The Innovation in Politics Awards

Submissions closed

Vuosittainen Innovation in Politics Awards -kilpailu nostaa esiin eurooppalaisia poliitikkoja ja virkamiehiä, jotka ovat löytäneet innovatiivisia uusia ratkaisuja aikamme haasteisiin. Heidän projektinsa ovat ansainneet palkintonsa, koska ne edistävät eurooppalaisia arvoja, kuten sosiaalista tasa-arvoa, demokratiaa ja ihmisoikeuksia – ilman puoluesidonnaisuuksia tai alueellista painotusta.
Joka vuosi runsaan tuhanne eurooppalaisen muodostama jury arvioi projektit, valitsee niiden joukosta finalistit sekä voittajat yhdeksässä sarjassa.

Finalistien ja voittajien prjektit osoittavat, että onnistunut politiikka voi olla ratkaisu aikamme haasteisiin. Tuomme heidän työnsä esille, jotta se toimisi inspiraationa muille.

Vaikutus

Vuodesta 2017 lähtien The Innovation in Politics Awards -kilpailussa on palkittu 598 henkilö, jotka ovat yhteiskunnallisen toiminnan uudistamisen edelläkävijöitä. Jakamamme palkinnot kunnioittavat Euroopan johtavia politiikan uudistajia, antavat tekijöilleen mahdollisuuden esitellä työtään sekä kokoavat yhteen yhteiskunnallisen toiminnan parhaat käytännöt koko maanosasta.

And the winners of the Innovation in Politics Awards 2024 are…

We are proud to announce the winners of this year’s Innovation in Politics Awards in each of the seven categories. At the official Awards Gala on 2 May 2024 at the Maritime Museum of Barcelona, the exemplary projects from seven European countries received their well deserved trophy.

ProxyAddress: Lifeline for UK’s homeless

ProxyAddress, winner of The Innovation in Politics Award 2020 in the category Human Rights, gives UK’s homeless their lives back by giving them an address. We spoke with architect Chris Hildrey about how he came up with the idea and how not even a pandemic could stop him from making the project come to life.

Sarjat

Palkintoja jaetaan yhdeksässä kilpailusarjassa:

YHTEISÖLLISYYS

Osallistaminen, kansalaistoiminta, sosiaalinen koheesio

Arvostamme paikallista ja alueellista politiikkaa, joka edistää yhteiskunnan kaikkien ryhmien yhteistyötä ja rauhanomaista rinnakkaiseloa sekä moniarvoisuuden kunnioittamista.

DEMOKRATIA

Osallistuminen, läpinäkyvyys ja itsemääräämisoikeus

Arvostamme politiikkaa, joka vahvistaa demokratiaa kehittämällä avointa ja vapaata yhteiskuntaa sekä uusia ja toimivia tapoja osallistua päätöksentekoon.

DIGITALISAATIO

Sähköinen hallinto, informaatioteknologia, sosiaalinen media

Arvostamme politiikkaa, joka soveltaa ja parantaa tieto- ja viestintäteknologian käyttöä demokraattisissa prosesseissa, valtionhallinnossa, ja muilla julkisten palveluiden aloilla, sekä tukee ei vain useampien vaan parempien työpaikojen syntymistä.

EKOLOGIA

Ilmasto, ympäristönsuojelu, vastuullisuus

Arvostamme politiikkaa, joka pyrkii ratkaisemaan ilmastokriisiä sekä vastaamaan kestävällä tavalla haasteisiin, jotka liittyvät energiaan, asumiseen ja ruoansaantiin.

TALOUS

Yrittäjyys, työmarkkinat, rahoitus

Arvostamme innovatiivisia poliittisia ja yhteiskunnalisia projekteja, jotka vahvistavat taloutta. Tähän kuuluu niin kaupunkiympäristön kuin maaseudun hankkeita Euroopan tasolta paiakalliselle. Nämä projektit tukevat pääsyä työmarkkinoille, auttavat yrittäjiä ja yrityksiä menestymän sekä sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin ja ilmastokriisiin.

KOULUTUS

Oppiminen, opettaminen ja osallistaminen

Arvostamme politiikkaa, joka edistää koulutusta ja korostaa elämänmittaista oppimista sekä tuottaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan, jotta yhteisöt ja yksilöt pärjäävät muuttuvissa olosuhteissa.

IHMISOIKEUDET

Perusoikeudet ja -vapaudet

Arvostamme politiikkaa, joka takaa oikeutta ja ihmisarvoa kaikille – riippumatta kansallisuudesta, syntymäpaikasta, sukupuolesta, kansallisuudesta tai etnisestä taustasta, uskonnosta, kielestä, tai muusta ominaisuudesta.

ELÄMÄN LAATU

Sosiaalinen turvallisuus, hyvinvointi ja kulttuuri

Arvostamme politiikkaa, joka varmistaa yhteiskunnan kaikille jäsenille asiallisen elintason, mukaan lukien nykyaikaiset terveyspalvelut, turvallisen asuinympäristön sekä kulttuuripalvelut.

COVID-19 -STRATEGIAT

Toipuminen, kriisinkestävyys ja kriisinhoito

Arvostamme poliittisia innovaatioita, joilla on tehokkaasti kamppailtu COVID-19 -kriisiä ja sen yhteiskunnallisia vaikutuksia vastaan, sekä aloitteita, joilla yhteisöistä on tehty tulevaisuutta ajatellen kriisinkestävämpiä.

Näin voit osallistua

Voit osallistua The Innovation in Politics Awards – kilpailuun nimeämällä projektin, jonka tunnet, ilmoittamalla mukaan oman projektisi tai osallistumalla eurooppalaiseen kansalaistuomaristoon.

Kun liityt 1000 hengen The Innovation in Politics Awards -tuomaristoon, pääset vaikuttamaan, mitkä yhteiskunnalliset projektit ovat Euroopan innovatiivisimpia.


Oletko vastannut innovatiivisesta yhteiskunnallisesta projektista paikallisella tai kansallisella tasolla, ja tuottanut hyvinvointia yhteisöllesi?

 

Onko sinun tiedossasi yhteiskunnallinen hanke tai projekti, joka pitäisi palkita eurooppalaisella palkinnolla? Joka tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja ja tuottaa positiivista vaikutusta yhteiskuntaan?

The Innovation in Politics Awardsin ytimessä on kansalaistuomaristo

The Innovation in Politics Awards - kilpailun vaiheet

Prosessi alkaa projektien ilmoittamisesta tai nimeämisestä, jatkuu tuomariston arvioinnilla ja huipentuu voittajien julkistamiseen.

Nimeäminen

Kuka tahansa voi nimetä projektin. Jos se vastaa kilpailun kriteerejä, The Innovation in Politics Institute ottaa yhteyttä projektista vastaavaan poliitikkoon tai virkamieheen, ja pyytää häntä virallisesti ilmoittamaan projektin kilpailuun.

Ilmoittautuminen

Kuka tahansa poliitikko tai mikä tahansa Euroopan neuvoston jäsenmaa voi ilmoittaa projektin kilpailun verkkosivujen kautta täyttämällä ilmoittautumislomakkeen.

Kriteerien varmistaminen

The Innovation in Politics Institute tarkistaa, että ilmoittautuminen sisältää tarvittavat tiedot, vastaa kilpailun kriteerejä, ja se on tehty englanniksi (käännetään tarvittaessa)

Juryn työskentely

Tuhannesta eurooppalaisesta kostuva jury arvioi projektit kolmen kriteerin perusteella: innovatiivisuus, osallistavuus ja vastuullisuus

Finalistien julkistaminen

Kunkin sarjan kymmenen eniten ääniä saanutta projektia pääsee finaaliin. Ne julkistetaan kilpailun verkkosivuilla.

Palkintojuhlallisuudet

Kaikki finalistit kokoontuvat konferenssiin ja gaalatapahtumaan, jonka aikana voittajat julkistetaan ja palkinnot jaetaan.*

Nomination

Anyone can nominate a project. If the project meets the formal criteria, The Innovation in Politics Institute will contact the politician who is responsible for the project and encourage them to submit it to the Awards.

Submission

Any politician serving in a Council of Europe member country can submit his or her own project through the Awards website by filling out the submission form.

Initial Check of the Formal Criteria

The Innovation in Politics Institute checks if the project submission

  • is complete
  • meets the formal criteria
  • needs to be translated to English

Jury Process

A citizens’ jury of 1,000 jurors from across Europe evaluates the projects based on three criteria: innovation, participation, and sustainability.

Announcement of Finalists

The 10 top-scoring projects in each category are selected as the finalists. The finalists are notified and published on our website.

Awards Events

All of the finalists attend a conference and gala ceremony, where the winners are announced and presented with their awards.*

Aikaisemmat palkitut:

Kommentteja The Innovation in Politics Awards -kilpailusta