Biežāk uzdotie jautājumi

GALVENIE ASPEKTI

Kas ir Politikas inovāciju balva?

Politikas inovāciju balvas mērķis ir atzinīgi novērtēt drosmīgus politiķus un viņu īstenotos inovatīvos projektus. Politikas inovāciju balva tiek rīkota kopš 2017.gada. Katru gadu 1000 Eiropas iedzīvotāju žūrija izvērtē saņemtos projektus un lemj par projektiem, kas pelnījuši kļūt par finālistiem un uzvarētājiem katrā no deviņām balvas kategorijām.

Kas rīko un atbild par Politikas inovāciju balvu?

Politikas inovāciju balvu pasniedz Politikas inovāciju institūts. Politikas inovāciju institūts ir privāta, apolitiska organizācija, ko atbalsta Eiropas līmeņa aktīvo iedzīvotāju un politiķu no plaša politisko partiju spektra. Mēs (Politikas inovāciju centrs) esam pārstāvēti divdesmit Eiropas valstīs: Austijā, Beļģijā, Bulgārijā, Igaunijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā, Somijā, Īrijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Nīderlandē, Polijā, Slovākijā, Spānijā, Zviedrijā, Šveicē un Apvienotajā Karalistē. Katrā valstī mūsu pārstāvji sniedz atbalstu un informāciju potenciālajiem balvas kandidātiem katras valsts valodā.

Kāds ir balvas mērķis?

Mūsu misija ir atzinīgi novērtēt un atbalstīt drosmīgus Eiropas politiķus, kas lauzuši stereotipus, radoši piegājuši problēmu risināšanai un sasnieguši veiksmīgus rezultātus – neatkarīgi no politiskās un reģionālās piederības. Mēs godinām inovatīvas idejas, jo vēlamies veicināt Eiropas politikas pilnveidošanos.

Mūsu dzīves kvalitāte sākas un beidzas ar politiku līdz ar mūsu Eiropas vērtībām: cilvēktiesībām, sociālo taisnīgumu un demokrātiju. Šīs vērtības šobrīd ir apdraudētas – sākot ar nacionālistiem Eiropas valstu iekšienē un beidzot ar globāliem draudiem aiz mūsu robežām.

Neskatoties uz esošajiem izaicinājumiem, Politikas inovāciju balvas finālisti un uzvarētēji veido arvien pieaugošu cienījamu un drosmīgu Eiropas līmeņa politiķu kopienu.

Kādi projekti tiek apbalvoti?

Projekti tiek apbalvoti deviņās kategorijās: sabiedrība, demokrātija, digitalizācija, ekoloģija, ekonomika, izglītība, cilvēktiesības, dzīves kvalitāte, Covid-19 stratēģija. Projektiem jābūt inovatīviem, kā arī jābūt novērtējamiem tādās kategorijās kā līdzdalība un ilgnoturība.

Cik uzvarētāji tiek apbalvoti un kādas ir uzvarētāju balvas?

Desmit vislabāk novērtētie projekti katrā no deviņām kategorijā kļūst par finālistiem un to iesniedzēji (politiķi) tiek aicināti piedalīties svinīgajā ceremonijā un konferencē (datums un norises vieta tiks precizēti līdz vasarai). Vislabāk novērtētais projekts katrā kategorijā saņems uzvarētāja balvu un Politikas inovāciju balvas trofeju.

Vai es varu piedalīties?

Kā Eiropas Padomes dalībvalsts iedzīvotājs, tu vari nominēt projektu, kas atbilst kritērijiem. Tāpat tu vari pieteikt kļūt par iedzīvotāju žūrijas pārstāvi (lai uzzinātu vairāk, dodies uz sadaļu “Nominations” un “Jutty Application” sadaļu).

Par projektu atbildīgais politiķis (projekta iesniedzējs) tiek aicināts iesniegt projektu, aizpildot iesnieguma formu (lai uzzinātu vairāk, dodies uz sadaļu “Submissions”).

NOMINĀCIJAS

Kā atšķiras nominācija no pieteikuma?

Nominācija sākas ar to, ka projektam tiek vērsta mūsu (Politikas inovāciju balvas rīkotāju) uzmanība – projektu nominēt var ikviens. Pēc nominācijas saņemšanas, mēs sazināsimies ar politiķi, kas atbildīgs par projektu, un aicināsim viņu oficiāli pieteikt projektu Politikas inovāciju balvai.

Vai es varu nominēt projektu?

Jā, ja tu zini kritērijiem atbilstošu projektu Eiropas Padomes dalībvalstī, mēs aicinām tevi nominēt šo projektu Politikas inovāciju balvai. Pieteikuma aizpildīšana aizņems vien pāris minūtes.

Kādi projekti var tikt nominēti?

Projekti tiek apbalvoti deviņās kategorijās: sabiedrība, demokrātija, digitalizācija, ekoloģija, ekonomika, izglītība, cilvēktiesības, dzīves kvalitāte, Covid-19 stratēģija. Projektiem jābūt inovatīviem, kā arī jābūt novērtējamiem tādās kategorijās kā līdzdalība un ilgnoturība.

Kādi formālie kritēriji jāņem vērā, lai projekts tiktu apstiprināts?

 • Projekts ir īstenots Eiropas Padomes dalībvalstī.
 • Vismaz viens politiķis ir iesaistīts (vai ir bijis iesaistīts) projektā tā padomes/valdes sastāvā, pārraudzījis projekta budžetu no savas attiecīgās nodaļas/departamenta, atbalstījis projektu finanšu vai cilvēkresursu piesaistes procesā, sniedzot politisku atbalstu, atbalstu projekta attīstīšanas procesā ar stratēģijas attīstības padomu. Formāla aizbildniecība par projektu netiks izskatīta par pietiekamu, lai politiķis iesniegtu projektu balvas nominācijai savā vārdā.
 • Projekts ir pilnīgi vai daļēji finansēts no publiskiem līdzekļiem (t.i., projekts nav 100% privātu līdzekļu finansēts).
 • Projekts ir īstenots pēdējo piecu gadu laikā vai pēdējo piecu gadu laikā tas būtiski pilnveidots.
 • Projektam ir būtiska ietekme uz Eiropas Padomes dalībvalsts/-u iedzīvotāju ikdienu (piemēram, tikai komunikācijas kampaņas vai pasākumi, zinātniski pētījumi un projekti plānošanas posmā nekvalificēsies balvas saņemšanai).
 • Projekta un tā vērtībām jābūt saskaņā ar Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju.

Kādu informāciju man jānorāda projekta pieteikumā?

 • Tavu vārdu un kontaktinformāciju
 • Projekta nosaukumu un īsu tā aprakstu
 • Saite uz projekta mājaslapu
 • Par projektu atbildīgā politiķa vārds un kontaktinformācija

Kas notiks pēc tam, kad nominēšu projektu?

Tu saņemsi apstiprinājuma epastu, ka esam saņēmuši projekta nomināciju. Pēc nominācijas saņemšanas mēs uzrunāsim par projektu atbildīgo politiķi un aicināsim viņu pieteikt projektu. Ja viņš/-a nolems iesniegt projektu, mēs tevi kā nominācijas iesniedzēju informēsim, ka projekta pieteikums ir oficiāli iesniegts Politikas inovāciju balvai.

PIETEIKUMI

Vai es varu pieteikt projektu?

Tikai par projektu atbildīgais politiķis vai politiķi var tā pieteikumu oficiāli iesniegt Politikas inovāciju balvai.

Kādi projekti var tikt iesniegti?

Projekti tiek apbalvoti deviņās kategorijās: sabiedrība, demokrātija, digitalizācija, ekoloģija, ekonomika, izglītība, cilvēktiesības, dzīves kvalitāte, Covid-19 stratēģija. Projektiem jābūt inovatīviem, kā arī jābūt novērtējamiem tādās kategorijās kā līdzdalība un ilgnoturība.

Kādi formālie kritēriji izpildāmi, lai projekta pieteikums tiktu pieņemts?

 • Projekts ir īstenots Eiropas Padomes dalībvalstī.
 • Vismaz viens politiķis ir iesaistīts (vai ir bijis iesaistīts) projektā tā padomes/valdes sastāvā, pārraudzījis projekta budžetu no savas attiecīgās nodaļas/departamenta, atbalstījis projektu finanšu vai cilvēkresursu piesaistes procesā, sniedzot politisku atbalstu, atbalstu projekta attīstīšanas procesā ar stratēģijas attīstības padomu. Formāla aizbildniecība par projektu netiks izskatīta par pietiekamu, lai politiķis iesniegtu projektu balvas nominācijai savā vārdā.
 • Projekts ir pilnīgi vai daļēji finansēts no publiskiem līdzekļiem (t.i., projekts nav 100% privātu līdzekļu finansēts).
 • Projekts ir īstenots pēdējo piecu gadu laikā vai pēdējo piecu gadu laikā tas būtiski pilnveidots.
 • Projektam ir būtiska ietekme uz Eiropas Padomes dalībvalsts/-u iedzīvotāju ikdienu (piemēram, tikai komunikācijas kampaņas vai pasākumi, zinātniski pētījumi un projekti plānošanas posmā nekvalificēsies balvas saņemšanai).
 • Projekta un tā vērtībām jābūt saskaņā ar Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju.

Kādi kritēriji, papildus formālajiem kritērijiem, tiks ņemti vērā projektu izvērtēšanas procesā?

 • Svarīgākais kritērijs – vai projekts ir inotatīvs? Politikas inovāciju balvai pieteiktajiem pieteiktajiem projektiem jārod novatoriska pieeja mūsdienu aktuālajiem izaicinājumiem respektīvajā ietekmes zonā (pašvaldībā, novadā, valstī vai cita līmeņa reģionālajā teritorijā). Projektam jārod jauna pieeja esošajām problēmām, ņemot vērā vietējo kultūru un sabiedrības vajadzības.
 • Kritērijs “Inovācija” ir vērts 50% projekta kopvērtējuma.

Līdz ar kritēriju “Inovācija”, tiek vērtēts vēl divi kritēriji – “Līdzdalība” un “Ilgnoturība”. Katrs kritērijs ir 25% vērts.

 1. Līdzdalība: iedzīvotāju iesaistīšana projektā; reprezentatīva sabiedrības iesaiste, iekļaujot dažādas sabiedrības grupas.
 2. Ilgnoturība – projektu ilgstsoša un ilgtspējīga pozitīva ietekme uz iedzīvotāju ikdienu (augsta atdeve pret ieguldītajiem finanšu resursiem).

Vai par projektus iesniegšanu maksājama dalības maksa?

Nē, projektu nominēšana un iesniegšana ir bez maksas.

Kā es varu pieteikt projektu?

Tu vari pieteikt projektu, aizpildot tiešsaistes formu, kurā soli pa solim varēsi ievadīt pieteikumam nepieciešamo informāciju.

Cik projektus varu pieteikt?

Tu kā projekta pieteicējs vari pieteikt līdz trim projektiem.

Kādā valodā rakstāms projekta pieteikums?

Galvenā projekta valoda ir angļu un šajā valodā projektus saņems iedzīvotāju žūrijas pārstāvji, taču projektu pieteikumi var tikt rakstīti jebkurā no Eiropas valodām un to tulkojumu bez maksas nodrošinās projekta rīkotāji (Politikas inovāciju institūts).

Kāda informācija par projektu nepieciešama?

 • Pieteikumam jāsatur šādu informāciju:
  – Par projektu atbildīgās personas vārds, ieņemamais politiskais amats, kontaktinformācija
  – Vieta, kurā projekts īstenots (pašvaldība, novads, valsts)
  – Kontaktpersona, kas varētu sniegt papildus informāciju par projektu (ne pats projekta iesniedzējs)
  – Projekta nosaukums
  – Īss projekta apraksts
 • Apraksts un paskaidrojums, kā projekts atbilst balvas kritērijiem
 • Kategorija, kurai projekts atbilst (un, pēc nepieciešamības, arī otrā kategorija)
 • Papildus informācija (pēc nepieciešamības, norāda gan tikai angļu valodā)
  – Grafiki
  – Video
  – Audio
  – Foto
  – Saite uz projekta mājaslapu un sociālajiem medijiem (ja papildus reģistrācija nav nepieciešama informācijas iegūšanai)
Lūdzu ņemiet vērā: Projektus vērtēs Eiropas līmeņa iedzīvotāju žūrija. Jo labākas kvalitātes informācija par projektu tiks iesniegta, jo labāk un pilnvērtīgāk žūrijas locekļi spēs novērtēt projektu.

Kas notiek pēc projektu iesniegšanas?

 • Tu saņemsi informāciju par to, ka projekta rīkotāji ir saņēmuši tavu pieteikumu. Ja pieteikumā iztrūks informācija, mēs ar tevi sazināsimies.
 • Ja tavs pieteikums nav angļu valodā, projekta rīkotāji nodrošinās tam tulkojumu uz angļu valodu.
 • Saņemot pieteikumus angļu valodā, projekta īstenotāju komanda izvērtēs tā atbilstību formālajiem kritērijiem. Ja pieteikumā trūks informācija, projekta īstenotāji sazināsies ar projekta iesniedzēju, lūdzot papildus informāciju. Ja projekts neatbildīs balvas kritērijiem, tas var arī tikt noraidīts.

PIETEIKŠANĀS ŽŪRIJAI UN ŽŪRIJAS DALĪBNIEKU IZVĒLES PROCESS

Vai es varu kļūt par žūrijas dalībnieku?

Ja tu esi pilngadīgs Eiropas Padomes dalībvalsts* iedzīvotājs, tu vari pieteikties Politikas inovāciju balvas žūrijai.

Ja tavs pieteikums tiks izvēlēts, tu kļūsi par daļu no Politikas inovāciju balvas žūrijas.

Projektu vērtēšanas process norisināsies tiešsaistes vidē. Lai pilnvērtīgi piedalītos projektu izvērtēšanā, nepieciešamas labas angļu valodas prasmes (lasītprasme).

* Ieskaitot Kosovu

Kā es varu pieteikties?

Lai kļūtu par žūrijas dalībnieku, aizpildi pieteikuma formu, kas pieejama šajā mājaslapā.

Kādu informāciju man jānorāda?

Pieteikuma formā norādāma šāda informācija:

 • Tavs vārds, uzvārds
 • Derīga un tev aktuāla epasta adrese
 • Tava dzimšanas valsts
 • Tavs dzimšanas gads un mēnesis

Kā tiek izvēlēti žūrijas dalībnieki?

Ne mazāk par 1000 žūrijas pārstāvjiem tiks izvēlēti no saņemtajiem pieteikumiem. Izvēloties žūrijas pārstāvjus, mēs cenšamies tās sastāvu padarīt Eiropas populāciju reprezentatīvu.

Vai žūrijas dalībnieki saņem finansiālu kompensāciju?

Žūrijas dalībnieki nesaņem finansiāli kompensāciju par savu dalību, bet tie piedalās izlozē. Desmit žūrijas dalībnieki izlozes rezultātā gūs iespēju piedalīties Politikas inovāciju balvas svinīgajā ceremonijā (transporta un dzīvošanas izdevumus sedz Politikas inovāciju institūts).

Kāds ir tālākais process pēc manas reģistrācijas iedzīvotāju žūrijai?

Tu saņemsi informāciju par to, ka esam saņēmuši tavu pieteikumu.

Ja tu tiksi izvēlēts par žūrijas dalībnieku, mēs tevi informēsim par tālāko procesu, svarīgākajiem datumiem un žūrijas darba procesu.

Ja tu netiksi izvēlēts par žūrijas dalībnieku, arī tad mēs tevi informēsim par lēmumu.

PROJEKTU IZVĒRTĒŠANAS PROCESS

Kā projekti tiek vērtēti?

 • Žūrija projektus izvērtē tiešsaistes vidē. Šim mērķim katram žūrijas dalībniekam tiek izveidots profils tiešsaistes vidē.
 • Pirmo reizi pieslēdzoties žūrijas dalībnieka profilam, katrs žūrijas dalībnieks saņems informāciju par galvenajiem noteikumiem un kritērijiem, kas žūrijas dalībniekiem jāpieņem, piedaloties žūrijas darbā.
 • Katram žūrijas dalībniekam tiks piešķirti vismaz 15 projekti izvērtēšanai. Žūrijas dalībnieki negūs iespēju vērtēt savas valsts projektus.
 • Žūrijas dalībnieki novērtē katru projektu 9 baļļu skalā, vērtējot katru kritēriju individuāli
 • Kad izvērtēšanas process ir noslēdzies, žūrijas dalībnieki tiek aicināti iesniegt rezultātus. Rezultāti pēc to iesniegšanas nevar tikt mainīti.
 • Pēc visu rezultātu saņemšanas, tie tiek apkopoti un gan finālisti, gan uzvarētāji tiek noskaidroti.

Kā projekti tiek nozīmēti katram no žūrijas dalībniekam?

Katram žūrijas dalībniekam tiek piešķirti ne mazāk par 15 nejauši izvēlēties projektiem (bet ne žūrijas pārstāvja pārstāvētās valsts projekti).

Kā uzvarētāji tiek izvēlēti?

 • Žūrijas dalībnieki novērtē katru projektu 9 baļļu skalā, vērtējot katru kritēriju individuāli
 • Pēc visu rezultātu saņemšanas, tie tiek apkopoti un gan finālisti, gan uzvarētāji tiek noskaidroti.
 • Desmit vislabāk novērtētie projekti katrā no deviņām kategorijā kļūst par finālistiem un tiek aicināti piedalīties apbalvošanas ceremonijā.
 • Desmit vislabāk novērtētie projekti katrā no deviņām kategorijā kļūst par finālistiem; vislabāk novērtētais projekts katrā kategorijā saņems uzvarētāja balvu un Politikas inovāciju balvas trofeju.

BALVAS UN APBALVOŠANAS CEREMONIJA

Kādas ir balvas?

 • Desmit vislabāk novērtētie projekti katrā no deviņām kategorijā kļūst par finālistiem un tiek aicināti piedalīties apbalvošanas ceremonijā.
 • Vislabāk novērtētais projekts katrā kategorijā saņems uzvarētāja balvu un Politikas inovāciju balvas trofeju.

Kur un kad balvas tiks pasniegtas?

2021.gada Politikas inovāciju balvas ceremonijas norises vieta un laiks vēl tiks precizēti.

Vai es varu piedalīties ceremonijā?

Dalība ceremonijā ir tikai ar ielūgumiem. Finālisti saņems ielūgumu piedalīties noslēguma ceremonijā.

Vai par dalību noslēguma ceremonijā maksājama dalībasmaksa?

Nē, bet tiek sagaidīts, ka dalībnieki sedz paši savus transporta un dzīvošanas izdevumus.

Kad tiks paziņoti uzvarētāji?

Finālisti tiks izziņoti pirms ceremonijas, bet uzvarētāji tiks izziņoti ceremonijas laikā.

JURIDISKI JAUTĀJUMI

Vai es esmu atbildīgs par iesniegtajiem materiāliem un tiesībām tos publicēt?

Jā. Projekta rīkotāji nav spējīgi pārbaudīt katru saņemto projekta iesniegumu un saņemto materiālu publicēšanas un pārpublicēšanas ierobežojumus un tiesības.

Ja tu projekta pieteikumā iesniedz materiālus, kuru autortiesības var būt ierobežotas, lūdzu pārbaudi to juridisko statusu (pārbaudi, vai materiāls var tikt brīvi izmantojams).

Šie ierobežojumi neattiecas uz mājaslapām un tajās publicētajiem materiāliem.

Vai man jānodod visas tiesības uz materiāliem, iesniedzot projektu balvai?

Mēs pieprasām visas publikācijas tiesības nekomerciālai lietošanai, lai organizētu un reklamētu Politikas inovāciju balvu.

Vai es esmu atbildīgs par iesniegtās informācijas patiesumu?

 • Jā, tā ir tava kā projekta pieteicēja atbildība, sniegt patiesu informāciju – nedz projekta rīkotāji, nedz žūrijas dalībnieki nav spējīgi izvērtēt visu projektā saņemto informāciju un tās patiesumu.
 • Projekta rīkotājiem ir visas tiesības dzēst aizvainojošus, krāpnieciskus un citādi neatbilstošus materiālus, kas saņemti līdz ar balvas pieteikumu.
 • Tāpat, ja izvērtēšanas posmā un pēc tā tiek atklāts, ka projekta pieteikums satur būtiski neprecīzu un/vai maldinošu informāciju, vai iesniegtie materiāli pārkāpj trešo pušu tiesības, projekta rīkotāji patur tiesības atsaukt balvas nomināciju un/vai uzvarētāja titulu.

Ko darīt, ja, izmantojot projekta iesniegšanas mājaslapu, saskaros ar tehniskām problēmām?

 • Projekta rīkotāji darīs visu iespējamo, lai mājaslapa funkcionētu veiksmīgi un droši, tostarp, projektu pieteikšanas process, zūrijas reģistrācija un projektu izvērtēšana aizritētu bez problēmām. Tomēr, neskatoties uz to, projekta rīkotāji nesniedz garantijas par tehniskā nodrošinājuma kvalitāti nevienam no augstāk minētajiem procesiem.
 • Lūdzu informējiet projekta rīkotājus, saskaroties ar jebkādām tehniskām problēmām, lai tie varētu tikt laicīgi novērsti.
 • Lai gūtu vairāk informācijas, lūdzu apmeklējiet “Terms and Conditions” sadaļu

Kā manis iesniegtā informācija tiks sargāta?

 • Projekta iesniedzēji saglabās visu saņemto informāciju (projektu iesniegumus, žūrijas pieteikumus), ievērojot konfidencialitāti un nenododot saņemto informāciju ar trešajām pusēm.
 • Personīgie dati tiek glabāti saskaņā ar Austrijas / Eiropas Savienības datu aizsardzības regulu un tiks izmantoti tikai saistībā ar Politikas inovāciju balvu un ar to saistītajiem pasākumiem.
 • Ja plašāka komunikācija tiks plānota, balvas rīkotāji ar Jums sazināsies un vienosies par tālāko procesu.