECZY, KTÓRYCH NAUCZYŁEM SIĘ O INNOWACJACH W POLITYCE

Josef Lentsch, dyrektor Instytutu Innowacji Politycznych w Niemczech

Właśnie wróciłem z tygodnia prac przy inkubatorze przedsiębiorczości politycznej w Johannesburgu, gdzie pracowałem z partiami opozycyjnymi w Afryce Subsaharyjskiej. Dużo się nauczyłem, co skłoniło mnie do ponownego zastanowienia się nad tym, co jest ważne w innowacjach politycznych. Oto 8 rzeczy, których nauczyłem się pracując z wieloma organizacjami politycznymi w ciągu ostatnich kilku lat:

Praca w zespołach, a nie indywidualnie
Jeśli chodzi o innowacje w organizacjach politycznych, podejście zespołowe jest lepsze. Zespoły innowacyjne są bardziej odporne niż indywidualni innowatorzy. Polityczni inicjatorzy tworzą trzyosobowe zespoły – jeśli jeden z nich np. odejdzie, zawsze jest jeszcze z kim pracować.

Sieci na wyspach
Połączyć wyspy innowacji w ramach organizacji politycznych i pomiędzy nimi, aby zwiększyć ich odporność. Ułatwiać budowanie klimatu zaufania i zbliżenia między nimi. Zachęcanie do samoorganizacji poprzez peer coaching (proces) i kanały komunikacji (struktura).

Praktycy, a nie eksperci akademiccy
Praktyczna wiedza ma kluczowe znaczenie dla sukcesu. Nauki polityczne i organizacyjne lub socjologia mogą i powinny informować o tym podejściu. Jednakże aby program odniósł sukces, konieczne jest zaangażowanie ludzi, którzy zrobili coś w praktyce, otwarcie mówić o porażkach i o wyciągniętych wnioskach.

Studia przypadku zamiast wykładów
Praca z rzeczywistymi przykładami zamiast teorii. Przy każdym „wejściu” w daną sprawę należy być przygotowanym na „wyjście” do refleksji teoretycznej. Należy jednak mieć świadomość, że tworzenie nie jest tylko racjonalnym procesem – jest to przede wszystkim proces emocjonalny.

Skupienie na użytkowniku, a nie na produkcie
Stwórz swój wielki plan wraz z partnerami. Potraktuj go jako punkt wyjścia. A potem: powtarzaj, powtarzaj, powtarzaj.

Głębokie nurkowanie w płytkiej wodzie
Intensywność działania i koncentracja wymagają poświęcenia czasu. W ramach innowacyjnego programu, zaplanuj moduły od 3 do 5 pełnych dni zamiast bardziej znanego standardu 1,5 piątek/sobota.

Otwarty umysł
Stań się uczniem. Przygotuj się na niespodziankę. Bądź przygotowany na to, że się mylisz. Błąd jest opcją.

Wrażliwość kontekstowa ponad niepowtarzalność tożsamości
Każda organizacja polityczna jest wyjątkowa. Każda organizacja polityczna jest taka sama. Oba te stwierdzenia są prawdziwe tylko do pewnego stopnia. Nie ma żadnych praw absolutnych. Kopiowanie i wklejanie jest skazane na niepowodzenie. Jednocześnie znaczenie kontekstu kulturowego nie oznacza, że nic nie da się przenieść.