Location / Entity: Miasto Łódź / województwo łódzkie