8 VECÍ, KTORÉ SOM SA DOZVEDEL O POLITICKÝCH INOVÁCIÁCH

Josef Lentsch, konateľ Innovation in Politics Institute Germany

Práve som sa vrátil po týždni strávenom prácou s opozičnými stranami Subsaharskej Afriky v inkubátore politických startupov v Johannesburgu. Naučil som sa veľa, a to ma znovu prinútilo premýšľať nad tým, čo je dôležité pri politických inováciách. Tu je 8 vecí, ktoré som sa v posledných rokoch naučil pri práci s mnohými politickými organizáciami:

Tím je viac ako jednotlivec
Pokiaľ sa jedná o inovovanie politických organizácii, tímový prístup prístup je lepší. Inovačné tímy sú odolnejšie ako individuálni inovátori. Iniciátori politických inovácii prichádzajú v tímoch po troch – ak sa jeden časom vytratí, stále môžete pracovať s dvojicou.

Radšej siete ako ostrovy inovácii
Prepojte ostrovy inovácií v rámci a naprieč politickými organizáciami, aby sa zvýšila odolnosť. Uľahčite budovanie dôvery a mostov medzi nimi. Podporujte vlastnú organizáciu prostredníctvom peer coachingu (proces) a komunikačných kanálov (štruktúra).

Experti z praxe prevážia nad akademickými odborníkmi
Odborné znalosti sú rozhodujúce pre úspech. Politická a organizačná veda alebo sociológia môžu a mali by formovať váš prístup. Ale aby bol váš program úspešný, musíte priviesť ľudí, ktorí robili veci v praxi a otvorene hovoria o zlyhaniach a ponaučeniach.

Radšej klinické prípady než prednášky
Pracujte s chaotickou realitou namiesto čistej teórie. S každým „vstúpením“ do prípadu, buďte pripravení „vystúpiť“ k reflexii osvietenej teóriou. Uvedomte si však, že sensemaking nie je len racionálny proces – je to v prvom rade emocionálny proces.

Radšej zameranie na používateľa ako prefabrikované nastavenie
Navrhnite spolu s vašimi stakeholdermi skvelý plán. Použite ho ako východiskový bod. A potom: opakujte, opakujte, opakujte.

Radšej hlboký ponor ako plávanie v plytkej vode
Intenzita a zameranie si vyžadujú určitý čas. Pri inovačnom programe si naplánujte celodenné 3-5 dňové moduly namiesto praktickejšieho 1,5 dňového štandardu piatok/sobota.

Radšej otvorenosť ako uzavretá myseľ
Vzdelávajte sa sami. Pripravte sa na to, že budete prekvapení. Buďte otvorení k tomu, že sa zmýlite. Zlyhanie je možnosť.

Radšej kontextová citlivosť ako jedinečnosť identity
Každá politická organizácia je jedinečná. Každá politická organizácia je rovnaká. Obe tvrdenia sú pravdivé len do určitej miery. Neexistujú žiadne absolútne hodnoty. Kopírovanie je odsúdené k neúspechu. Zároveň ale dôležitosť kultúrneho kontextu neznamená, že nič nie je prenosné.