Τα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική

Submissions closed

Τα ετήσια Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική αναγνωρίζουν δημιουργικούς πολιτικούς από όλη την Ευρώπη που έχουν το θάρρος να ανοίξουν νέους δρόμους για να βρουν καινοτόμες λύσεις για τις σημερινές προκλήσεις. Βραβεύονται για τα καινοτόμα έργα τους με βάση τις ευρωπαϊκές μας αξίες για κοινωνική ισορροπία, δημοκρατία και ίσα ανθρώπινα δικαιώματα – ανεξάρτητα από το κόμμα και το περιφερειακό επίπεδο.
Κάθε χρόνο, μια κριτική επιτροπή με περισσότερους από 1.000 Ευρωπαίους πολίτες αξιολογεί τα έργα και έτσι καθορίζει ποια έργα θα είναι οι φιναλίστ και οι νικητές στις εννέα κατηγορίες βραβείων.

Κάθε χρόνο, οι φιναλίστ και οι νικητές αποδεικνύουν ότι η πολιτική μπορεί με επιτυχία να αντιμετωπίσει τις καθημερινές προκλήσεις. Φέρνουμε το καινοτόμο έργο τους στο προσκήνιο, ώστε να μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τους άλλους, ώστε να ακολουθήσουν την ίδια πορεία.

Αντίκτυπος

Από το 2017, τα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική έχουν τιμήσει 598 άτομα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πολιτικής καινοτομίας. Με αυτό το Βραβείο, το Ινστιτούτο Καινοτομίας στην Πολιτική προβάλλει τα καλύτερα πολιτικά μυαλά στην Ευρώπη, τους παρέχει μια πλατφόρμα για την παρουσίαση των καινοτόμων έργων τους και διευκολύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

And the winners of the Innovation in Politics Awards 2024 are…

We are proud to announce the winners of this year’s Innovation in Politics Awards in each of the seven categories. At the official Awards Gala on 2 May 2024 at the Maritime Museum of Barcelona, the exemplary projects from seven European countries received their well deserved trophy.

ProxyAddress: Lifeline for UK’s homeless

ProxyAddress, winner of The Innovation in Politics Award 2020 in the category Human Rights, gives UK’s homeless their lives back by giving them an address. We spoke with architect Chris Hildrey about how he came up with the idea and how not even a pandemic could stop him from making the project come to life.

Κατηγορίες

Τα έργα βραβεύονται σε εννέα κατηγορίες:

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Ενδυνάμωση, Πολιτική δέσμευση, Κοινωνική Συνοχή

Τιμούμε τo τοπικό και περιφερειακό πολιτικό έργο που προωθεί τη συνεργασία και την ειρηνική συνύπαρξη όλων των ομάδων στις κοινότητές μας, καθώς και την εκτίμηση της διαφορετικότητας.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Συμμετοχή, Διαφάνεια, Αυτοπροσδιορισμός

Τιμούμε το πολιτικό έργο που ενισχύει τη δημοκρατία παρέχοντας μια ανοιχτή και ελεύθερη κοινωνία και επιτρέποντας νέες και αποτελεσματικές μορφές συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Τεχνολογία Πληροφοριών, Social Media

Τιμούμε το πολιτικό έργο που εφαρμόζει και βελτιώνει τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας σε δημοκρατικές διαδικασίες, κυβερνητικές υπηρεσίες και άλλους τομείς της δημόσιας ζωής, και το οποίο υποστηρίζει τη μετάβαση σε όχι μόνο περισσότερες αλλά καλύτερες θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Κλίμα, Προστασία του Περιβάλλοντος, Αειφορία

Τιμούμε το πολιτικό έργο για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η ενέργεια, η κινητικότητα, η στέγαση και τα τρόφιμα σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιχειρηματικότητα, Αγορά Εργασίας, Χρηματοοικονομικά

Τιμούμε καινοτόμα πολιτικά έργα που ενισχύουν την οικονομία. Αυτό περιλαμβάνει αστικές και αγροτικές πρωτοβουλίες από το ευρωπαϊκό στο τοπικό επίπεδο, οι οποίες ενισχύουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και βοηθούν τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις να πετύχουν, να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και στις καιρικές κρίσεις.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μάθηση, Διδασκαλία, Ενδυνάμωση

Τιμούμε το πολιτικό έργο που προωθεί την εκπαίδευση και διευκολύνει τη διά βίου μάθηση, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται από ανθεκτικές κοινότητες και άτομα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες

Τιμούμε το πολιτικό έργο που υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια για όλους, ανεξαρτήτως εθνικότητας, τόπου κατοικίας, φύλου, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, γλώσσας ή οποιουδήποτε άλλου καθεστώτος.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Κοινωνική Ασφάλιση, Ευημερία, Πολιτισμός

Τιμούμε το πολιτικό έργο που εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο για όλα τα μέλη μιας κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των σύγχρονων υπηρεσιών υγείας, ενός ασφαλούς περιβάλλοντος διαβίωσης και της πρόσβασης στον πολιτισμό και τις τέχνες.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19

Ανάκαμψη, Aνθεκτικότητα, Διαχείριση Kρίσεων

Τιμούμε τις εξαιρετικές πολιτικές καινοτομίες που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την κρίση COVID-19 και τις επιπτώσεις της στις κοινωνίες μας, καθώς και πρωτοβουλίες που κάνουν τις κοινότητές μας πιο ανθεκτικές σε μελλοντικές κρίσεις.

Πώς να συμμετάσχετε

Γίνετε μέρος των Βραβείων Καινοτομίας στην Πολιτική

Μπορείτε να συμμετάσχετε στα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική, προτείνοντας ένα έργο το οποίο γνωρίζετε, υποβάλλοντας το δικό σας έργο ή με το να γίνετε μέλος της πανευρωπαϊκής κριτικής επιτροπής πολιτών.

Ως ένας από τους 1.000 πολίτες-κριτές μας για τα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική, η φωνή σας θα αποφασίσει ποια πολιτικά έργα είναι τα πιο καινοτόμα στην Ευρώπη.

Έχετε υλοποιήσει με επιτυχία ένα καινοτόμο πολιτικό έργο τοπικά ή εθνικά, το οποίο βελτίωσε την ευημερία στην κοινότητά σας; Πείτε μας για αυτό!

Γνωρίζετε κάποιο πολιτικό έργο που αξίζει ένα πανευρωπαϊκό βραβείο; Ένα θαρραλέο έργο που παρέχει καινοτόμες λύσεις και έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινότητα;

Η Καρδιά των Βραβείων Καινοτομίας στην Πολιτική: Η Κριτική Επιτροπή των Πολιτών:

Το Ταξίδι των Βραβείων

Βήμα- βήμα η Βράβευση των Νικητών

Η διαδικασία των Βραβείων ξεκινά με την υποβολή ή την πρόταση ενός καινοτόμου πολιτικού έργου, συνεχίζεται με την αξιολόγηση από την κριτική επιτροπή των πολιτών και καταλήγει στην ανακοίνωση των νικητών.

Πρόταση

Όλοι μπορούν να προτείνουν ένα έργο. Εάν το έργο πληροί τα τυπικά κριτήρια, το Ινστιτούτο Καινοτομίας στην Πολιτική θα επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο πολιτικό και θα τον ενθαρρύνει να το υποβάλει στα Βραβεία.

Υποβολή

Οποιοσδήποτε πολιτικός σε μια χώρα-μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης μπορεί να υποβάλει το δικό του/της έργο μέσω του ιστοχώρου των Βραβείων συμπληρώνοντας τη φόρμα υποβολής.

Αξιολόγηση τυπικών κριτηρίων

Το Ινστιτούτο Καινοτομίας στην Πολιτική ελέγχει εάν η υποβολή του έργου

  • Είναι ολοκληρωμένη
  • Πληροί τα επίσημα κριτήρια
  • Πρέπει να μεταφραστεί στα Αγγλικά

Διαδικασία Κριτικής Επιτροπής

Μια κριτική επιτροπή πολιτών 1.000 κριτών από όλη την Ευρώπη αξιολογεί τα έργα με τα ακόλουθα τρία ουσιαστικά κριτήρια: καινοτομία, συμμετοχή, βιωσιμότητα

Δημοσίευση των φιναλίστ

Τα 10 έργα με την πιο υψηλή βαθμολογία σε κάθε κατηγορία θα είναι οι φιναλίστ. Θα ειδοποιηθούν και θα δημοσιευτούν στον ιστοχώρο μας.

Εκδηλώσεις Βραβείων

Όλοι οι φιναλίστ συναντιούνται για ένα συνέδριο και μια εορταστική βραδινή εκδήλωση όπου οι νικητές θα ανακοινωθούν και θα τους δοθεί το τρόπαιο. *

Nomination

Anyone can nominate a project. If the project meets the formal criteria, The Innovation in Politics Institute will contact the politician who is responsible for the project and encourage them to submit it to the Awards.

Submission

Any politician serving in a Council of Europe member country can submit his or her own project through the Awards website by filling out the submission form.

Initial Check of the Formal Criteria

The Innovation in Politics Institute checks if the project submission

  • is complete
  • meets the formal criteria
  • needs to be translated to English

Jury Process

A citizens’ jury of 1,000 jurors from across Europe evaluates the projects based on three criteria: innovation, participation, and sustainability.

Announcement of Finalists

The 10 top-scoring projects in each category are selected as the finalists. The finalists are notified and published on our website.

Awards Events

All of the finalists attend a conference and gala ceremony, where the winners are announced and presented with their awards.*

Η Ιστορία των Βραβείων

Λένε για τα Βραβεία Καινοτομίας στην Πολιτική