FAQ

BENDRIEJI ASPEKTAI

Kas yra „Politikos inovacijų apdovanojimai“ (angl. The Innovation in Politics Awards)?

„Politikos inovacijų apdovanojimų“ tikslas – pagerbti kūrybingus ir drąsius politikus bei jų novatoriškus projektus. Apdovanojimai įsteigti 2017 m. ir yra teikiami kasmet. Daugiau nei iš 1 000 Europos piliečių sudaryta vertinimo komisija kasmet vertina projektus bei išrenka projektus finalininkus ir nugalėtojus devyniose apdovanojimų kategorijose.

Kas organizuoja apdovanojimus?

Apdovanojimus teikia Politikos inovacijų institutas (angl. The Innovation in Politics Institute). Esame privati, nešališka organizacija, kurią remia plačiam politiniam spektrui priklausantys suinteresuoti piliečiai iš visos Europos. Savo atstovų turime dvidešimtyje Europos šalių: Austrijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Estijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Suomijoje, Airijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Lenkijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Šveicarijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Informacija ir pagalba teikiama vietinėmis kalbomis.

Koks yra apdovanojimų tikslas?

Mūsų misija – pagerbti ir palaikyti tuos Europos politikus, kurie turi drąsos veržtis į priekį, yra kūrybingi ir pasiekia rezultatų, nepriklausomai nuo partijos, kuriai priklauso, ir regioninio lygmens. Šiuos apdovanojimus teikiame, norėdami pagerinti politiką Europoje.

Mūsų gyvenimo kokybė priklauso nuo politikos. Tai turi poveikį ir mūsų europinėms vertybėms – žmogaus teisėms, socialinei pusiausvyrai ir demokratijai. Šiuo metu šioms vertybėms gresia pavojus, pvz., dėl vidaus lygiu veikiančių nacionalistų, norinčių mus padalinti į mažas, silpnas šalis, ir globalių pokyčių išorėje.

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, „Politikos inovacijų apdovanojimų“ finalininkai sudaro vis didesnį patikimų ir gerbiamų politikų, dirbančių stipresnės Europos labui, tinklą.

Kurie projektai yra apdovanojami?

Projektai apdovanojami devyniose kategorijose: bendruomenės, demokratijos, skaitmeninimo, ekologijos, ekonomikos, švietimo, žmogaus teisių, gyvenimo kokybės ir Covid-19 strategijų. Projektai turi būti novatoriški ir yra vertinami pagal įsitraukimo ir tvarumo kriterijus.

Kiek yra nugalėtojų ir kokie yra prizai?

Dešimt daugiausiai balų surinkusių projektų kiekvienoje iš devynių kategorijų tampa finalininkais. Šių projektų savininkai bus pakviesti į apdovanojimų iškilmes ir konferenciją (data ir vieta bus paskelbtos iki vasaros). Daugiausiai kiekvienoje kategorijoje balų surinkęs projektas bus paskelbtas nugalėtoju atitinkamoje kategorijoje ir gaus „Politikos inovacijų apdovanojimų“ prizą.

Ar galiu dalyvauti?

Kaip Europos Tarybos valstybės narės gyventojas, galite nominuoti projektą, kuris atitinka oficialius kriterijus, taip pat galite pateikti paraišką tapti vertinimo komisijos nariu (išsamesnė informacija pateikta skyriuose „Nominacijos“ ir „Vertinimo komisijos narių paraiškos“).

Kaip politikas, atsakingas už kriterijus atitinkantį projektą, esate kviečiamas jį pateikti (išsamesnė informacija pateikta skyriuje „Projekto pateikimas“).

NOMINACIJOS

Kuo skiriasi nominacijos ir projektų pateikimas?

Nominacija atkreipia mūsų dėmesį į projektą – tai padaryti gali kiekvienas. Gavę nominaciją, susisieksime su už projektą atsakingu politiku ir pakviesime oficialiai pateikti projektą konkursui.

Ar galiu nominuoti projektą?

Taip, jei žinote reikalavimus atitinkantį projektą Europos Tarybos valstybėje narėje, kviečiame jį nominuoti. Šis procesas trunka vos kelias minutes.

Kokie projektai gali būti nominuoti?

Projektai gali būti siūlomi devyniose kategorijose: bendruomenės, demokratijos, skaitmeninimo, ekologijos, ekonomikos, švietimo, žmogaus teisių, gyvenimo kokybės ir Covid-19 strategijų. Projektai turi būti novatoriški ir yra vertinami pagal įsitraukimo ir tvarumo kriterijus.

Kokie yra oficialūs projekto priėmimo kriterijai?

 • Projektas turi būti įgyvendintas Europos Tarybos (ET) valstybėje narėje.
 • Projekte turi dalyvauti bent vienas išrinktas politikas, pvz., kaip valdančiosios tarybos narys, asmuo, atsakingas už savo departamento biudžeto sudarymą, jo surinkimą, personalą ar politinę paramą, reikšmingai prisidedantis prie ateities vizijos ar strateginių gairių sukūrimo. Politiko kaip garbės globėjo vaidmuo be įsitraukimo į pačią veiklą yra nepakankamas.
 • Projektas turi būti (bent iš dalies) finansuotas viešosiomis lėšomis.
 • Projektas turėjo būti įgyvendintas per pastaruosius penkerius metus arba per tą laiką turėjo būti reikšmingai patobulintas.
 • Projektas turėjo padaryti didelę įtaką ET valstybių narių žmonių gyvenimui (vien tik komunikacijos kampanijos ar renginiai, moksliniai tyrimai ir projektai planavimo etape negali būti teikiami).
 • Projektas turi atitikti Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją.

Kokią informaciją turiu pateikti?

 • Savo vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis.
 • Projekto pavadinimą ir trumpą aprašymą.
 • Nuorodą į projekto interneto svetainę.
 • Atsakingojo politiko vardą, pavardę ir kontaktinius duomenis.

Kas nutiks po to, kai nominuosiu projektą?

Gausite patvirtinimą, kad gavome Jūsų nominaciją. Tada pakviesime nurodytą politiką pateikti projektą. Jei jis nuspręs tai padaryti, Jus informuosime, kad Jūsų nominuotas projektas buvo oficialiai pateiktas.

PROJEKTŲ PATEIKIMAS

Ar galiu pateikti projektą?

Tik projekto savininkas, t. y., su projektu susijęs (-ę) politikas (-ai) gali oficialiai pateikti projektą konkursui. Jei Jūs ir projektas atitinkate šiuos reikalavimus, kviečiame tai padaryti.

Kokius projektus galima pateikti?

Projektai gali būti pateikti devyniose kategorijose: bendruomenės, demokratijos, skaitmeninimo, ekologijos, ekonomikos, švietimo, žmogaus teisių, gyvenimo kokybės ir Covid-19 strategijų. Projektai turi būti novatoriški ir yra vertinami pagal įsitraukimo ir tvarumo kriterijus.

Kokie yra oficialūs projekto priėmimo kriterijai?

 • Projektas turi būti įgyvendintas Europos Tarybos (ET) valstybėje narėje.
 • Projekte turi dalyvauti bent vienas išrinktas politikas, pvz., kaip valdančiosios tarybos narys, asmuo, atsakingas už savo departamento biudžeto sudarymą, jo surinkimą, personalą ar politinę paramą, reikšmingai prisidedantis prie ateities vizijos ar strateginių gairių sukūrimo. Politiko kaip garbės globėjo vaidmuo be įsitraukimo į pačią veiklą yra nepakankamas.
 • Projektas turi būti (bent iš dalies) finansuotas viešosiomis lėšomis.
 • Projektas turėjo būti įgyvendintas per pastaruosius penkerius metus arba per tą laiką turėjo būti reikšmingai patobulintas.
 • Projektas turėjo padaryti didelę įtaką ET valstybių narių žmonių gyvenimui (vien tik komunikacijos kampanijos ar renginiai, moksliniai tyrimai ir projektai planavimo etape negali būti teikiami).
 • Projektas turi atitikti Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją.

Kokie yra pagrindiniai vertinimo kriterijai?

 • Svarbiausias kriterijus yra inovatyvumas. Projektas turi ieškoti naujų sprendimų, skirtų susidoroti su iššūkiais jo įtakos srityje (savivaldybės, regiono ar šalies lygmeniu). Inovacija neprivalo būti „pirmoji pasaulyje“. Labiausiai vertinamas naujas požiūris šalyje ar regione, kuriame projektas buvo (yra) įgyvendinamas, ir sumanus jo pritaikymas prie vietos kultūros ir poreikių.
 • Inovatyvumas turi sudaryti 50 % bendro rezultato.

Projektas taip pat vertinamas pagal šiuos du kriterijus, kurių kiekvienas sudaro 25 % viso balo:

 1. Įsitraukimas. Piliečių motyvavimas aktyviai įsitraukti į projektą, suburiant skirtingos kilmės ar politinių pažiūrų žmones.
 2. Tvarumas. Ilgalaikių ir tvarių pokyčių, susijusių su žmonių gyvenimu, kūrimas, puikių rezultatų, lyginant su finansinėmis sąnaudomis, siekimas.

Ar imamas projekto pateikimo mokestis?

Ne, projektai teikiami nemokamai.

Kaip pateikti projektą?

Galite pateikti savo projektą naudodamiesi internetine forma, kurią galėsite užpildyti vadovaudamiesi pateikiamomis gairėmis.

Kiek projektų galiu pateikti?

Vienas politikas (projekto savininkas) gali pateikti ne daugiau kaip tris projektus.

Kokias kalbas galiu vartoti?

Standartinė kalba yra anglų. Tai kalba, kuria Jūsų pateiktas projektas bus pristatytas tarptautinei vertinimo komisijai. Tačiau informaciją galite pateikti bet kuria Europos kalba. Projektai, pateikti ne anglų, bet kitomis Europos kalbomis, bus išversti nemokamai.

Kokią informaciją turiu pateikti?

 • Pateiktoje medžiagoje turi būti nurodyta ši informacija:
  – projekto savininko vardas, pavardė, politinės pareigos, kontaktiniai duomenys;
  – vieta (šalis, regionas, miestas);
  – kontaktinis asmuo užklausoms (jei tai ne informacijos teikėjas);
  – projekto pavadinimas;
  – trumpas aprašymas.
 • Aprašymas, kaip Jūsų projektas atitinka keturis pagrindinius kriterijus.
 • Kategorija, į kurią turi būti įtrauktas projektas (ir neprivaloma antroji kategorija).
 • Papildoma informacija (neprivaloma, tik anglų kalba):
  – diagramos;
  – vaizdo įrašai;
  – garso įrašai;
  – nuotraukos;
  – nuorodos į interneto svetaines ir socialines žiniasklaidos platformas (jei nereikia registracijos).
Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų projektą vertins iš Europos piliečių sudaryta vertinimo komisija. Kuo geresnė Jūsų pateiktos informacijos kokybė, tuo geriau ši komisija galės įvertinti Jūsų projektą.

Kas nutiks po projekto pateikimo?

 • Gausite patvirtinimą, kad gavome Jūsų pateiktą projektą. Jei trūks svarbios informacijos, susisieksime su Jumis ir paprašysime papildomos informacijos.
 • Jei Jūsų projektas pateiktas ne anglų kalba, jis bus išverstas į anglų kalbą.
 • Anglų kalba pateiktus projektus tikrina mūsų darbuotojai pagal oficialius projekto kriterijus (žr. pirmiau pateiktą informaciją). Galime paprašyti informacijos teikėjo pateikti papildomą informaciją arba atmesti projektą, jei jis neatitinka oficialių kriterijų.

VERTINIMO KOMISIJOS NARIŲ PARAIŠKOS IR ATRANKA

Ar galiu tapti vertinimo komisijos nariu?

Jei esate vienos iš Europos Tarybos valstybių narių gyventojas* ir sulaukėte Jūsų šalyje galiojančiuose teisės aktuose nustatyto amžiaus, kviečiame teikti paraišką tapti vertinimo komisijos nariu.

Jei būsite išrinktas, vertinsite daugybę įdomių politinių projektų iš skirtingų Europos šalių.

Visi vertinimai bus atliekami internete. Projektams vertinti būtini puikūs anglų kalbos skaitymo įgūdžiai.

* įskaitant Kosovą.

Kaip galiu pateikti paraišką?

Naudokite internetinę paraiškos formą „Tapk vertinimo komisijos nariu“. Paraiškos teikimo proceso metu Jums bus pateiktos formos pildymo gairės.

Kokią informaciją privalau pateikti?

Privalote pateikti šią informaciją:

 • savo vardą ir pavardę;
 • patvirtintą el. pašto adresą;
 • gyvenamosios vietos šalį;
 • gimimo datą (metus ir mėnesį).

Kaip atrenkami vertinimo komisijos nariai?

Apdovanojimų biuras atrinks ne mažiau kaip 1 000 vertinimo komisijos narių. Vertinimo komisijos sudėtyje siekiame užtikrinti didžiausią įvairovę, kuri geriausiai atspindėtų Europos gyventojus.

Ar vertinimo komisijos nariai gauna atlygį?

Vertinimo komisijos nariams atlyginimas nėra mokamas, tačiau visi nariai dalyvaus loterijoje. Dešimt vertinimo komisijos narių bus pakviesti į apdovanojimų konferenciją ir iškilmes (data ir vieta bus paskelbtos iki vasaros) kaip mūsų svečiai (jų kelionės ir apgyvendinimo išlaidos bus padengtos).

Kas nutiks po to, kai užsiregistruosiu vertinimo komisijos nariu?

Gausite el. laišką, kuriame patvirtinsime, kad gavome Jūsų paraišką.

Jei būsite išrinktas vertinimo komisijos nariu, Jus informuosime ir pateiksime informaciją dėl tvarkaraščio, projekto vertinimo proceso ir Jūsų, kaip vertinimo komisijos nario, pareigų.

Taip pat informuosime pareiškėjus, kurie nebuvo atrinkti. Atsižvelgsime į gautų paraiškų skaičių, todėl galime nuspręsti susisiekti su neatrinktais pareiškėjais ir juos pakviesti tapti vertinimo komisijos nariais kitais metais.

PROJEKTŲ VERTINIMO PROCESAS

Kaip vertinami projektai?

 • Vertinimo komisijos nariai visus projektus vertina internete, naudodami saugią internetinio balsavimo platformą. Apdovanojimų biuras kiekvienam vertinimo komisijos nariui sukuria internetinę paskyrą ir pateikia prisijungimo kodus bei paskyros naudojimo instrukcijas.
 • Pirmo prisijungimo metu kiekvienas vertinimo komisijos narys bus supažindintas su pagrindinėmis taisyklėmis bei kriterijais, ir prieš tęsdamas privalės sutikti su šiomis sąlygomis.
 • Kiekvienam vertinimo komisijos nariui (atsitiktinai) paskiriama mažiausiai 15 projektų, kuriuos būtina įvertinti. Vertinimo komisijos nariai negauna projektų iš savo šalies.
 • Vertinimo komisijos nariai kiekvieną projektą vertina atskirai pagal pirmiau išdėstytus vertinimo kriterijus, kiekvienam kriterijui įvertinti naudojama 0–9 balų skalė.
 • Užbaigęs projekto vertinimą, vertinimo komisijos narys privalo pateikti rezultatą, kurio vėliau keisti negali.
 • Gavus visus balus, jie sumuojami, ir nugalėtojai bei finalininkai nustatomi naudojant automatinę elektroninę sistemą.

Kaip projektai paskiriami vertinimo komisijos nariams?

Kiekvienam vertinimo komisijos nariui paskiriama mažiausiai 15 projektų, kuriuos reikia įvertinti. Atranka vyksta atsitiktinai ir į ją neįtraukiami projektai iš vertinimo komisijos nario šalies.

Kaip išrenkami nugalėtojai? Kiek jų yra?

 • Vertinimo komisijos nariai kiekvieną projektą vertina atskirai pagal pirmiau nurodytus vertinimo kriterijus ir kiekvienam kriterijui įvertinti naudoja 0–9 balų skalę.
 • Gavus visus balus, jie sumuojami, ir nugalėtojai bei finalininkai nustatomi naudojant automatinę elektroninę sistemą.
 • Dešimt daugiausiai balų kiekvienoje kategorijoje surinkusių projektų taps finalininkais. Šių projektų savininkai bus pakviesti į apdovanojimų renginius (datos ir vietos bus paskelbtos).
 • Geriausiai įvertintas projektas kiekvienoje iš devynių kategorijų taps nugalėtoju toje kategorijoje ir gaus prizą.

PRIZAI IR APDOVANOJIMŲ RENGINIAI

Kokie yra prizai?

 • Dešimt daugiausiai balų kiekvienoje kategorijoje surinkusių projektų automatiškai taps finalininkais. Šių projektų savininkai bus pakviesti į apdovanojimų renginius (datos ir vietos bus paskelbtos).
 • Geriausiai kiekvienoje iš devynių kategorijų įvertintas projektas taps nugalėtoju toje kategorijoje, ir jam bus įteiktas 2021 m. „Politikos inovacijų apdovanojimų“ prizas.

Kada ir kur teikiami prizai?

2021 m. „Politikos inovacijų apdovanojimų“ ceremonijos data ir vieta bus paskelbtos vėliau.

Ar galiu dalyvauti apdovanojimų ceremonijoje?

Dalyvauti galima tik gavus kvietimą. Į ceremoniją bus pakviesti visų devynių apdovanojimų kategorijų finalininkai.

Ar imamas dalyvavimo mokestis?

Ne, tačiau dalyviai privalės padengti savo kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.

Kada bus skelbiami nugalėtojai?

Finalininkai bus paskelbti pasibaigus projekto vertinimo procesui prieš apdovanojimų ceremoniją. Nugalėtojai (kurie surenka daugiausiai balų kiekvienoje kategorijoje) bus paskelbti tik ceremonijos metu.

TEISINIAI KLAUSIMAI

Ar esu atsakingas už pateiktos medžiagos paskelbimo teisių užtikrinimą?

Taip. Negalime patikrinti, kam priklauso teisės į tūkstančius duomenų, gaunamų iš visos Europos.

Jei siunčiate medžiagą, dėl kurios gali kilti su autorių teisėmis susijusių problemų (tai dažniausiai susiję su garso ir vaizdo įrašais bei nuotraukomis), įsitikinkite, ar ji gali būti skelbiama (taip pat peržiūrėkite sąlygas).

Tai netaikoma nuorodoms į interneto svetaines.

Ar privalau perleisti visas teises į pateiktą medžiagą?

Organizuodami ir reklamuodami apdovanojimus, reikalaujame visų paskelbimo teisių nekomerciniam naudojimui. Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite sąlygas.

Ar esu atsakingas už pateiktoje medžiagoje esančios informacijos tikslumą?

 • Taip. Jūsų, kaip informacijos teikėjo, pareiga yra pateikti tikslią informaciją, nes nei mes (apdovanojimų organizatoriai), nei vertinimo komisijos nariai negalime savarankiškai tikrinti informacijos, nurodytos pateiktuose projektuose.
 • Pasiliekame teisę iš konkurso pašalinti bet kokią įžeidžiamojo pobūdžio medžiagą, taip pat bet kokias apgaulingas ar labai netikslias registracijas.
 • Be to, jei vėliau nustatoma, kad pateiktame projekte nurodyta labai netiksli ar klaidinanti informacija arba pažeidžiamos juridinės trečiųjų asmenų teisės, pasiliekame teisę atšaukti bet kokį projektui suteiktą apdovanojimą.

Kas atsitiks, jei, naudojant Apdovanojimų interneto svetainę, įvyks techninis gedimas?

 • Dedame visas įmanomas pastangas, siekdami visiems naudotojams pasiūlyti tinkamai veikiančią apdovanojimų interneto svetainę, saugią ir patikimą paraiškų tvarkymo, vertinimo komisijos narių registracijos ir projektų vertinimo procedūrą. Tačiau negalime suteikti garantijos ir neprisiimame jokios atsakomybės už apdovanojimų interneto svetainės veikimą ir techninį vientisumą ar bet kurį iš pirmiau paminėtų procesų.
 • Jei kiltų techninių problemų, nedelsdami apie jas mus informuokite. Imsimės visų įmanomų priemonių, siekdami kuo greičiau jas pašalinti.
 • Norėdami gauti daugiau informacijos, peržiūrėkite sąlygas.

Kaip bus apsaugoti mano pateikti duomenys?

 • Išlaikysime visų asmens duomenų, kurie buvo pateikti kartu su projektais, vertinimo komisijos narių paraiškomis ir kita komunikacija, konfidencialumą ir nesidalinsime tokia informacija su trečiaisiais asmenimis.
 • Asmens duomenys bus saugomi saugiose duomenų bazėse, laikantis Austrijos / ES duomenų apsaugos taisyklių, ir bus naudojami tik „Politikos inovacijų apdovanojimų“ tikslais ir su jais susijusioje veikloje.
 • Jei planuosime bendrauti ne tik apdovanojimų metu, susisieksime su kiekvienu suinteresuotu asmeniu, kad gautumėme leidimą.