AWARDS 2018:
AND THE
WINNER IS...

News

We're hiring - Office Manager

We are growing and are about to launch exciting new projects. To keep the organisation in line with growth, we are looking for an experienced Office Manager (m/f) to start asap.

We're hiring - Project Manager and Communications

We are growing and are about to launch exciting new projects. To help with this project, we are looking for an experienced Project Manager (m/f) to start asap.

Institutet

Vi är en europeisk organisation för politiker och politiska institutioner.

Utmärkelser

Innovation in Politics Awards är ett sätt att lyfta fram politiskt arbete som förbättrar livet för människor i Europa.

I korthet

Vi arbetar för att förbättra politiken i Europa.

Vi identifierar innovativt politiskt arbete och uppmärksammar det så att det kan bli en inspirationskälla för andra.

Vi värdesätter politiker som är kreativa och som når resultat – oavsett politisk tillhörighet och administrativ nivå – och som grundar sitt arbete på gemensamma europeiska värderingar: social jämvikt, demokrati, mänskliga rättigheter och välstånd.

Videos

The Innovation in Politics Awards

The Innovation in Politics Awards 2018 : Democracy

The Innovation in Politics Awards 2018 : Jobs

The Innovation in Politics Awards 2018 : Ecology

The Innovation in Politics Awards 2018 : Human Rights

The Innovation in Politics Awards 2018 : Prosperity

The Innovation in Politics Awards 2018 : Community

The Innovation in Politics Awards 2018 : Quality of Life

The Innovation in Politics Awards 2018 : Civilization