FAQ

Všeobecné

Čo sú ceny The Innovation in Politics Awards?

Ceny The Innovation in Politics Awards oceňujú kratívnych a odvážnych politikov a ich inovatívne projekty. Udeľujú sa každoročne od roku 2017. Občianska porota, ktorá je zložená z viac ako 1000 Európanov, každý rok vyhodnocuje projekty a vyberá spomedzi nich finalistov a víťazoch deviatich kategórií.

Kto ich založil?

Ceny udeľuje inštitút The Innovation in Politics Institute. Sme súkromná, nestranícka organizácia, ktorá je podporovaná skupinou angažovaných občanov z celej Európy a naprieč politickým spektrom. Sme zastúpení v dvadsiatich európskych krajinách: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Estónsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Fínsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Holandsko, Poľsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo, ktoré poskytujú informácie a asistenciu v miestnych jazykoch.

Čo je cieľom ocenení?

Našim poslaním je oceňovať a podporovať tých politikov v Európe, ktorí majú odvahu prinášať inovatívne riešenia, sú kreatívni a dosahujú výsledky – bez ohľadu na stranícku afiliáciu a regionálnu úroveň. Ceny udeľujeme s ambíciou zlepšiť európsku politiku.

Politika a spoločné európske hodnoty ovplyvňujú kvalitu našich životov: ľudské práva, sociálna rovnováha, či samotná demokracia. Práve tieto hodnoty sú dnes v ohrození – čelia hrozbám, ktoré prichádzajú z vnútra, napr. v podobe nacionalistov, ktorí nás chcú rozdeliť na malé, slabé krajiny, ako aj z vonku v podobe zmien na globálnej úrovni

Projekty sa môžu prihlasovať v deviatich kategóriách: Komunity, Demokracia, Digitalizácia, Ekológia, Ekonomika, Vzdelávanie, Ľudské práva, Kvalita života a Stratégie proti Covid-19. Prihlasované projekty musia byť inovatívne. Okrem toho sa hodnotia aj z hľadiska participácie a udržateľnosti.

Aké projekty sú oceňované?

Ocenenia sú udeľované v deviatich kategóriách: Komunity,Demokracia, Digitalizácia, Ekológia, Ekonomika, Vzdelávanie, Ľudské práva, Kvalita života, Stratégie proti Covid-19. Projekty musia byť inovatívne a hodnotia sa na základe dvoch hlavných kritérií: participácia a udržateľnosť

Koľko je víťazov a akú výhru dostanú?

Finalistami sa automaticky stane desať projektov s najvyšším skóre v každej z kategórií. Vlastníci týchto projektov sú pozvaní na slávnostný galavečer a konferenciu (dátum a miesto konania budú upresnené pred letom). Víťazom sa stane ten najlepšie hodnotený projekt v jednotlivých kategóriách a získa trofej The Innovation in Politics Awards.

Môžem sa zapojiť aj ja?

Ak ste rezidentom členskej krajiny Rady Európy, môžete nominovať projekt, ktorý spĺňa formálne kritériá a môžete sa tiež uchádzať o miesto v porote (podrobnosti nájdete v častiach “Nominácie” a “Účasť v porote”)

Ak ste politik zodpovedný za projekt, ktorý spĺňa jednotlivé kritériá, budeme radi, keď ho prihlásite (podrobnosti nájdete v časti “Prihlasovanie projektov”).

Nominácie

Aký je rozdiel medzi nomináciou a prihlásením projektu?

Nominácia nás na projekt upozorní – nominovať projekt môže každý. Po obdržaní nominácie kontaktujeme politika zodpovedného za projekt s prosbou, aby ho oficiálne prihlásil do súťaže.

Môžem nominovať projekť?

Áno, ak viete o projekte ktorý bol realizovaný v jednej z členských krajín Rady Európy, budeme radi, ak ho nominujete. Celý proces zaberie len pár minút.

Aké projekty môžu byť nominované?

Projekty môžu byť nominované v deviatich kategóriách: Komunity, Digitalizácia, Ekológia, Ekonomika, Vzdelávanie, Ľudské práva, Kvalita života a Stratégie proti Covid-19. Projekty musia byť inovatívne. Okrem toho sa hodnotia aj z hľadiska participácie a udržateľnosti.

Aké formálne kritériá musí projekt spĺňať?

 • Projekt musel byť realizovaný v jednej z členských krajín Rady Európy (CoE).
 • Do projektu musel byť aktívne zapojený aspoň jeden zvolený politik, napr. ako osoba, zodpovedná za zabezpečenie budgetu zo svojho oddelenia, pomáhajúca pri získavaní budgetu, podporujúca zamestnancov či poskytujúca politickú podporu, víziu alebo pomoc pri tvorení stregického plánu. Nepostačuje, ak by dotyčný politik zobral projekt pod čestnú záštitu a nebol by v ňom ďalej aktívny.
 • Projekt musí byť (aspoň čiastočne) financovaný z verejných zdrojov.
 • Projekt musel byť realizovaný počas ostatných piatich rokov alebo bol v danom časovom období zásadne upravený.
 • Projekt musel mať dopad na životy ľudí v jednej z členských krajín Rady Európy (teda nie výlučne komunikačné kampane, alebo podujatia, či vedecké štúdie a ani projekty, ktoré sú len vo fáze plánovania).
 • Projekt musí byť v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv.

Aké informácie musím poskytnúť?

 • Vaše meno a kontaktné údaje
 • Názov projektu a stručný opis
 • Link na web stránku projektu
 • Meno a kontkatné údaje na zodpovedného politika

Čo sa stane, keď nominujem projekt?

Dostanete potvrdenie, že sme Vašu nomináciu obdržali. Následne kontaktujeme daného politika s prosbou, aby svoj projekt prihlásil do súťaže. Ak sa tak rozhodne, budeme Vás informovať, že projekt, ktorý ste nominovali, bol oficiálne prihlásený.

Prihlasovanie projektov

Môžem prihlásiť projekt?

Iba “vlastník projektu”, teda politik (alebo politici), ktorí stoja za projektom, ho môžu oficiálne prihlásiť do súťaže. Ak je to aj Váš prípad a projekt spĺňa potrebné kritériá, budeme radi, keď ho prihlásite.

Aké projekty sa môžu prihlasovať?

Projekty sa môžu prihlasovať v deviatich kategóriách: Komunity, Demokracia, Digitalizácia, Ekológia, Ekonomika, Vzdelávanie, Ľudské práva, Kvalita života a Stratégie proti Covid-19. Prihlasované projekty musia byť inovatívne. Okrem toho sa hodnotia aj z hľadiska participácie a udržateľnosti.

Aké formálne kritériá musí projekt spĺňať?

 • Projekt musel byť realizovaný v jednej z členských krajín Rady Európy (CoE).
 • Do projektu musel byť aktívne zapojený aspoň jeden zvolený politik, napr. ako osoba, zodpovedná za zabezpečenie budgetu zo svojho oddelenia, pomáhajúca pri získavaní budgetu, podporujúca zamestnancov či poskytujúca politickú podporu, víziu alebo pomoc pri tvorení stregického plánu. Nepostačuje, ak by dotyčný politik zobral projekt pod čestnú záštitu a nebol by v ňom ďalej aktívny.
 • It must have been financed (at least partially) by public funds.
 • Projekt musel byť realizovaný počas ostatných piatich rokov alebo bol v danom časovom období zásadne upravený.
 • Projekt musel mať dopad na životy ľudí v jednej z členských krajín Rady Európy (teda nie výlučne komunikačné kampane, alebo podujatia, či vedecké štúdie a ani projekty, ktoré sú len vo fáze plánovania).
 • Projekt musí byť v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv.

Podľa akých kritérií sa projekty hodnotia?

 • “Najdôležitejším kritériom je inovácia. Projekt musí prinášať inovatívne riešenia a dosahovať výsledky v oblasti svojho vplyvu (obci, regióne, či krajine). Nemusí pritom ísť o “”svetovú novinku””. Dôležitý je originálny prístup v rámci regiónu, či krajiny, kde sa projekt realizoval a prispôsobenie projektu miestnej kultúre a potrebám.

 • Inovácia predstavuje 50% z celkového skóre

Okrem toho sa projekt hodnotí podľa nasledujúcich dvoch kritérii, každé predstavuje 25% z celkového skóre:

 1. Participácia. Projekt motivuje občanov k aktívnej účasti na projekte, spája ľudí z rôznych prostredí a s rôznymi politickými názormi.
 2. Udržateľnosť. Vytváranie pretrvávajúcich a udržateľných zlepšení v životoch ľudí a produkcia prijateľnej rovnováhy v pomere finančných nákladov a výstupu.

Platí sa za prihlásenie projektu poplatok?

Nie, prihlásenie projektu je bez poplatku.

Ako prihlásim projekt?

Projekt môžete prihlásiť pomocou online formulára, ktorý Vás prevedie celým procesom.

Koľko projektov môžem prihlásiť?

Môžete prihlásiť až tri projekty na jedneho politika / “vlastníka projektu”.

Aké jazyky môžem používať?

Štandardným jazykom je angličtina. V tomto jazyku budú Vaše projekty predložené medzinárodnej porote. Projekty môžete však predložiť aj v ktoromkoľvek európskom jazyku.Príspevky v iných jazykoch ako angličtine budú preložené bezplatne.

Aké informácie musím poskytnúť?

 • Príspevky musia obsahovať nasledujúce informácie:
  – Meno, politická unkcia a kontaktné údaje vlastníka projektu
  – Miesto (krajina, región, mesto)
  – Kontaktná osoba v prípade otázok (ak je iná ako tá, ktorá projekt prihlasuje)
  – Názov projektu
  – Stručný opis
 • Vysvetlenie, ako Váš projekt spĺňa štyri hlavné kritéria
 • Kategória, do ktorej projekt prihlasujete
 • Doplňujúce informácie (voliteľné, iba v angličtine)
  – Grafy
  – Video
  – Audio-nahrávka
  – Fotky
  – Linky na webové stránky a profily na sociálnych sieťach (ak sa nevyžaduje registrácia)
Poznámka: Váš projekt bude hodnotený európskou občianskou porotou. Čím kvalitnejšie informácie poskytnete, tým presnejšie budú môcť porotcovia hodnotiť Váš projekt.

Čo sa deje po prihlásení projektu?

 • Dostanete potvrdenie, že sme Vašu prihlášku dostali. Ak v nej budú niektoré informácie chýbať, budeme Vás kontaktovať a požiadame Vás o doplnenie.
 • Ak je Vaša prihláška v inom ako anglickom jazyku, bude preložená.
 • Naši zamestnanci kontrolujú prihlášky podľa formálnych kritérií pre prihlásenie projektov (pozri vyššie). V niektorých prípadoch môžeme požiadať osobu, ktorá projekt prihlasuje o doplnenie chýbajúcich informácií, alebo projekt diskvalifikovať, ak nespĺňa formálne kritériá.

Prihlášky a výber porotcov

Možem sa stať porotcom?

Ak ste rezidentom jednej z členských krajín Rady Európy* a dosiahli ste zákonný vek platný vo Vašej krajine, môžete sa prihlásiť na miesto porotcu.

Ak budete vybraný, budete hodnotiť množstvo zaujímavých politických projektov z rôznych častí Európy.

Všetky hodnotenia sa uskutočňujú online. Aby ste mohli prihlásené projekty vyhodnotiť, musíte byť schopný/á čitať v angličtine na pokročilej úrovni.
* vrátane Kosova

Ako sa môžem prihlásiť?

Vyplňte prosím online formulár “Stať sa porotcom“. Prevedieme Vás celým procesom vyplnenia žiadosti.

Aké informácie musím poskytnúť?

Budete požiadaní o poskytnutie nasledovných informácií:

 • Vaše meno a priezvisko
 • Overená e-mailová adresa
 • Vaša krajina pobytu
 • Váš rok a mesiac narodenia

Ako sa porotcovia vyberajú?

Ako organizátori cien vyberieme minimálne 1000 porotcov. V zložení poroty sa snažíme maximalizovať jej rozmanitosť, aby čo najlepšie odrážala európsku populáciu.

Sú porotcovia finančne kompenzovaní?

Porotcovia nie sú platení, ale všetci porotcovia sa zúčastnia tomboly. Desať z nich pozveme na konferenciu a galavečer (dátum a miesto konania budú upresnené) ako našich hostí, postaráme sa o cestovné náklady a ubytovanie.

Čo sa stane, keď sa zaregistrujem ako porotca?

Dostanete potvrdzovací e-mail, že sme Vašu prihlášku obdržali.

Ak budete vybraný/á za porotcu, budeme Vás o tom informovať a poskytneme Vám informácie o časovej osi, procese hodnotenia projektov a Vašich povinnostiach ako porotcu.

Informovaní budú aj neúspešní uchádzači. V závislosti od počtu prihlášok, môžu byť kontaktovaní, aby sa stali porotcom ďalší rok.

Proces hodnotenia projektov

Ako sú projekty hodnotené?

 • Porota hodnotí všetky projekty online pomocou bezpečnej hlasovacej online platformy. Za týmto účelom zriadia organizátori ocenenia pre každého porotcu online účet. Porotcom sú poskytnuté prístupové kódy a pokyny na používanie účtu.
 • Pri prvom prihlásení bude každý člen poroty informovaný o základných pravidlách a kritériách. Pred pokračovaním musí s týmito podmienkami súhlasiť.
 • Každému porotcovi je (náhodne) pridelených najmenej 15 projektov na vyhodnotenie. Porotcovi nie sú pridelené projekty z krajiny, z ktorej pochádza.
 • Porotcovia hodnotia každý projekt osobitne podľa vyššie uvedených hodnotiacich kritérií, pričom pre každé používajú stupnicu od 0 do 9 bodov.
 • Po vyhodnotení projektu je porotca vyzvaný na zadanie výsledného skóre, ktoré po zadaní nie je možné meniť.
 • Po obdržaní všetkých skóre sa tieto spočítajú a finalistov určí automatizovaný elektronický systém.

Ako sú projekty porotcom prideľované?

Každému porotcovi je pridelených najmenej 15 projektov na vyhodnotenie. Výber sa uskutočňuje náhodne a nie sú doňho zahrnuté projekty z krajiny, z ktorej porotca pochádza.

Ako sa vyberajú víťazi a koľko ich je?

 • Porotcovia hodnotia každý projekt samostatne podľa vyššie uvedených hondnotiacich kritérií, používajúc pritom stupnicu od 0 do 9 bodov pre každé z nich.
 • Po obdržaní všetkých skóre sa tieto spočítajú a finalistov určí automatizovaný elektronický systém.
 • Finalistami sa automaticky stane desať projektov s najvyšším skóre v každej z kategórií. Vlastníci týchto projektov budú pozvaní na organizované podujatia (dátumy a miesta konania budú upresnené).
 • Projekt s najvyšším skóre v každej z deviatich kategórií sa stáva víťazom kategórie a získa trofej.

Ceny a podujatia

Aké sú ceny?

 • Finalistami sa automaticky stane desať projektov s najvyšším skóre v každej z kategórií. Vlastníci týchto projektov budú pozvaní na organizované podujatia (dátumy a miesta konania budú upresnené).
 • Projekt s najvyšším skóre v každej z deviatich kategórií sa stáva víťazom kategórie a získa trofej.

Kedy a kde sú ceny udeľované?

Dátum a miesto slávnostného odovzdávania cien The Innovation in Politics Awards 2021 budú upresnené neskôr.

Môžem sa zúčastniť na odovzdávaní cien?

Účasť je iba pre pozvaných. Na slávnostné udeľovanie cien budú pozvaní finalisti každej z deviatich kategórií.

Je účasť spoplatnená?

Nie, no od účastníkov sa očakáva, že si budú hradiť vlastné cestovné náklady a náklady na ubytovanie.

Kedy budú známe mená výhercov?

Finalisti budú vyhlásení po ukončení hodnotiaceho procesu projektov a pred slávnostným odovzdávaním cien. Víťazi (ktorí v každej kategórií získajú najvyššie skóre) budú vyhlásení až na slávnostnom galavečere.

Právne otázky

Som zodpovedný/á za zabezpečenie práv na zverejnenie predložených materiálov?

Áno. Nie sme totiž schopní skontrolovať, kto je vlastníkom práv na tisíce položiek, ktoré dostávame z celej Európy.

Ak nám zasielate materiály, pri ktorých existuje potenciálny problém s autorskými právami (týka sa to hlavne audiovizuálnych diel a fotografií), uistite sa, či môžu byť zverejnené (pozri tiež Podmienky).

To neplatí pre linky na webové stránky.

Mám previesť všetky práva na predložené materiály?

Vyžadujeme všetky publikačné práva na nekomerčné použitie v súvislosti s organizovaním ocenení a marketingovými aktivitami. Podrobnosti nájdete v Podmienkach.

Som zodpovedný/á za pravdivosť uvedených informácií v prihláškach?

 • Áno, keď prihlasujete projekt, ste zodpovedný/á za poskytovanie pravdivých informácií. Pretože ani my, organizátori ocenení, ani porotcovia nemôžeme nezávisle overiť informácie obsiahnuté v prihlasovaných projektoch.
 • Vyhradzujeme si právo vymazať akékoľvek nevhodné materiály a odstrániť zo súťaže všetky záznamy, ktoré sú považované za podvodné alebo hrubo nepresné.
 • Navyše, ak sa zistí, že príspevok obsahuje hrubo nepresné alebo zavádzajúce informácie alebo že porušuje zákonné práva tretích strán, vyhradzujeme si právo odobrať akékoľvek vyznamenanie udelené projektu.

Čo sa stane, keď príde k technickej chybe pri používaní webovej stránky ocenení?

 • Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme všetkým používateľom ponúkli správne fungujúci web, bezpečné a spoľahlivé prihlasovanie projektov, registrácie porotcov, a proces hodnotenia projektov. Nemôžeme však ponúknuť žiadnu záruku ani prijať zodpovednosť za fungovanie a technickú integritu webovej stránky, či vyššie uvedených procesov.
 • V príprade technických problémov nás prosím okamžite informujte. Budeme sa snažiť, aby sme ich čo najskôr opravili.
 • Bližšie informácie nájdete v Podmienkach

Ako sú chránené moje údaje?

 • Chránime všetky osobné údaje, ktoré sú poskytnuté spolu s prihláškami projektov, žiadosťami o miesto v porote, či v rámci iných komunikácií. Tieto informácie neposkytneme tretím stranám.
 • Osobné údaje budú uložené v zabezpečených databázach v súlade s rakúskymi / európskymi predmismi o ochrane údajov a budú použité iba v súvislosti s udeľovaním cien The Innovation in Politics Awards a súvisiacimi aktivitami.
 • V prípade, že by sa plánovala komunikačná aktivita nad rámec spomenutého, budeme kontaktovať každú dotknutú osobu, aby sme získali jej povolenie.