FAQ

ALGEMENE ASPECTEN

Wat zijn de Innovatie in Politiek Awards?

De Innovation in Politics Awards zijn een erkenning voor creatieve, moedige politici en hun innovatieve projecten. Ze worden sinds 2017 jaarlijks uitgereikt. Elk jaar beoordeelt een burgerjury van meer dan 1.000 Europeanen de projecten en bepaalt zo welke projecten de finalisten en winnaars worden in de negen Awards-categorieën.

Wie zit er achter de Awards?

De prijzen worden uitgereikt door het Instituut voor Innovatie in de Politiek. Wij zijn een particuliere, onpartijdige organisatie, die wordt gesteund door een Europawijde groep van bezorgde burgers uit een breed politiek spectrum. Wij zijn vertegenwoordigd in twintig Europese landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Estland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Finland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Zij verstrekken informatie en ondersteuning in hun respectieve plaatselijke talen.

Wat is het doel van de Awards?

Wij zien het als onze missie om die politici in Europa te erkennen en te steunen die de moed hebben om nieuwe wegen in te slaan, creatief zijn en resultaten boeken – ongeacht partij- of regionaal niveau. Wij reiken deze Awards uit omdat wij willen dat de Europese politiek beter wordt.

Onze levenskwaliteit leeft en sterft met de politiek, samen met onze Europese waarden: mensenrechten, sociaal evenwicht en democratie. Deze waarden worden momenteel bedreigd – door nationalisten van binnenuit die ons willen opdelen in kleine, zwakke landen, en door mondiale veranderingen van buitenaf.

Tegen deze achtergrond vormen de finalisten van The Innovation in Politics Awards een groeiend netwerk van geloofwaardige en gerenommeerde politici die zich inzetten voor een sterker Europa.

Welke projecten worden beloond?

De projecten worden beloond in negen categorieën: Gemeenschap, Democratie, Digitalisering, Ecologie, Economie, Onderwijs, Mensenrechten, Levenskwaliteit, en Covid-19 strategieën. De projecten moeten innovatief zijn en worden ook beoordeeld op de criteria: Participatie en Duurzaamheid.

Hoeveel winnaars zijn er en wat zijn de prijzen?

De tien inzendingen met de hoogste score in elk van de negen categorieën worden automatisch finalisten. De eigenaars van deze projecten worden uitgenodigd voor het prijzengala en de conferentie (datum en plaats worden vóór de zomer bekendgemaakt). Het hoogst scorende project in elke categorie wordt de winnaar van de desbetreffende categorie en ontvangt de Innovation in Politics Awards Trophy.

Mag ik meedoen?

Als ingezetene van een lidstaat van de Raad van Europa kunt u een project voordragen dat aan de formele criteria voldoet, en kunt u zich kandidaat stellen voor de functie van jurylid (zie voor details de rubrieken “Nominaties” en “Jury Aanvragen”).

Als politicus die verantwoordelijk is voor een project dat aan de criteria voldoet, wordt u uitgenodigd het in te dienen (voor bijzonderheden zie de rubriek “Inzendingen”).

NOMINATIES

Wat is het verschil tussen nominaties en inzendingen?

Een nominatie brengt een project onder onze aandacht – dit is iets wat iedereen kan doen. Na ontvangst van een nominatie nemen we contact op met de politicus die verantwoordelijk is voor het project en nodigen we hem of haar uit het project officieel in te dienen voor de Awards-competitie.

Kan ik een project nomineren?

Ja, als u een in aanmerking komend project kent in een lidstaat van de Raad van Europa, nodigen wij u uit het te nomineren. Dit proces neemt slechts enkele minuten in beslag.

Welke projecten kunnen worden genomineerd?

Projecten kunnen worden genomineerd in negen categorieën: Gemeenschap, Democratie, Digitalisering, Ecologie, Economie, Onderwijs, Mensenrechten, Kwaliteit van het bestaan, en Covid-19 Strategieën. De projecten moeten innovatief zijn en worden ook getoetst aan de criteria participatie en duurzaamheid.

Wat zijn de formele criteria voor de aanvaarding van een project?

 • Het moet zijn uitgevoerd in een land dat lid is van de Raad van Europa (RvE).
 • Ten minste één verkozen politicus moet bij het project betrokken zijn geweest: d.w.z. als lid van de stuurgroep, als verstrekker van de begroting van zijn departement, als steun bij het bijeenbrengen van budget, personeel of politieke steun, of als verstrekker van belangrijke visionaire input of strategische begeleiding. Een erevoogdijschap zonder verdere betrokkenheid zou niet voldoende zijn.
 • Het moet (ten minste gedeeltelijk) met openbare middelen zijn gefinancierd.
 • Het moet in de afgelopen vijf jaar zijn geïmplementeerd of binnen dat tijdsbestek een aanzienlijke verfijning hebben ondergaan.
 • Het moet een wezenlijke invloed hebben gehad op het leven van de mensen in een lidstaat van de CoE (geen zuivere communicatiecampagnes of evenementen, geen wetenschappelijke studies en geen projecten in de planningsfase).
 • Het moet in overeenstemming zijn met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Welke informatie moet ik verstrekken?

 • Uw naam en contactgegevens
 • De titel van het project en een korte beschrijving
 • Een link naar de website van het project
 • De naam en de contactgegevens van de verantwoordelijke politicus

Wat gebeurt er nadat ik een project heb genomineerd?

U ontvangt een bevestiging dat wij uw voordracht hebben ontvangen. Vervolgens zullen wij de politicus in kwestie uitnodigen om het project in te dienen. Als hij of zij besluit dat te doen, laten wij u weten dat het door u voorgedragen project officieel is ingediend.

INZENDINGEN

Kan ik een project indienen?

Alleen de “projecteigenaar”, d.w.z. de politicus (of politici) achter een project, kan het officieel indienen voor de Awards-wedstrijd. Als dat voor u geldt en uw project aan de criteria voldoet, nodigen wij u uit het in te dienen.

Welke projecten kunnen worden ingediend?

Er kunnen projecten worden ingediend in negen categorieën: Gemeenschap, Democratie, Digitalisering, Ecologie, Economie, Onderwijs, Mensenrechten, Kwaliteit van het bestaan, en Covid-19 Strategieën. De projecten moeten innovatief zijn en worden ook getoetst aan de criteria: Participatie en Duurzaamheid.

Wat zijn de formele criteria voor de aanvaarding van een project?

 • Het moet zijn uitgevoerd in een land dat lid is van de Raad van Europa (RvE).
 • Ten minste één verkozen politicus moet bij het project betrokken zijn geweest: d.w.z. als lid van de stuurgroep, als verstrekker van de begroting van zijn departement, als steun bij het bijeenbrengen van budget, personeel of politieke steun, of als verstrekker van belangrijke visionaire input of strategische begeleiding. Een erevoogdijschap zonder verdere betrokkenheid zou niet voldoende zijn.
 • Het moet (ten minste gedeeltelijk) met openbare middelen zijn gefinancierd.
 • Het moet in de afgelopen vijf jaar zijn geïmplementeerd of binnen dat tijdsbestek een aanzienlijke verfijning hebben ondergaan.
 • Het moet een wezenlijke invloed hebben gehad op het leven van de mensen in een lidstaat van de CoE (geen zuivere communicatiecampagnes of evenementen, geen wetenschappelijke studies en geen projecten in de planningsfase).
 • Het moet in overeenstemming zijn met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Wat zijn de wezenlijke criteria voor evaluatie?

 • Het belangrijkste criterium is innovatie. Het project moet baanbrekend zijn en een uitdaging aangaan in zijn invloedssfeer (gemeente, regio of land). De innovatie hoeft geen “wereldprimeur” te zijn. Wat telt is een nieuwe aanpak in het land of de regio waar het project werd/wordt gerealiseerd, en de vakkundige aanpassing aan de plaatselijke cultuur en behoeften.
 • Innovatie telt voor 50 % van de totale score.
 • Het project wordt ook beoordeeld op de volgende twee criteria, die elk 25% van de totale score uitmaken:

– Participatie. Het motiveren van burgers om uitgebreid aan het project deel te nemen, waarbij mensen met verschillende achtergronden of politieke opvattingen worden samengebracht.

– Duurzaamheid. Het creëren van blijvende en duurzame verbeteringen in het leven van mensen en het produceren van een hoge output in verhouding tot de financiële input.

Is er een vergoeding voor indiening?

Nee, inzendingen zijn gratis.

Hoe dien ik een project in?

U kunt uw project indienen via het onlineformulier dat u door het hele proces leidt.

Hoeveel projecten kan ik indienen?

U kunt maximaal drie projecten per politicus/”projecteigenaar” indienen.

Welke talen kan ik gebruiken?

De standaardtaal is Engels. Dit is de taal waarin uw inzending aan de internationale jury zal worden gepresenteerd. U kunt echter een project indienen in elke Europese taal. Inzendingen in andere Europese talen dan het Engels worden gratis voor u vertaald.

Welke informatie moet ik verstrekken?

Inzendingen moeten de volgende informatie bevatten:

– Naam projecteigenaar, politiek bureau, contactgegevens
– Plaats (land, regio, stad)- Contactpersoon voor vragen (indien anders dan de indiener)
– Titel van het project
– Korte beschrijving

 • Een beschrijving van hoe uw project voldoet aan de vier wezenlijke criteria.
 • Categorie waarin het project moet worden opgenomen (en een facultatieve tweede categorie)
 • Aanvullende informatie (facultatief, alleen in het Engels)

– Grafieken
– Video
– Audio
– Foto’s
– Links naar websites en social media sites (indien geen registratie vereist)

Let op: uw project zal worden beoordeeld door een burgerjury uit heel Europa. Hoe beter de kwaliteit van de informatie die u verstrekt, hoe beter zij in staat zullen zijn uw project te beoordelen.

Wat gebeurt er na de indiening?

 • U ontvangt een bevestiging dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Als relevante informatie ontbreekt, zullen wij contact met u opnemen en om aanvullende informatie vragen.
 • Als uw inzending in een andere taal dan het Engels is gesteld, wordt deze (voor u gratis) vertaald door een beëdigd vertaalbureau.
 • Inzendingen in het Engels worden door onze medewerkers getoetst aan de formele projectcriteria (zie hierboven). Wij kunnen de indiener om aanvullende informatie vragen of een project diskwalificeren als het niet aan de formele criteria voldoet.

AANMELDING EN SELECTIE VAN JURY'S

Kan ik jurylid worden?

 • Als u inwoner bent van een van de lidstaten van de Raad van Europa* en de wettelijke leeftijd in uw land hebt bereikt, kunt u zich kandidaat stellen voor de functie van jurylid.
 • Indien u wordt geselecteerd, zult u een aantal opwindende politieke projecten uit verschillende delen van Europa evalueren.
 • Alle evaluaties worden online uitgevoerd. Om de ingediende projecten te kunnen evalueren, moet u beschikken over een gevorderde leesvaardigheid in het Engels.

* inclusief Kosovo

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Gebruik het online sollicitatieformulier “Jurylid worden”. U wordt door de aanvraagprocedure geleid.

Welke informatie moet ik verstrekken?

U wordt gevraagd de volgende informatie te verstrekken:

 • Uw volledige naam
 • Een gevalideerd e-mail adres
 • Uw land van verblijf
 • Uw geboortejaar en -maand

Hoe worden de juryleden geselecteerd?

Minimaal 1 000 juryleden zullen door het Awardsbureau worden geselecteerd. Bij de samenstelling van de jury wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke diversiteit om de Europese bevolking zo goed mogelijk te weerspiegelen.

Krijgen juryleden een vergoeding?

Juryleden worden niet betaald, maar alle juryleden nemen wel deel aan een loterij. Tien juryleden worden als onze gasten uitgenodigd voor de conferentie en het gala van de Awards (datum en plaats worden voor de zomer bekendgemaakt), inclusief reiskosten en verblijfskosten.

Wat gebeurt er nadat ik me als jurylid heb ingeschreven?

U ontvangt een bevestiging per e-mail dat wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Als u als jurylid wordt geselecteerd, zullen wij u informeren en informatie verstrekken over de tijdlijn, de projectevaluatieprocedure en uw taken als jurylid.

Kandidaten die niet worden geselecteerd, krijgen eveneens bericht. Afhankelijk van het aantal sollicitaties kan met niet-geselecteerde sollicitanten contact worden opgenomen om het volgende jaar jurylid te worden.

PROJECTEVALUATIEPROCES

Hoe worden projecten geëvalueerd?

 • De jury beoordeelt alle projecten online, via een beveiligd online stemplatform. Hiervoor wordt door het Awardsbureau voor elk jurylid een onlineaccount aangemaakt. Juryleden krijgen een toegangscodes en instructies voor het gebruik van de account.
 • Elk jurylid wordt bij de eerste keer inloggen op de hoogte gebracht van de basisregels en -criteria en moet deze aanvaarden alvorens verder te gaan.
 • Elk jurylid krijgt (willekeurig) ten minste 15 projecten toegewezen om te beoordelen. Juryleden krijgen geen projecten uit hun eigen land toegewezen.
 • De juryleden beoordelen elk project afzonderlijk aan de hand van de hierboven beschreven beoordelingscriteria, waarbij voor elk criterium een schaal van 0 tot 9 punten wordt gehanteerd.
 • Wanneer de beoordeling van een project is voltooid, wordt het jurylid gevraagd het resultaat in te dienen; dit kan na indiening niet meer worden gewijzigd.
 • Nadat alle scores zijn ontvangen, worden ze opgeteld en worden de winnaars en finalisten bepaald met behulp van een geautomatiseerd elektronisch systeem.

Hoe worden de projecten aan de juryleden toegewezen?

Elk jurylid krijgt minimaal 15 projecten toegewezen om te beoordelen. De selectie gebeurt willekeurig en omvat geen projecten uit het eigen land van het jurylid.

Hoe worden de winnaars geselecteerd en hoeveel zijn het er?

 • De juryleden beoordelen elk project afzonderlijk aan de hand van de hierboven beschreven beoordelingscriteria, waarbij voor elk criterium een schaal van 0 tot 9 punten wordt gehanteerd.
 • Nadat alle scores zijn ontvangen, worden ze opgeteld en worden de winnaars en finalisten bepaald met behulp van een geautomatiseerd elektronisch systeem.
 • De tien inzendingen met de hoogste score in elk van de categorieën worden automatisch finalisten. De eigenaars van deze projecten worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking (data en plaats worden nog bekendgemaakt).
 • Het hoogst scorende project in elk van de negen categorieën is de categoriewinnaar en ontvangt een trofee.

PRIJZEN EN AWARDS EVENEMENTEN

Wat zijn de prijzen?

 • De tien inzendingen met de hoogste score in elk van de categorieën worden automatisch finalisten. De eigenaars van deze projecten worden uitgenodigd voor de prijsuitreiking (data en plaats worden nog bekendgemaakt).
 • Het hoogst scorende project in elk van de negen categorieën is de categoriewinnaar en krijgt een Innovation in Politics Awards 2021-trofee overhandigd.

Wanneer en waar worden de prijzen uitgereikt?

De uitreikingsceremonie van de Innovation in Politics Awards 2021 zal plaatsvinden op een nog bekend te maken datum en locatie.

Kan ik de prijsuitreiking bijwonen?

De ceremonie vindt uitsluitend op uitnodiging plaats. De finalisten in elk van de negen prijscategorieën zullen worden uitgenodigd om de ceremonie bij te wonen.

Is er een vergoeding voor het bijwonen?

Nee, hoewel van de deelnemers wordt verwacht dat zij hun eigen reis- en verblijfskosten betalen.

Wanneer worden de winnaars bekend gemaakt?

De finalisten worden bekendgemaakt nadat het evaluatieproces van de projecten is afgerond, en vóór de prijsuitreiking. De winnaars (die in elke categorie de hoogste score behalen) worden pas tijdens de ceremonie bekendgemaakt.

JURIDISCHE KWESTIES

Ben ik verantwoordelijk voor het verkrijgen van de publicatierechten van ingezonden materiaal?

 • Ja, zeker. Wij zijn niet in staat na te gaan wie de rechten bezit van duizenden artikelen die uit heel Europa zijn ingezonden.
 • Indien u ons materiaal toezendt dat mogelijk auteursrechtelijk beschermd is (dit betreft vooral audio-visuals en foto’s), gelieve u ervan te vergewissen of het vrij is voor publicatie (zie ook de Algemene Voorwaarden).
 • Dit geldt niet voor links naar websites.

Moet ik alle rechten op ingediend materiaal overdragen?

Wij eisen alle publicatierechten voor niet-commercieel gebruik in verband met de organisatie en marketing van de Awards. Zie voor meer informatie de Algemene Voorwaarden.

Ben ik verantwoordelijk voor de juistheid van de in de inzendingen verstrekte informatie?

 • Ja, het is uw verantwoordelijkheid als indiener om nauwkeurige informatie te verstrekken. Noch wij, de organisatoren van de Awards, noch de juryleden kunnen onafhankelijk de informatie in de ingediende projecten controleren.
 • We behouden ons het recht voor om beledigend materiaal te verwijderen en om inzendingen die frauduleus of zeer onnauwkeurig zijn bevonden uit de competitie te halen.
 • Bovendien behouden wij ons het recht voor, indien op een later tijdstip blijkt dat een inzending grove onjuiste of misleidende informatie bevat, of inbreuk maakt op de wettelijke rechten van derden, elke aan het project toegekende onderscheiding in te trekken.

Wat gebeurt er als er een technische storing optreedt wanneer ik de Awards-website gebruik?

 • We zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om alle gebruikers een goed functionerende Awardswebsite, een veilige en betrouwbare verwerking van inzendingen, juryregistraties en de projectevaluatieprocedure te bieden. We kunnen echter geen garantie bieden en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren en de technische integriteit van de Awards-website of van de bovengenoemde processen.
 • Gelieve ons onmiddellijk te verwittigen in geval van technische problemen. Wij zullen ons best doen om ze zo snel mogelijk te verhelpen.
 • Voor meer details, gelieve de Algemene Voorwaarden te raadplegen.

Hoe worden mijn ingediende gegevens beschermd?

 • Wij zullen alle persoonlijke gegevens die zijn ingediend bij projectinzendingen, juryaanmeldingen en andere mededelingen vertrouwelijk behandelen en zullen deze informatie niet met derden delen.
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen in beveiligde databases, in overeenstemming met de Oostenrijkse/EU-regelgeving inzake gegevensbescherming, en worden alleen gebruikt in verband met The Innovation in Politics Awards en aanverwante activiteiten.
 • Als communicatie buiten de Awards om wordt overwogen, zullen we contact opnemen met elke betrokkene om toestemming te vragen.