THE INNOVATION IN POLITICS AWARDS

Submissions closed

Kiekvienais metais Politikos inovacijų apdovanojimais pagerbiami Europos politikai, turintys drąsos kūrybingai diegti novatoriškus šiandienos iššūkių sprendimus. Jie apdovanojami už novatoriškus projektus, pagrįstus mūsų europinėmis socialinio teisingumo, demokratijos ir žmogaus teisių vertybėmis, nepriklausomai nuo jų politinių pažiūrų ir veiklos srities.
Kasmet daugiau nei 1 000 europiečių sudaryta žiuri vertina projektus ir taip nustato devynių apdovanojimų kategorijų finalininkus ir nugalėtojus.

Kiekvienais metais finalininkai ir nugalėtojai įrodo, kad politika gali sėkmingai spręsti šiandienos iššūkius. Mes išryškiname politikų novatorišką darbą, kad tai taptų įkvėpimo šaltiniu ir pavyzdžiu kitiems.

Poveikis

Politikos inovacijų apdovanojimuose nuo 2017 m. pagerbti 598 žmonės, vedantys į priekį politines inovacijas. Šiuo apdovanojimu Politikos inovacijų institutas užtikrina ryškiausių Europos politinių protų matomumą, suteikdamas jiems platformą pristatyti savo pažangius projektus, ir palengvina keitimąsi gerąja patirtimi tarp valstybių.

And the winners of the Innovation in Politics Awards 2024 are…

We are proud to announce the winners of this year’s Innovation in Politics Awards in each of the seven categories. At the official Awards Gala on 2 May 2024 at the Maritime Museum of Barcelona, the exemplary projects from seven European countries received their well deserved trophy.

ProxyAddress: Lifeline for UK’s homeless

ProxyAddress, winner of The Innovation in Politics Award 2020 in the category Human Rights, gives UK’s homeless their lives back by giving them an address. We spoke with architect Chris Hildrey about how he came up with the idea and how not even a pandemic could stop him from making the project come to life.

Kategorie

Projektai apdovanojami devyniose kategorijose:

BENDRUOMENĖ

Įgalinimas, pilietinis dalyvavimas, socialinė sanglauda

Vietos ir regionų lygiu vykdome politinę veiklą, kuri skatina visų mūsų bendruomenių grupių bendradarbiavimą ir taikų sambūvį bei brangina įvairovę.

DEMOKRATIJA

Dalyvavimas, skaidrumas, apsisprendimas

Vykdome politinę veiklą, kuri stiprina demokratiją, užtikrindama atvirą ir laisvą visuomenę bei sudarydama sąlygas naujoms ir veiksmingoms dalyvavimo priimant sprendimus formoms.

SKAITMENINIMAS

E. valdžia, informacinės technologijos, socialinė žiniasklaida (medijos)

Vykdome politinę veiklą, kuri demokratiniuose procesuose, vyriausybės tarnybose ir kitose viešojo gyvenimo srityse taiko informacines ir ryšių technologijas ir jas tobulina bei palaiko ne tik darbo vietų kūrimą, bet ir jų gerinimą.

EKOLOGIJA

Klimatas, aplinkos apsauga, tvarumas

Vykdome politinę veiklą, kuri, vadovaudamasi tvarumo principais, kovoja su klimato krize ir sprendžia energetikos, mobilumo, būsto ir maisto klausimus.

EKONOMIKA

Verslumas, darbo rinka, finansai

Vykdome novatoriškus politinius projektus, kurie stiprina ekonomiką. Tai apima Europos ir vietos lygmens miesto ir kaimo iniciatyvas, kurios skatina patekimą į darbo rinką ir padeda verslininkams bei įmonėms sėkmingai veikti, prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkybių ir susidoroti su krizėmis, susijusiomis su oro sąlygomis.

ŠVIETIMAS

Mokymasis, mokymas, įgalinimas

Vykdome politinę veiklą, kuri skatina švietimą ir palengvina mokymąsi visą gyvenimą, įskaitant reikalingų žinių ir įgūdžių, kurių reikia atsparioms bendruomenėms ir asmenims nuolat besikeičiančioje aplinkoje, teikimą.

ŽMOGAUS TEISĖS

Pagrindinės teisės ir laisvės

Vykdome politinę veiklą, kuri palaiko teisingumą ir orumą visiems asmenims, neatsižvelgiant į jų tautybę, gyvenamąją vietą, lytį, tautinę ar etninę kilmę, religiją, kalbą ar bet kokį kitą statusą.

GYVENIMO KOKYBĖ

Social Security, Wellbeing, Culture

Vykdome politinę veiklą, kuri užtikrina deramą pragyvenimo lygį visiems bendruomenės nariams, įskaitant šiuolaikines sveikatos priežiūros paslaugas, saugią gyvenimo aplinką ir galimybę naudotis kultūra ir menais.

COVID-19 strategijos

Atsigavimas, atsparumas, krizių valdymas

Įgyvendiname išskirtines politines naujoves, veiksmingai kovojančias su COVID-19 krize ir jos padariniais mūsų visuomenėms, taip pat iniciatyvas, dėl kurių mūsų bendruomenės tampa atsparesnės krizėms ateityje.

Kaip dalyvauti

Tapkite Politikos inovacijų apdovanojimų dalimi

Politikos inovacijų apdovanojimuose sudalyvauti galite nominuodami jums žinomą projektą, pateikdami savo projektą arba tapdami iš visos Europos piliečių sudarytos vertinimo komisijos nariu.

Jūsų, kaip vieno iš tūkstančio mūsų Politikos inovacijų apdovanojimų vertinimo komisijos narių, balsas lems, kurie projektai bus pripažinti pažangiausiais Europoje.

Gal sėkmingai įgyvendinote pažangų politinį projektą vietos ar valstybės lygmeniu, pagerinusį jūsų bendruomenės gerovę? Papasakokite!

 

Ar žinote politinį projektą, vertą Europos lygio apdovanojimo? Drąsų projektą, užtikrinantį pažangius sprendimus ir teigiamai veikiantį bendruomenę?

Piliečių žiuri

Politikos inovacijų apdovanojimų širdis

kelionė link apdovanojimo

Politikos inovacijų apdovanojimų laureatai

Apdovanojimų procesas prasideda nuo pažangaus politinio projekto pateikimo arba nominavimo, toliau projektus vertina iš Europos piliečių sudaryta vertinimo komisija, ir galiausiai paskelbiami laimėtojai. 

Nominacija

Projektą nominuoti gali bet kas. Jei projektas atitinka oficialius kriterijus, Politikos inovacijų institutas susisieks su atsakinguoju politiku ir paragins jį pateikti projektą apdovanojimams.

Pateikimas

Bet kuris Europos Tarybos valstybės narės politikas gali per apdovanojimų svetainę pateikti savo projektą, užpildydamas pateikimo formą.

Vertinimo kriterijai

Politikos inovacijų institutas patikrina, ar pateikto projekto paraiška:

  • yra užbaigta,
  • atitinka oficialius kriterijus,
  • turi būti išversta į anglų kalbą.

Žiuri vertinimas

Iš tūkstančio narių iš visos Europos piliečių sudaryta vertinimo komisija įvertina projektus, remdamasi trimis esminiais kriterijais: pažangumas, dalyvavimas ir tvarumas.

Finalininkų paskelbimas

Dešimt aukščiausiai įvertintų projektų iš kiekvienos kategorijos keliauja į finalą. Jie bus paskelbti mūsų svetainėje.

Apdovanojimų įteikimas

Visi finalininkai susitiks konferencijoje ir šventiniame iškilmingame vakare, kur bus paskelbti ir apdovanoti nugalėtojai*.

Nomination

Anyone can nominate a project. If the project meets the formal criteria, The Innovation in Politics Institute will contact the politician who is responsible for the project and encourage them to submit it to the Awards.

Submission

Any politician serving in a Council of Europe member country can submit his or her own project through the Awards website by filling out the submission form.

Initial Check of the Formal Criteria

The Innovation in Politics Institute checks if the project submission

  • is complete
  • meets the formal criteria
  • needs to be translated to English

Jury Process

A citizens’ jury of 1,000 jurors from across Europe evaluates the projects based on three criteria: innovation, participation, and sustainability.

Announcement of Finalists

The 10 top-scoring projects in each category are selected as the finalists. The finalists are notified and published on our website.

Awards Events

All of the finalists attend a conference and gala ceremony, where the winners are announced and presented with their awards.*

Apdovanojimų istorija

Ką žmonės kalba apie Politikos inovacijų apdovanojimus